ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 116

Upseeri

Upseeri on armeijan tai muun sotilaallisesti organisoituneen järjestön päällystöön kuuluva johtaja. Suomen Puolustusvoimissa upseerien sotilasarvoja ovat vänrikki/aliluutnantti ja tätä ylemmät sotilasarvot aina kenraaliin/amiraaliin asti. Upseeri ...

Upseerikokelas

Upseerikokelas, epämuodollisesti kokelas, on Suomen Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa käytetty reserviupseerikurssin suorittaneiden varusmiesten palvelusarvo. Upseerikokelaat kuuluvat alipäällystöön, ja heidät rinnastetaan kersanttiin. U ...

Upseerioppilas

Upseerioppilas on Suomen puolustusvoimissa Reserviupseerikoulua tai muualla järjestettävää reserviupseerikurssia käyvän varusmiehen palvelusarvo. Upseerioppilaan lyhenne on uo. Puhuttelussa RUK:n sisällä käytetään upseerioppilaan asemesta joissak ...

Viesti- ja sähkötekninen koulu

Viesti- ja Sähkötekninen Koulu oli Riihimäen varuskunnassa sijaitseva, Viestirykmentin alainen Suomen puolustusvoimien kaikkien puolustushaarojen ja aselajien sekä rajavartiolaitoksen palkattua henkilökuntaa kouluttava oppilaitos. Koulu perustett ...

Vimpelin sotakoulu

Vimpelin koulu tai Vimpelin kurssi oli suojeluskuntien Vimpelissä 26. joulukuuta 1917 – 14. tammikuuta 1918 järjestämä kaksiviikkoinen pikakurssi, jossa koulutettiin ryhmän- ja joukkueenjohtajia suojeluskunnille. Kurssin tarkoituksena oli aluksi ...

Vääpelikilta

Vääpelikilta ry on Helsingin Seudun Reserviläispiiriin ja Reserviläisliittoon kuuluva huoltoaselajin erikoiskoulutuksen saaneiden reserviläisten yhdistys. Vuonna 1996 perustettuun yhdistykseen kuuluu vuonna 2018 noin 200 jäsentä ja toiminta on la ...

Vöyrin koulu

Vöyrin Sotakoulu oli itsenäisen Suomen ensimmäinen aliupseerikoulu. Koulu syntyi 26. tammikuuta – 30. toukokuuta 1918 Vimpelin sotakoulun jatkoksi. Sven Donner, Axel Bergman ja Thure Svedlin saivat Sotilaskomitean M.K. suostumaan koulun perustami ...

Arkhimedeen vala

Arkhimedeen vala on Lausannen teknillisen korkeakoulun opiskelijoiden vuonna 1990 esittämä insinöörien eettinen ohjenuora. Insinööriliitto on suomentanut valan lyhyessä muodossa vuonna 1995. Hieman laajemmassa muodossa se on sisällytetty myös Tek ...

Ateenan kansallinen teknillinen korkeakoulu

Ateenan kansallinen teknillinen korkeakoulu on teknillinen yliopisto, joka toimii Ateenassa Kreikassa. Se on perustettu vuonna 1836. Korkeakoulussa on 9 tiedekuntaa ja yhteensä 40 laitosta. Niissä on yhteensä noin 10 000 opiskelijaa, joista noin ...

Avaruustekniikan opetus Suomessa

Avaruustekniikka käsittää joko avaruuslentojen tarvitsemien laitteiden tekniikan tai laajemmin myös niiden hyväksikäyttöön tarvittavan tekniikan, esimerkiksi kaukokartoituksen data-analyysin. Tässä mielessä jopa avaruustiede ja satelliittikaukoka ...

Diplomityö

Diplomityö on diplomi-insinöörin, arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin tutkinnon päätteeksi tehtävä itsenäinen opinnäytetyö, joka tehdään pää- tai sivuaineeseen liittyvästä aiheesta. Vastaava opinnäytetyö muissa ylemmissä korkeakoulututkinnoissa o ...

EVTEK

EVTEK-ammattikorkeakoulu eli EVTEK perustettiin teknillisenä oppilaitoksena vuonna 1985 ja vakinaistettiin ammattikorkeakouluksi ensimmäisten joukossa 1996. EVTEKin tekniikan koulutusalalla oli 12 tekniikan koulutusohjelmaa, joista valmistui insi ...

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia oli Helsinkiin vuonna 1996 perustettu ammattikorkeakoulu. Vuonna 2008 se yhdistettiin EVTEKin kanssa Metropolia Ammattikorkeakouluksi. Stadia oli yksi Suomen suurimmista ja tunnetuimmista ammattikorkeakouluista ...

Insinöörityö

Insinöörityö on insinööritutkintoon kuuluva ammatillinen kypsyysnäytetyö. Insinöörityön tavoitteena on soveltaa teoreettista tietoa käytännön työelämään sekä helpottamaan opiskelijan pääsyä työmarkkinoille insinöörin tehtäviin. Insinöörityö arvos ...

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta on alallaan Suomen vanhin ja suurin. Tietojenkäsittelyoppia on opiskeltu Jyväskylän yliopistossa jo vuodesta 1967 alkaen. Nykymuotoinen informaatioteknologian tiedekunta perustettiin 1998. V ...

Kreetan teknillinen yliopisto

Kreetan teknillinen yliopisto on Chaniássa Kreetan saarella Kreikassa toimiva teknillinen yliopisto. Kreetan teknillisessä yliopistossa on 3 515 opiskelijaa sekä 479 jatko-opiskelijaa. Yliopisto perustettiin vuonna 1977, ja se aloitti opetuksen l ...

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan koulutusohjelma on 4-vuotinen 240 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, jonka erikoistumisvaihtoehtoja ovat teolliset pintakäsittelyt, rakennusten pintakäsittelyt, teollinen maalaus ja materiaali- ja ko ...

Naisten koulutus teknistieteellisillä aloilla

Naisten koulutus teknistieteellisillä aloilla käsittää tyttöjen ja aikuisten naisten koulutuksen tieteen, teknologian, tekniikan ja matematiikan aloilla. Vuonna 2017 STEM-alan opiskelijoista 33% oli naisia. UNESCO on todennut, että tämä sukupuolt ...

Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta

Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta on yksi Oulun yliopiston tiedekunnista. Teknillisessä tiedekunnassa on 13 tutkimusryhmää, jotka muodostavat kuusi tutkimusyhteisöä. Teknillisessä tiedekunnassa annetaan tekniikan kandidaatin ja diplomi-insi ...

Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta on yksi Oulun yliopiston tiedekunnista. Tiedekunta aloitti toimintansa vuonna 2014, kun Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta jakaantui kolmeen eri teknillistieteelliseen tiedekuntaan: teknil ...

Teknillinen yliopisto

Teknilliset yliopistot harjoittavat tieteellistä tutkimusta ja vastaavat teknillisen alan korkeimmasta koulutuksesta. Vuoden 2005 jälkeen alin suoritettava tutkinto on ollut tekniikan kandidaatti, mutta tutkinto-oikeus annetaan jo pyrkimisvaihees ...

Turun tietotekniikan tutkimus- ja koulutuskeskus

Turun tietotekniikan tutkimus- ja koulutuskeskus on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen tutkimus- ja opetuskeskus. TUCS on perustettu 21.3.1994. Sen tehtävänä on koordinoida yhteistä tietoteknologian tutkimusta ja opetusta sekä yritysyhteis ...

Åbo Akademi

Åbo Akademi on pääosin Turussa toimiva ruotsinkielinen yliopisto. Se perustettiin lahjoitusvarojen turvin 1918 ja oli toinen Suomeen perustettu yliopisto, Suomen neljäs korkeakoulu Helsingin yliopiston, Teknillisen korkeakoulun ja Kauppakorkeakou ...

Anniskelupassi

Anniskelupassi on todistus siitä, että henkilöllä on riittävä tuntemus alkoholilainsäädännöstä, jotta hän voisi toimia C-luvalla toimivien anniskelupaikkojen vastaavana hoitajana. Alkoholilain mukaan C-luvalla toimiva anniskelupaikka tarkoittaa a ...

Cisco Certified Network Associate

Cisco Certified Network Associate tai CCNA on Cisco Systemsin tarjoama standardoitu tietoverkkoalan koulutusohjelma ja sertifikaatti. CCNA-koulutusta tarjoavat Suomessa muun muassa useat tietotekniikka-alan opetusta antavat ammattikorkeakoulut.

Diplomi

Diplomi on asiakirja, jolla myönnetään esimerkiksi arvo. Sillä voidaan tarkoittaa myös kunniakirjaa. Diplomin voi myöntää oppilaitos osoitukseksi tutkinnon suorittamisesta. Latinan kielessä se on tarkoittanut matkustavalle annettua suojeluskirjet ...

ECDL

ECDL eli European Computer Driving Licence on kansainvälinen it-perusosaamisen tutkinto, joka on tarkoitettu kaikille. ECDL perustuu suomalaiseen Tietokoneen ajokortti -tutkintoon, joka otettiin käyttöön vuonna 1994. Jo seuraavana vuonna 1995 Cou ...

Floristi

Floristi on kukka-alan ammattilainen, joka työskentelee yrittäjänä tai liikkeessä. Floristiksi voi opiskella, kun on opiskellut puutarhuriksi, kukkamyyjäksi tai on ainakin kolmen vuoden kokemus kukkakauppatyöskentelystä. Floristilta vaaditaan kas ...

Fytonomi

Fytonomi on luontaistuotealalla käytetty ammattinimike ravintolisä- ja rohdosasiantuntijoille. Provita Oy järjestää Suomessa fytonomi-koulutusta. Fytonomi ei ole nimikkeenä kuitenkaan suojattu eli sitä voi käyttää riippumatta siitä onko käynyt Fy ...

HSO-sihteeri

HSO-sihteeri on kauppaopiston ja kauppakorkeakoulun tutkintojen väliin sijoittuva alin korkea-asteen tutkinto, joka tarkoitettu vain ylioppilastutkinnon suorittaneille ja jonka saattoi suorittaa Helsingin Sihteeriopistossa. Kannatusyhdistyspohjai ...

Jalkapallovalmentajakoulu

Jalkapallovalmentajakoulu on Suomen Palloliiton valiotason jalkapallovalmentajakurssi. Kurssin suorittaminen johtaa jalkapallovalmentajatutkintoon, joka on vaatimuksena Suomen miesten korkeimmalla sarjatasolla Veikkausliigassa valmentamiseen oike ...

Korkeakoulututkinto

Korkeakoulututkinto on korkeakoulussa suoritettava tutkinto. Se on määräalan opintojen, opinnäytteiden, kuulustelujen yms. kokonaisuus, jonka suorittaminen usein tuottaa jonkin oppiarvon, oikeuden tai kelpoisuuden. Suomen korkeakoulujärjestelmäss ...

Liikenteen ammattipätevyys

Liikenteen ammattipätevyys on EU-direktiiviin perustuva laki ja asetus, joka tuli voimaan 1. elokuuta 2007. Lain mukaan henkilö- ja tavaraliikenteen ammattikuljettajien, joiden ajo-oikeus on alkanut ennen 10. syyskuuta 2009, on saatava ammattitai ...

Luottotutkinto

Luottotutkinnossa käsitellään perustietoa luotonvalvonnasta ja luotonhallinnasta sekä luottoalan eri osa-alueista. Koulutukseen voivat osallistua yritysten tai muiden organisaatioiden luotonhallintaa ja perintää hoitavat tai niiden hoitamiseen si ...

Markkinointitutkinto, MKT

Markkinointitutkintoon, MKT, kouluttaminen on päättynyt. Tutkintokoulutusta järjesti Markkinointi-instituutti vuosina 1959−2016. Päätökseen lopettaa koulutus vaikuttivat asiakastarpeiden sekä markkinoinnin muutokset yritysmaailmassa. Tutkinnon su ...

Master of Wine

Master of Wine on englantilaisen Masters of Wine -instituutin myöntämä viinialan tutkinto. Se myönnetään henkilölle, joka on kokeen perusteella osoittanut syvällistä tuntemusta kaikesta viiniin liittyvästä sekä kykyä viestiä selkeästi. Vuosien 19 ...

Metsästäjätutkinto

Metsästäjätutkinto vaaditaan kaikilta metsästykseen osallistuvilta, eikä sen suorittamiseen ole ikärajaa. Metsästäjätutkinnon kirjallisessa kokeessa on 60 kysymystä, joista 15 on lajintuntemustehtäviä ja loput sanallisia monivalintatehtäviä. Vuon ...

Talouspäällikön tutkinto

Talouspäällikön tutkinto valmistaa opiskelijan hyödyntämään talouden lukuja, laskelmia ja raportteja organisaation toiminnan ennakoinnissa, strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Koulutukseen voivat osallistua vaativissa taloushallinnon ...

Tiedottajan tutkinto

Tiedottajan tutkinnon korvasi vuonna 2018 Viestijän koulutusohjelma. Tiedottajan tutkinto, MTi oli viestinnän ja tiedottamisen tutkinto, joka valmisti toimimaan yrityksen, järjestön tai muun organisaation viestintätehtävissä. Tiedottajan tutkinto ...

TIETY

TIETY - Tietotyötutkinto on yksi TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n ohjelmistoriippumattomista tutkinnoista. TIETY - Tietotyötutkinnon tavoitteena on edistää tietotyötaitoja työelämälähtöisesti. TIETY - Tietotyötutkinnon suorittaminen ...

Tulityökortti

Tulityökortti on todistus tulitöiden turvallisuustutkinnon suorittamisesta. Turvallisuustutkinnon suorittamisesta saa tulityökortin, joka on saatavana myös mobiiliversiona. Kortilla voi osoittaa pätevyyden tulityömenetelmiin liittyvien vaarojen t ...

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto on yksityisen turvallisuusalan erikoisammattitutkinto, joka antaa pätevyyden vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi. Tutkinnosta käytetään yleisesti lyhennettä TVEAT. Vuoden 2017 alussa voimaan astun ...

Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskortti on Suomessa Työturvallisuuskeskus ry:n Työturvallisuuskoulutuksen tavaramerkki. Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi. Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on vähent ...

Vakuutustutkinto

Vakuutustutkinto on vakuutusalalla työskenteleville tarkoitettu tutkinto, joka suoritetaan tenttimällä. Tutkinto ei ole alalla pakollinen, mutta vakuutusalan työnantajat arvostavat sen suorittamista. Tutkinto antaa yleiskuvan vakuutusalasta ja er ...

Vesityökortti

Vesityökortti on vesilaitoshenkilöstölle suunnattu kokeella suoritettava todistus heidän osaamisestaan. Vesityökortin suoritusvelvoite perustuu terveydensuojelulain muutokseen 285/2006, joka tuli voimaan 1. toukokuuta 2006. Kevääseen 2012 asti ve ...

Viinintuotannon ammattitutkinto

Viinintuotannon ammattitutkinto on Suomessa näyttökokeena suoritettava ammatillista osaamista marjaviinien ja muiden alkoholipohjaisten juomien valmistuksessa, tuotteiden markkinoinnissa ja tilaviiniyrityksen liiketoimintaproblematiikan ymmärtämi ...

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on Suomessa kokeneille johtajille suunnattu täydennyskoulutus. Opetushallitus virallisti tutkinnon vuonna 2008. Tutkinto koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäinen on kaikille yhteinen ja toinen vapaasti v ...

Ješiva

Ješiva on juutalainen koulu, jossa voi opiskella Tooraa, Mišnaa ja Talmudia. Tavallisesti ješivat ovat ortodoksijuutalaisia, pojille ja miehille tarkoitettuja instituutioita. Vastaava tytöille ja naisille tarkoitettu oppilaitos on midraša, vaikka ...

Kinkerit

Kinkerit, lukukinkerit tai lukuset olivat rippikoulua edeltäneitä opetus- ja kuulustelutilaisuuksia Suomen maaseutualueilla. Kinkereillä opeteltiin muun muassa lukemaan ja luettiin katekismusta sekä Raamattua. Opettajana toimi usein pappi, kantto ...

Kreationismin opetus kouluissa

Kreationismin opetus kouluissa on aiheuttanut oikeudellisia kiistoja erityisesti Yhdysvalloissa, jossa julkisissa kouluissa ei lain mukaan saa olla uskonnonopetusta. Kreationistit ovat joissakin maissa pyrkineet saamaan kreationismia osaksi koulu ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →