ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 119

Yliopistovaltaus

Yliopistovaltaus tarkoittaa yliopiston rakennuksen tai sen osan, tilan tai keskeisen symbolin ottamista haltuun yleensä ilman lupaa. Yliopistovaltaus on protestin, aktivismin ja mielenosoituksen muoto sekä suoraan demokratiaan kuuluva yhteiskunna ...

Aikataulusuunnittelija

Aikataulusuunnittelija on aikataulujen ja kulkusuunnitelmien laatimisesta vastaava henkilö. Työhön saattaa aikataulujen suunnittelun lisäksi liittyä myös kuljettajien työvuorojen suunnittelu. Aikataulusuunnittelijan työnkuva riippuu hieman käytet ...

Dabba Wallah

Dabba Wallah tai dabbawalla on ammatti Intian Mumbaissa, ja näiden ammatinharjoittajien osuuskunta, joka työllistää noin viisituhatta jäsentään. Dabbawallat kuljettavat metallisia lounasastioita työpaikoille joko asiakkaidensa kotiväeltä tai eril ...

Kuriiri

Kuriiri on henkilö tai yhtiö joka toimittaa paketteja ja kirjeitä eri paikkojen välillä. Tyypillisesti kuriiri toimittaa tavarat perille nopeammin kuin perinteinen posti. Kaupalliset kuriiriyritykset eroavat yleensä postista myös siinä, että ovat ...

Liikenneinsinööri

Liikenneinsinööri on teknisen alan ammatti. Liikenneinsinöörejä koulutetaan Suomessa Teknillisessä korkeakoulussa liikennetekniikan osastolla ja ammattikorkeakoulutasolla Hämeen ammattikorkeakoulussa Riihimäellä, syksystä 2008 alkaen). Aikaisemmi ...

Liikenneopettaja

Liikenneopettaja on yleensä autokoulun palveluksessa oleva henkilö, joka vastaa ajokorttia suorittavien kuljettajien ajo- ja teoriaopetuksesta. Liikenneopettajat voivat toimia myös erilaisissa liikennealan asiantuntijatehtävissä. Alalla voi suunt ...

Linja-autonkuljettaja

Linja-autonkuljettaja on linja-auton kuljettamisesta ammatikseen vastaava henkilö, joka kuljettaa matkustajia tietystä paikasta tiettyyn paikkaan. Kuljettaja myös hoitaa tarvittavat kuulutukset sekä rahastuksen ja rahdin kuljettamiseen liittyvät ...

Lipuntarkastaja

Lipuntarkastajat ovat kunnallisten liikennelaitosten tai kuntayhtymien palveluksessa työskenteleviä virkamiehiä, joiden tehtävänä on tarkastaa matkaliput ja matkustajien matkustusoikeus.

Taksinkuljettaja

Taksinkuljettaja on autoalan ammatti. Kuljettajan tehtävä on kuljettaa ihmisiä taksilla, eli lyhytaikaiseen käyttöön vuokrattavalla ajoneuvolla, useimmiten henkilöautolla. Taksiyrittäjillä on oltava liikennelupa. Taksin kuljettaminen yrittäjänä v ...

Taksitarkastaja

Taksitarkastaja on paikallisen alueyhdistyksen tai tilausvälityskeskuksen nimittämä henkilö, joka ottaa vastaan asiakaspalautteet ja reklamaatiot ja ohjaa yleisötapahtumissa taksiaseman toimintoja. Tarkastajan peruslähtökohta on ehdoton puolueett ...

Euroopan laajuinen liikenneverkko

Euroopan laajuinen liikenneverkko on Euroopan unionin projekti, jossa luodaan Eurooppaan tieliikenteen, rautateiden, merenkulun ja ilmailun tärkeimpien väylien verkosto. Tavoitteena on muodostaa liikennejärjestelmä, jossa ihmiset ja rahti liikkuv ...

Euroopan laajuiset verkot

Euroopan laajuiset verkot on Euroopan unionin kattava pääliikenneverkosto, jonka tarkoituksena on yhdistää EU-jäsenmaat toisiinsa mahdollistaen sisämarkkinat ja sosiaalisen yhtenäisyyden. Käsite luotiin Maastrichtin sopimuksen artikloilla 154–156 ...

Euroopan lentoturvallisuusvirasto

Euroopan lentoturvallisuusvirasto) on Euroopan unionin virasto, jonka tehtävänä on säädellä ja valvoa lentoturvallisuutta. Se perustettiin vuonna 2002, jolloin se alkoi ottaa aiemman eurooppalaisen Joint Aviation Authorities -viraston tehtävät ho ...

Euroopan meriturvallisuusvirasto

Euroopan meriturvallisuusvirasto, lyhenne EMSA, on yksi Euroopan unionin erillisvirastoista. Sen keskustoimipaikka on Lissabonissa, Portugalissa. Viraston tehtäviin kuuluu meriturvallisuuden edistäminen, meren saastuttamisen vähentäminen, merionn ...

EuroVelo

EuroVelo on projekti, joka tähtää Euroopan kattavan pyöräilyreittiverkoston kehittämiseen. Euroopan pyöräilyliiton ajaman hankkeen tavoitteena on kahdentoista, koko maanosaa halkovan pitkänmatkan pyöräilytiereitin perustaminen. Suunnitellun reiti ...

Joint Aviation Authorities

Joint Aviation Authorities eli JAA oli Euroopan siviili-ilmailukonferenssin elin, jossa Euroopan valtiot pyrkivät yhteistyöhön yhteisten turvallisuusstandardien ja -menetelmien kehittämiseksi. JAA muun muassa sertifioi siviili-ilma-alukset käyttö ...

TERN-tieverkko

TERN-tieverkko on Euroopan unionin määrittelemä päätieverkko ja osa TEN-liikenneverkkoja. Usein puhutaankin myös TEN-tieverkoista. TEN-liikenneverkon hankkeisiin on mahdollista saada rahoitusta Euroopan unionilta. TEN-liikenneverkolla on 30 prior ...

Ilmailu

Ilmailu kattaa asiat, jotka liittyvät ilmakehässä lentämiseen ja ilma-aluksiin. Ilma-alukset voidaan jakaa ilmaa raskaampiin ja keveämpiin. Ilmaa raskaammat ilma-alukset voidaan jakaa kiinteäsiipisiin ja pyöriväsiipisiin. Lentokoneet ovat kiinteä ...

Aikaerorasitus

Aikaerorasitus eli jet lag on fyysinen rasitus, joka aiheutuu vuorokausirytmin muuttumisesta itä-länsisuuntaisilla pitkillä lennoilla.

Airborne Systems

Airborne Systems on yhdysvaltalainen laskuvarjojen valmistaja. Yhtiö on muodostunut monien alan yhtiöiden sulaumisten tuloksena. Vuonna 1919 Leslie Irvin teki ensimmäisen vapaapudotushypyn ja perusti Irvin Airchute Companyn, josta nykyinen yritys ...

AirHelp

AirHelp on teknologiayritys, joka tarjoaa apua korvausasioissa lentomatkustajille, joiden lento on peruttu, myöhästynyt, tai matkustajan pääsy lennolle on evätty ylivarauksen johdosta. Yhtiö kertoo pyrkivänsä sekä valistamaan kuluttajia että keho ...

Airliners.net

Airliners.net on ilmailuaiheinen Internet-sivusto, joka sijaitsee Luulajan teknillisen yliopiston palvelimella. Sivuston perusti ruotsalainen Johan Lundgren vuonna 1997 hänen edellisen sivustonsa, vuonna 1994 perustetun Pictures of Modern Airline ...

ATIS

ATIS eli automatic terminal information service on ilmailussa käytetty automaattinen nauhoitettu radiolähete. ATIS-tiedote voi sisältää tietoja lentokentällä vallitsevista sääoloista, kuten tuulen voimakkuudesta, tuulen suunnasta, pilvikorkeudest ...

Ensilento

Ensilento tarkoittaa ilma-aluksen ensimmäistä lentoa, jolloin alus nousee maan pinnalta sen omalla voimallaan. Ensilento voi viitata joko kokonaan uuden mallin ensimmäiseen lentoon tai yhden tietyn yksilön ensimmäisen lentoon. Useimmiten kyse on ...

ETOPS

ETOPS on Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAO:n standardi ja suosituskäytäntö, jonka puitteissa kaksimoottoristen liikennelentokoneiden sallitaan lentää reiteillä, joilla ne ovat yli 60 minuutin lentoajan etäisyydellä lähimmästä hätä- tai ...

Harha-aistimus (ilmailufysiologia)

Lentämiseen liittyvissä, ihmisille epäluonnollisissa olosuhteissa voi syntyä aistiharhoja. Näissä poikkeuksellisissa tilanteissa elimistö tulkitsee aistiärsykkeen väärin. Aistiharhojen tuntemus on tärkeä osa ilmailufysiologiaa. Aistiharhat johtuv ...

IFF (omatunnuslaite)

Omatunnuslaite eli IFF on toisiotutka, jota alettiin ensimmäisenä käyttää sotilaslentokoneissa omien koneiden erottamiseen vieraista, jotta ilmatorjunta ja hävittäjät eivät ampuisi omia koneita. Se koostuu kahdesta pääosasta: interrogaattori ja t ...

Ilmailu-VHF

Ilmailu-VHF on ilma-alusten ja lennonjohdon väliseen viestintään käytettävä kansainvälinen radiopuhelinjärjestelmä, joka toimii VHF-taajuusalueella 108.000–136.975 MHz. Pääsääntöinen käyttötapa on puheviestintä AM-moduloidulla lähetteellä. Puhevi ...

Ilmailukirjallisuus

Ilmailukirjallisuus on tietokirjallisuuden alalaji, joka käsittelee lentokoneita ja lentämistä. Siihen kuuluu myös romaaneja, joissa lentokone ja lentäminen ovat merkittävässä roolissa, usein kuitenkin sivuroolissa. Tämä on eräs ilmailun, etenkin ...

Ilmailukäsikirja

Ilmailukäsikirja on kunkin maan ilmailuviranomaisen tai viranomaisen valtuuttaman tahon julkaisema dokumentti, joka sisältää pysyväisluonteiset ilmailun perustiedot, kuten tiedot määräyksistä, lentoasemista, lentoreiteistä ja lentomenetelmistä se ...

Ilmailulääketiede

Ilmailulääketiede on lääketieteen erikoisala, joka yhdistää ennalta ehkäisevän, työterveyshuollon, ympäristölääketieteen ja kliinisen lääketieteen osaamista tietoon ilmailuhenkilöstön fysiologiasta ja psykologiasta. Tieteenala paneutuu osaltaan l ...

Ilmailuoikeus

Ilmailuoikeus on oikeudenala, jossa tutkitaan valtion sisäisen oikeuden ja kansainvälisen oikeuden sisältämiä ilmailua koskevia säännöksiä. Ilmailuoikeuden alaan kuuluvat lentämistä ilmakehässä, lentämisen lupakirjoja, lennon ohjaamista, lentämäl ...

Ilmanopeus

Ilmanopeus on se nopeus, jolla lentokone liikkuu ympäröivään ilmaan nähden. Ilman liikkeestä ja ilmakehän ominaisuuksista johtuen erilaisia ilmanopeuksia on useita: Mitattu ilmanopeus eli mittarinopeus Indicated Airspeed, IAS on se nopeus, jota l ...

Ilmasilta

Ilmasilta on ilmateitse kulkeva logistinen reitti, jonka kautta kuljetetaan materiaalia tai ihmisiä poikkeustilanteissa. Normaalia siviili-ilmailun logistiikkaa ovat reittilennot, charterlennot ja rahtilennot. Kuuluisia ilmasiltoja ovat olleet Yh ...

Ilmatankkaus

Ilmatankkauksella tarkoitetaan tapahtumaa, jossa ilmatankkauslentokone, ilmatankkeri, tankkaa ilmassa toista lentokonetta, joka usein on hävittäjä. Ilmatankkaus on osa ajanmukaista ilmasodankäyntiä. Erityisesti sitä käyttävät merivoimat, jotka to ...

IVAO

IVAO tai International Virtual Aviation Organisation on Internetissä toimiva voittoa tavoittelematon yhdistys. Sen tarkoitus on tarjota lentosimulaattoreista kiinnostuneille pääsy palvelimiin, joilla voidaan lentää muiden käyttäjien kanssa, käytt ...

Kansainvälinen standardi-ilmakehä

Kansainvälinen standardi-ilmakehä on kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön määrittelemä ilmakehämalli, joka perustuu keskimääräisiin olosuhteisiin Maapallon keskileveysasteilla. Malli perustuu kerroksiin, joiden ominaisuudet se määrittelee.

Koneeseennousukortti

Koneeseennousukortti eli tarkastuskortti on lentoyhtiön lähtöselvityksessä matkustajalle antama dokumentti, joka sallii matkustajan nousta lentokoneeseen tietylle lennolle. Siihen on kirjattu vähintään matkustajan nimi, lennon numero, päivämäärä ...

Kuinka on opittu lentämään

Sen sisältö kattaa tarkkaan ilmailun historian pääkohdat julkaisuvuoteen asti: Daidalos ja Ikaros Leonardo da Vinci Abdul Karim Ablas ben Firnas vanhat ilmailun tarut, kokeilijat ja uudempi kirjallisuus Tom Sawyer ilmailija-kirjan ilmapallolento ...

Kymppikerho

Kymppikerho on slangi-ilmaisu, jolla viitataan ihmisiin, jotka ovat harrastaneet seksiä lentokoneessa lennon aikana. Nykyaikana tämä termi tulee siitä, että useimmat matkustajalentokoneiden reittilennot lennetään yli 10 000 metrin korkeudessa mer ...

Lakikorkeus

Käytännöllisellä lakikorkeudella tarkoitetaan korkeutta, jolla laipat ja solakot kiinni, kaikkien moottorien käydessä ja tuottaessa suurimman jatkuvan tehon, parhaan nousunopeuden lentonopeudella lentävä lentokone ei nouse enää ylöspäin yli 30 m/ ...

Laskuvarjo

Laskuvarjo on laite, joka mahdollistaa putoamisen pysäyttämisen/hidastamisen sekä liikkumisen ilmassa eli pystysuuntaisen ja useimmiten myös vaakasuoran liikkeen hallinnan.

Lattakierre

Lattakierre on ilma-aluksen tila, jossa siipien nostovoima on kadonnut ja kone pyörii painopisteensä ympäri pudoten alaspäin pohja edellä. Ohjainelimet tuntuvat veltoilta, eikä niillä ole vaikutusta lentotilaan. Lentokone voi joutua lattakiertees ...

Lennonjohto

Lähilennonjohto vastaa lentopaikan lähialueella engl. control zone, lyh. CTR ja lentokenttäalueella tapahtuvasta ilma- ja maaliikenteestä. Aluelennonjohto, jonka vastuualueena on lentotiedotusalue engl. flight information region, lyh. FIR, tai os ...

Lennonsuunnittelu

Lennonsuunnitteluksi kutsutaan ennen lentoa pilottien toimesta täytettyjä lomakkeita, jotka sisältävät suunnitelman miten lento suoritetaan. Lentosuunnittelulomakkeet suositellaan täyttää ennen jokaista matkailulentoa. Lennonsuunnittelulomakkeen ...

Lentoestevalo

Lentoestevalot ovat varoitusvaloja, jotka asennetaan korkeisiin kohteisiin varoittamaan ilma-aluksia ilmatilassa olevista esteistä. Valoja asennetaan etenkin rullaustien läheisyydessä oleviin rakennelmiin. Mikäli rullaustietä ei käytetä öisin, pä ...

Lentokapteeni

Lentokapteeni on Suomessa tasavallan presidentin myöntämä arvonimi, joka kuuluu 15. ryhmään. Arvonimestä maksettavan veron määrä on joko 330 euroa tai 80 euroa. Arvonimi voidaan myöntää ansioituneille ilmailun parissa työskenteleville tai ansioit ...

Lentokieltoalue

Lentokieltoalue on alue, jonka ilmatilassa lentokoneet eivät saa lentää. Lentokieltoalue määritellään usein sotilaallisen selkkauksen yhteydessä. Kyseessä on tällöin eräänlainen ilmatilaa koskeva demilitarisoitu vyöhyke, joka voi koskea vain konf ...

Lentokoneruoka

Lentokoneruoka on lentokoneen matkustajille lennon aikana tarjoiltavaa ruokaa. Ruoan ja muiden tarjoilujen määrä, laatu ja hinta vaihtelevat lentoyhtiön, matkustusluokan ja lennon pituuden mukaan. Lyhyellä lennolla turistiluokassa saatetaan tarjo ...

Lentolippu

Lentolippu on lentoyhtiön tai matkatoimiston myöntämä tosite, joka vahvistaa, että henkilö on ostanut paikan lennolta. Esittämällä lentolipun lentoaseman lähtöselvityksessä matkustaja saa tarkastuskortin, joka oikeuttaa matkustajan nousemaan lent ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →