ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 113

Ilja Uljanov

Ilja Nikolajevitš Uljanov oli venäläinen kulttuurihenkilö ja julkisen koulutuksen kehittäjä. Ilja Uljanov oli Venäjän vallankumousjohtajan ja Neuvostoliiton perustajan Vladimir Iljitš Leninin isä. Ilja Uljanov syntyi Astrahanissa. Hän opiskeli fy ...

Kaisu Virkkunen

Kaisu Virkkunen oli merkittävä suomalainen opettaja, joka oli perustamassa Suomen ensimmäistä Steiner-koulua. Kaisu Virkkunen kuului vanhaan suomalaiseen Snellmanin sivistyssukuun. Hän oli rovasti, eduskunnan puhemies Paavo Virkkusen tytär ja Kan ...

Fredrika Wetterhoff

Fredrika Sofia Wetterhoff oli suomalainen pedagogi, joka vuonna 1885 perusti nimeään kantavan ompelu- ja kudontakoulun, ”Työkoulun”, joka myöhemmin sai nimekseen Fredrika Wetterhoffin kotiteollisuusopettajaopisto ja liitettiin lopulta Hämeen amma ...

Nathaniel Woodard

Nathaniel Woodard ; s. 21. maaliskuuta 1811 Essex, Englanti – 25. huhtikuuta 1891) oli Englannin kirkon pappi. Hänen katsomuksensa oli anglokatolinen. Woodard sai pappisvihkimyksen vuonna 1842. Hänen merkittävin aikaansaannoksensa oli useiden opp ...

Zhang Zhidong

Zhang Zhidong oli kiinalainen oppinut ja korkea keisarillinen virkamies, joka kannatti ja toteutti yhteiskunnallisia uudistuksia Qing-dynastian loppuaikoina. Zhangin tavoitteena oli teknisen kehityksen mahdollistavien tietojen omaksuminen länsima ...

Jollas Instituutti

Jollas Instituutti on S-ryhmän oppimis- ja valmennuskeskus, jonka toiminnan tarkoituksena on osaamista kehittämällä edistää S-ryhmän toiminta-ajatuksen toteutumista ja kilpailukykyä. Instituutti sijaitsee Helsingin Vallilassa, SOK:n pääkonttoriss ...

Länsirannikon Koulutus

Länsirannikon Koulutus Oy eli WinNova on Satakunnan ja Vakka-Suomen alueella toimiva koulutusyhtiö, joka järjestää ammatillista toisen asteen perustutkinto-, lisä- ja täydennyskoulutusta sekä muuta ammatillista aikuiskoulutusta osakeyhtiömäisesti ...

Management Institute of Finland MIF

Management Institute of Finland MIF Oy on suomalainen yksityinen koulutusyhtiö. Se tarjoaa valmennuspalvelujaan neljän yksikkönsä kautta, joita ovat: Viestinnän koulutuksiin erikoistunut Infor Johtamiseen, esimiestyöhön ja henkilöstön kehittämise ...

Mediakeskus Lume

Mediakeskus Lume oli vuonna 1999 perustettu Helsingissä sijaitseva kansallinen audiovisuaalisen alan koulutus-, tutkimus- ja tuotantokeskus. Keskuksen aloja olivat elokuva, televisio, muu digitaalinen media ja lavastustaide. Lumeen tavoitteena ol ...

Suomen Puheopisto

Suomen Puheopisto on vuonna 1947 perustettu viestintä- ja vuorovaikutustaitojen koulutusta ja konsultointia tarjoava yritys. Puheopisto järjestää valmennusta yrityksille ja yhteisöille intensiivisinä lyhytkoulutuksina ja pitkäjännitteisinä proses ...

Ateljeeopetus

Ateljeeopetus on kuvataiteen opetuksen muoto, jossa pyritään samantapaiseen opetustapaan kuin eri taiteilijoiden ateljeissa ja yksityiskouluissa 1800-luvun Euroopassa. Tällöin ammattitaiteilija, yleensä taidemaalari, opettaa pientä opiskelijajouk ...

Elokuvakasvatus

Elokuvakasvatus on oppimisen ja opettamisen ala, joka keskittyy elokuvaan. Elokuvakasvatus on osa taidekasvatusta ja mediakasvatusta. Ensimmäinen askel elokuvakasvatukseen otetaan yhdessä katsomalla ja keskustelemalla, mistä voidaan edetä elokuva ...

Harrastajataide

Harrastajataide on taidetta harrastavien eli yleensä muiden kuin taiteen ammattikoulutuksen saaneiden taiteilijoiden tekemää taidetta. Useimmiten harrastajataidetta tehdään vapaa-aikana ei-ammattimaisesti varsinaisen päivätyön ohella. Harrastajat ...

Taidekasvatus

Taidekasvatus on oppimisen ja opettamisen ala, joka keskittyy taiteen ilmiöihin. Kuvataideopettaja koulussa on tunnetuin taidekasvatusalan ammatti, mutta taidekasvatuksen ammattilaisia työskentelee myös muun muassa museoissa ja viestintäaloilla j ...

Valokuva-alan koulutus Suomessa

Valokuva-alan koulutus on Suomessa järjestetty niin, että valokuva-alan tutkinnon voi suorittaa ammattitutkintona oppisopimuksella ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Kolmannella asteella tutkinnon voi suorittaa ammattikorkeakouluiss ...

Yleisötyö

Yleisötyö on taideorganisaatioissa tapahtuvaa toimintaa, jonka tarkoituksena on lisätä taiteiden saavutettavuutta. Yleisötyön luonteesta vallitsee erilaisia käsityksiä. Sitä voidaan tarkastella katsojalähtöisesti, jolloin päämääränä on edesauttaa ...

Colourstrings

Colourstrings on soitinopetusmetodi, jonka ovat luoneet Géza Szilvay ja hänen veljensä Csaba Szilvay. Colourstrings on kasvattanut useita sukupolvia musiikin ammattilaisiksi tai aktiivisiksi harrastajiksi. Szilvayn veljekset aloittivat opetustyön ...

Dalcroze-rytmiikka

Dalcroze-rytmiikka, aiemmin myös eurytmiikka, Dalcrozen eurytmiikka tai Dalcrozen menetelmä on musiikkipedagoginen menetelmä, jonka kehitti sveitsiläinen Émile Jaques-Dalcroze. Dalcrozen tarkoituksena oli saada oppilaat ymmärtämään musiikin olemu ...

JaSeSoi

JaSeSoi - musiikkikasvatusyhdistys ry on suomalaisten musiikkikasvattajien vapaaehtoisorganisaatio, joka järjestää Orff-pedagogiikkaan perustuvia kansallisia ja kansainvälisiä musiikkikursseja ja -tapahtumia. Yhdistys on perustettu vuonna 1993 ja ...

Lukkari-urkurikoulu

Lukkari-urkurikoulut olivat Suomessa toimineita evankelisluterilaisen kirkon lukkarien ja urkurien oppilaitoksia, jotka saivat valtiolta rahallista tukea. Ensimmäinen alan koulu perustettiin Turkuun 1877, seuraavat Ouluun 1882, Helsinkiin 1882 ja ...

Michael Aaronin Pianokoulu

Michael Aaronin Pianokoulu, viralliselta nimeltään Pianokoulu, on alun perin Yhdysvalloissa julkaistu nuottijulkaisu, joka oli 1900-luvun loppupuolen ajan Suomessakin yksi suosituimmista pianonsoiton perusopetusmateriaaleista. Sen laati Michael A ...

Musiikinopetus Suomessa

Musiikinopetus Suomessa jakautuu kahdeksaan osaan, jotka poikkeavat toisistaan koulutustason, kohderyhmän, tavoitteiden ja koulutuksen järjestäjän mukaan: Musiikin perusopetus peruskouluissa ja lukioissa Toisen asteen ammatillinen koulutus eli mu ...

Orff-pedagogiikka

Orff-pedagogiikka on musiikkikasvatusmetodi, jossa edetään ihmisen kehityksen mukaisella tavalla: rytmi kasvaa puheesta, sitten syntyy melodia ja sen pohjalta harmonia. Orff-menetelmä korostaa jokaisen mahdollisuutta musisoida ilman aiempia musii ...

Päivi Kukkamäki

Päivi Kukkamäki on suomalainen laulaja, laulunopettaja ja Sibelius-Akatemiasta Docmus-yksikön kehittäjäkoulutuksesta väitellyt musiikin tohtori. Hän on uranuurtaja laulunopetuksessa suzuki-menetelmällä. Laulusuzukimenetelmä syntyi Vantaalla, Suom ...

Rudimentit

Rudimentit ovat rumpujensoiton harjoittelussa hyödynnettäviä rytmiharjoituksia, iskusarjoja. Rudimenttien käyttö on erityisesti Yhdysvalloissa yleistä. Jokaiselle rudimenteille on olemassa oma nimensä. Rudimentit ovat kehittyneet sotilasmusiikist ...

Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesteri

Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesteri perustettiin vuonna 1916 Sibelius-Akatemian koulutustarpeisiin. Se tarjoaa orkesterisoitinten opiskelijoille mahdollisuuden hioa taitojaan täysimittaisen orkesterin rivissä. Johtajina toimivat ammattikapellime ...

Sormiharjoitus

Sormiharjoitus on soittimen soittoteknisessä harjoittelussa käytettävä asteikko-, sävelkuvio- tai muu harjoitus. Joskus sormiharjoitus voi olla vain toistettava tai transponoitava kuviomalli. Monipuolisimmat sormiharjoitukset voidaan katsoa etyde ...

Sävelkello

Sävelkello on musiikin teorian opettamiseen ja oppimiseen kehitetty metodi, joka perustuu Perttu Pölösen kehittämään apuvälineeseen. Pölösen alkuperäinen idea on kahdesta päällekkäisestä kiekosta muodostuvaa sävelkello, jota pyörittämällä näkee, ...

Säveltapailu

Säveltapailun harjoittamisen tavoitteena on parantaa nuotinlukutaitoa siten, että instrumentteja käyttämättä olisi mahdollista käsittää sävellyksen muotorakenne, tyyli ja se, miltä teos kuulostaa. Sävellys olisi ymmärrettävä ilman nuottien apua y ...

Varhaisiän musiikkikasvatus

Varhaisiän musiikkikasvatus on taiteen perusopetuksen musiikin alaan kuuluvaa, mutta siihen vapaavalintaisesti sisältyvää musiikinopetusta. Sen lähtökohdat ovat samat sekä taiteen perusopetuksen yleisessä että laajassa oppimäärässä. Varhaisiän mu ...

Oikeus koulutukseen

Oikeus koulutukseen on yksi ihmisoikeuksista. Oikeus koulutukseen tarkoittaa kaikille lapsille vapaata pääsyä pakolliseen perusopetukseen, velvollisuutta tarjota pääsyä toisen asteen koulutukseen ja tasavertaista pääsyä jatkokoulutukseen. Lisäksi ...

Opiskelijaraha

Opiskelijaraha on Suomessa joidenkin kuntien noudattama käytäntö, jolla kirjansa kotipaikkakunnallaan säilyttävä opiskelija saa kotipaikkakunnaltaan rahallista tukea. Opiskelijarahaa maksaviin kuntiin Suomessa kuuluvat ainakin Tervo nimellä opisk ...

Aineenopettajan koulutus

Aineenopettaja on peruskouluissa ja lukiossa toimiva opettaja, joka opettaa tiettyjä aineita. Peruskouluissa aineenopettajat toimivat pääosin yläluokilla 7–9, mutta myös alakouluissa voi toimia esimerkiksi kielten, käsityön ja musiikin aineopetta ...

Ammatillinen opettajakoulutus

Ammatillinen opettajakoulutus on ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajaksi aikoiville suunnattu koulutus. Koulutuksen tuloksena opiskelija saa yleisen pedagisen kelpoisuuden myös muualle kuin ammattillisiin oppilaitoksiin j ...

Auskultointi

Auskultointi on perinteinen koulutus- ja harjoittelujakso, jolla pätevöidytään opettajaksi tai tuomariksi. Harjoittelijaa nimitetään auskultantiksi. Juristeilla auskultointi tapahtuu joko kokonaan käräjäoikeudessa tai osittain hovi- tai hallinto- ...

Autenttinen oppiminen

Autenttinen oppiminen on oppimista koskeva näkemys, joka korostaa opiskelijan sitoutumista ja aitouden kokemusta suhteessa omaan oppimiseensa selvennä. Autenttisessa oppimisessa opiskelija on oppimisensa omistaja ja subjekti, ei kohde selvennä. A ...

Avoin oppimisympäristö

Avoin oppimisympäristö tarkoittaa oppimisympäristöä, jossa pyritään saamaan aikaan optimaalinen joustavuus ajan, paikan, menetelmien, toteutustapojen ja oppimissisältöjen suhteen. Perusperiaate on, että opiskelu muuttuu opiskelijakeskeiseksi peri ...

Didaktiikka

Didaktiikka etsii vastausta kysymykseen, millaista on hyvä opetus. Didaktiikan tutkimuskohteena on siis opetus, ei opettaminen tai oppiminen. Kuvaileva didaktiikka on opetuksessa vallitsevien olosuhteiden ja niiden vaikutusten tutkimista. Normati ...

Erityisopetus

Erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityisiä opetusjärjestelyjä tai oppilashuoltopalveluja laaja-alaisten oppimisvaikeuksien, älyllisen kehitysvamman, neurologisen kehityshäiriön, tunne-elämän häiriön, sosiaalisen sope ...

Harjaantumisopetus

Harjaantumisopetus on opetusta, joka on suunnattu kehitysvammaisille oppivelvollisille, jotka eivät pysty suorittamaan normaalia perusopetusta tai erityisopetusta. Opetus perustuu opetussuunnitelmaan, jossa otetaan huomioon oppilaan erityistarpee ...

HOJKS

HOJKS eli h enkilökohtainen o petuksen j ärjestämistä k oskeva s uunnitelma on opintosuunnitelma, joka tulee laatia niille oppilaille, joille on tehty perusopetuslain mukainen hallinnollinen erityisen tuen päätös; kaikille erityisopetusta saavill ...

Kansanopetus

Kansanopetus on laajoille kansan kerroksille tarjottavaa perusopetusta, joka pyritään ajan mittaan laajentamaan koskemaan koko kansaa. Opetus koskee lasten lisäksi myös aikuisia kansansivistystyönä ja aikuiskasvatuksena. Kansanopetus alkoi keskia ...

Katse opiskelijan ohjauksessa

Katse opiskelijan ohjauksessa on usein opettajan tärkein työkalu. Katseen avulla luodaan yhteys opiskelijaan ja saadaan palaute oppimisesta. Tavallisesti myös opettajan ensimmäinen kontakti oppijaan tapahtuu katsekontaktin avulla. Katsekontaktin ...

KiVa Koulu

KiVa Koulu on koulukiusaamisen vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn pyrkivä toimenpideohjelma. Ohjelma käynnistettiin Suomessa syksyllä 2007 aluksi 39 koulussa. Valtakunnalliseksi hanke laajeni lukuvuonna 2009–2010. Ohjelman käyttäjiksi rekisteröity ...

Kollega

Kollega tarkoittaa virkakumppania, mutta on aiemmin ollut myös yleisesti käytetty eräiden oppikoulunopettajien nimityksenä lehtorin arvoa alempana virkanimikkeenä. Se säilytettiin vielä vuoden 1872 koulujärjestyksessä. Kolleganvirkoja oli lyseois ...

Koulunkäyntiavustaja

Koulunkäyntiavustaja tukee ja ohjaa eri-ikäisiä ja kulttuuritaustaltaan erilaisia ihmisiä niissä toiminnoissa, joissa he eivät kehitysvaiheensa, vammansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse. Hän tuntee apuvälineitä ja laitteita ja os ...

Lehtori

Lehtori on useiden opettajien virkanimike peruskouluissa, lukioissa, ammattioppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja joissain yliopistoissa. Virkaan vaaditaan yleensä ylempi korkeakoulututkinto. Lehtorin virkojen lisäksi oppilaitoksissa on muit ...

LeMill

LeMill on web-yhteisö oppiresurssien löytämiseen, tuottamiseen ja jakamiseen. LeMill on EU-rahoituksella kehitetty opettajille ja opetuksesta kiinnostuneille suunnattu wikimäinen yhteisö sekä tietovaranto, jossa yhteisön jäsenet voivat yhteiskehi ...

Lähiopetus

Lähiopetus tarkoittaa opetusta, joka tapahtuu fyysisesti jaetussa tilassa, jossa siis opettaja ja oppilaat ovat lähekkäin. Termi on varsin tuore, koska ennen internetin käytön yleistymistä opetuksessa kaikki opetus oli lähiopetusta - ainoa oppimi ...

Monilukutaito

Monilukutaito on kattotermi, joka niputtaa yhteen useita eri lukutaidon muotoja ja määritelmiä. Monilukutaito merkitsee taitoa hankkia, yhdistää, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilai ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →