ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 120

Luettelo ilmailun radioliikennelyhenteistä

Puheaakkosia käytetään puheradioliikenteessä selvittämään yleensä kohinasta, mitä kirjainta tarkoitetaan puhuttaessa. Tällä on suuri merkitys esimerkiksi kutsumerkkien varmistamisella, jotta osapuolet voivat varmasti tunnistaa toisensa ja jotta s ...

Maavaikutus

Maavaikutus eli maaefekti on liikkuvan siiven ja maan pinnan välillä syntyvä ilmiö. Ilmiön yhteydessä kiinteäsiipinen lentokone havaitsee suuremman nostovoiman ja pienentyneen ilmanvastuksen. Myös pyöriväsiipiset ilma-alukset kuten helikopterit h ...

Mayday

Mayday on kansainvälinen puheradioliikenteessä käytettävä hätämerkki, jota esimerkiksi laivat ja lentokoneet käyttävät joutuessaan hätätilaan, jossa ne tarvitsevat pikaista apua. Mayday-sana juontaa juurensa ranskan kielen sanonnasta ” maider ”, ...

METAR

METAR on säähavainnon standardoitu tallennus- ja viestitysmuoto, jota käytetään lentosääpalvelussa. Se on Yhdysvaltain NOAA:n mukaan lyhenne ranskankielisistä sanoista "METeorological Aerodrome Report" ja ranskalaisten mukaan lyhenne sanoista "ME ...

Metsälentokenttä

Metsälentokenttä on metsäautotien tarpeeksi pitkälle suoralle leventämällä rakennettu, pienlentokoneiden käyttöön tarkoitettu lentopaikka, joka ei täytä lentopaikoille asetettujen standardien vaatimuksia. Lentokoneet käyttävät metsälentokenttiä p ...

Nostovoimakeskiö

Nostovoimakeskiö tarkoittaa ilma-aluksen pituusakselilla sitä pistettä, josta nostovoimavektorin katsotaan lähtevän, eli sitä pituusakselin pistettä, johon nostovoima on keskittynyt. Nostovoimakeskiön paikka voidaan laskea laskemalla yhteen kaikk ...

Omakonetunnus

Omakonetunnus on radiosignaali, jonka perusteella toiset lentokoneet ja ilmavalvonta tunnistavat lentävän sotilaskoneen. Siviili-ilmailussa koneen seurantaan käytetään transponderia. Ilman omakonetunnusta voi oman puolen sotilaskone tai ilmatorju ...

Painekorkeus

Painekorkeus on ilmailussa käytetty lentokoneen lentokorkeuden mitta, jossa merenpinnan ilmanpaine ja sen muutos lentokorkeuden kasvaessa otaksutaan kansainvälisen standardi-ilmakehän mukaisiksi. Ilmailun koodeissa painekorkeuden tunnus on QNE. S ...

Pakkolasku

Pakkolasku on ilmailukielessä tilanne, jossa lentokone joutuu pakon edessä laskeutumaan, erityisesti moottorien sammuessa. Pakkolasku pyritään tekemään lentokentän kiitotielle, mutta aina se ei ole mahdollista. Tällöin koneella joudutaan laskeutu ...

Pan-pan

Pan-pan on radioliikenteessä käytettävä kutsu, joka tarkoittaa pakkotilaa. Pan-pan-termi on erillinen mayday-termistä, joka tarkoittaa hätätilaa. Pan-pan-termiä käytetään, kun laivaan, lentokoneeseen tai muuhun kulkuvälineeseen tai sen matkustaji ...

Poikkeama (ilmailu)

Poikkeama kuvaa ilmailukielessä tilannetta, jossa lentokone palaa takaisin lähtökentälle tai tekee teknisen välilaskun jonkin lievän tilanteen takia. Tilanteet ovat tapauskohtaisia eikä aina ole tarvetta palata kentälle. Poikkeamaa liioitellaan e ...

Potkuri

Potkuri on siipipyörä, joka muuttaa lapojensa pyörivän liikkeen väliaineen nopeutta kasvattamalla työntövoimaksi. Potkurin voimanlähteenä on yleensä moottori, poikkeuksena esim. gyrokopterin roottori, jonka pyörimisen aikaansaa aluksen liike ilma ...

Puskalentäminen

Puskalentäminen on yleisilmailukoneilla tapahtuvaa ilmailua syrjäisillä seuduilla. Puskalentäminen tapahtuu usein varsinaisten lentokenttien ulkopuolella, ja siihen käytetäänkin usein kellukkeilla tai suksilla varustettuja lentokoneita, jotka eiv ...

Pyörrevirtaustila

Pyörrevirtaustila on helikopterilennossa vaarallinen tilanne, jossa roottorit ajautuvat valmiiksi pyörteiseen ilmaan ja menettävät nostotehonsa. Tilanteen on tunnettu johtavan kohtalokkaisiin onnettomuuksiin. Tilanteesta selviämiseen on yleensä n ...

Rakettireppu

Rakettireppu on yhdelle ihmiselle tarkoitettu laite, jonka avulla ihminen pystyy lentämään työntövoiman avulla. Työntövoima syntyy moottorin työntäessä kaasuja käyttäjän alapuolelle, mikä mahdollistaa lentämisen. On olemassa kaksi rakettireppujen ...

Reaktiomoottori

Reaktiomoottori on voiman ja vastavoiman laista tai tarkemmin liikemäärän säilymiseen perustuva moottorityyppi. Yleisimpiä reaktiomoottoreita ovat erilaiset suihkumoottorit tai rakettimoottorit, mutta käsitteen alle kuuluvat myös esimerkiksi ioni ...

Roger (radioliikenne)

Roger on radioliikenteessä käytetty lyhenne, jota käytetään ilmaisemaan, että viesti on vastaanotettu ja ymmärretty. On tärkeää huomata, ettei "roger" kuitenkaan tarkoita, että vastaanottaja toimisi saadun viestin mukaisesti. Ennen puheliikenteen ...

Rullaus

Rullaus tarkoittaa ilma-aluksen liikkumista lentopaikan pinnalla omaa voimalaitettaan käyttäen lukuun ottamatta lentoonlähtöä ja laskua. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi koneen siirtyminen asematason, lentokonehallin ja kiitotien välillä.

Sakkaus

Sakkaus on tila, jossa ilmavirta eroaa ilma-aluksen siivestä ja siipi menettää suuren osan nostovoimastaan. Seurauksena alus lähtee vajoamaan. Sakkaus ilmenee liian suurella kohtauskulmalla, jolloin siiven nostovoiman tuottava painejakauma muuttu ...

Suurin lentoonlähtöpaino

Suurin lentoonlähtöpaino on ilmailussa käytettävä termi, jolla tarkoitetaan ilma-aluksen suurinta mahdollista lentoonlähtöpainoa. Termistä käytetään myös joissain tapauksissa muotoa Maximum Take-Off Mass. Lentoonlähtöpainon suuruuteen vaikuttavat ...

Syöksykierre

Syöksykierre on lentokoneen epätavallinen lentotila, jossa kone putoaa nokka maata kohden suurella kohtauskulmalla pystyakselinsa ympäri pyörien. Koneen toinen siipi kantaa ja toinen sakkaa. Painuvan siiven kohtauskulma kasvaa ja nousevan siiven ...

Tiheyskorkeus

Tiheyskorkeus on ilmailussa käytetty lentokoneen lentokorkeus, joka vastaa kansainvälisen standardi-ilmakehän korkeutta, jolla on tietty ilman tiheys. Kyseessä on korjattu painekorkeus, jossa otetaan huomioon standardi-ilmakehästä poikkeava ilman ...

Tiivistymisjuova

Tiivistymisvana eli tiivistymisjuova, joskus myös tiivistysvana, on lentokoneen tietyissä olosuhteissa aiheuttama pilvi. Se syntyy lentokoneen pakokaasun sisältämän vesihöyryn tiivistyessä nestemäisiksi vesipisaroiksi sopivissa kosteus- ja lämpöt ...

Toimintasäde

Toimintasäde on matka, jonka alus tai lentokone voi kulkea suorittaakseen tietyn tehtävän ilman välipysähdyksiä ja palata sen jälkeen takaisin lähtöpisteeseen; ts. tukikohdan ympärille kartalla piirretty ympyrä, jonka säde on toimintasäde, ilmoit ...

Tuulipussi

Tuulipussi on tuulen suunnan osoittamiseen tarkoitettu laite. Tuulipussista voidaan myös likimääräisesti arvioida tuulen nopeus. Toimintaperiaatteeltaan se on eräänlainen painovoimatuulimittari. Tuulipussia käytetään yleensä helikopterikentillä t ...

Wet lease

Wet lease on ilmailuliiketoiminnan muoto, jossa lentoyhtiö vuokraa toiselle lentoyhtiölle lentokoneen, lentokoneen miehistön, teknisen henkilökunnan, lentokoneen huollon ja täyden vakuutusturvan lentoyhtiölle. Tämän vastakohta on dry lease, jossa ...

Wirelesscabin

WirelessCabin on hanke, jonka tavoitteena on mahdollistaa lennonaikaiset kännykkäpuhelut sekä langattoman lähiverkon käyttö lennon aikana. Henkilökohtaisten puhelujen ja pakettidatan lähettämiseen käytetään UMTSia ja IP-yhteyksien luomiseen Bluet ...

Yleisilmailu

Yleisilmailu kattaa käsitteenä kaikki muut ilmailun toiminnot paitsi kaupallisen ilmakuljetuksen eli liikenneilmailun, valtion ilmailun ja lentotyön. Siviili-ilmailu voidaan jakaa myös kaupalliseen ilmakuljetukseen, ei-kaupalliseen lentotoimintaa ...

Äänivalli

Äänivalli on ilmiö, jota esiintyy, kun kiihdytetään lähelle äänen nopeutta. Nimitys tulee siitä, että tilanne voi tuntua kuljettajasta kuin hän olisi törmännyt näkymättömään esteeseen. Yliäänipamaus on fysikaalinen ilmiö, jota kansanomaisesti kut ...

Julkinen liikenne

Julkinen liikenne on henkilöliikennettä, joka hoidetaan kaikkien käytettävissä olevilla liikennevälineillä, kuten junilla, linja-autoilla, henkilöautoilla, raitiovaunuilla, metrojunilla, laivoilla ja ilma-aluksilla. Se voidaan jakaa kauko-, tilau ...

Aikataulu

Aikataulu on taulukko tai luettelo, joka ilmaisee eri asioiden, ilmiöiden ja tapahtumien tulevia tapahtuma-aikoja. Aikatauluilla näytetään pääasiassa julkisten kulkuvälineiden lähtö- ja tuloaikoja. Aikatauluilla ilmoitetaan myös vaikkapa lentoken ...

Ajojohdin

Ajojohdin välittää sähköenergian raitiovaunuille, johdinautoille ja junille. Sitä kutsutaan myös: ratajohdoksi, joka viittaa koko rakennelmaan kannatusrakenteineen kaikkineen ajolangaksi, joka tarkoittaa virallisesti ainoastaan sitä johdinta, jos ...

Avorahastus

Avorahastus on rehellisyyteen perustuva rahastusjärjestelmä, jota käytetään monissa joukkoliikennejärjestelmissä. Sen sijaan, että kaikkien kulkuneuvoon tai laiturialueelle astuvien matkustajien matkaliput tarkastettaisiin, matkustajilla oletetaa ...

Coco-taksi

Coco-taksi on kuubalainen taksi turisteille. Siinä on kolme istumapaikkaa ja se on yleensä keltainen. Coco-taksit on rakennettu Vespan tekniikalle. Coco-taksi muistuttaa thaimaalaista tuk-tukia. Nimi coco juontuu kookospähkinästä, jonka muotoa co ...

Gondolihissi

Gondolihissi on ilmassa vaijerin varassa kulkeva kopillinen hissi. Gondolihissit ovat tyypillisiä laskettelukeskuksissa, mutta niitä on rakennettu myös kaupunkeihin ja turistikohteisiin ihmisten kuljettamiseen erilaisten esteiden kuten mäkien tai ...

Joukkoliikennekatu

Joukkoliikennekatu on yleisesti kaupungin alueella sijaitseva kulkuväylä, joka on tarkoitettu joukkoliikennettä varten. Kulkuväylällä sallitaan ainoastaan joukkoliikenteen kulkuneuvot, kuten linja-autot ja raitiovaunut, sekä lisäksi taksit, jalan ...

Julkisen liikenteen järjestämismallit

Julkisen liikenteen järjestämismalli on mikä tahansa tapa, jolla julkinen liikenne järjestetään. Mallien keskeisimpiä muuttujia ovat se kuka palvelun käytännön tasolla tuottaa, minkälainen palvelutaso vaaditaan ja kuinka paljon sitä subventoidaan.

Kansainvälinen joukkoliikenneliitto

Kansainvälinen joukkoliikenneliitto UITP on joukkoliikenneliikennöitsijöiden ja joukkoliikenneviranomaisten kansainvälinen yhteistyöjärjestö. Järjestön tehtäviin kuuluu tietovaihto jäsenten välillä, joukkoliikenteen tutkimus ja edunvalvonta. Järj ...

Kaukoliikenne

Kaukoliikenne tarkoittaa pitkämatkaista usein kaupunkien välistä linja-autoliikennettä tai matkustajajunaliikennettä, erotukseksi paikallisliikenteestä ja tilausliikenteestä. Kaukolinjaliikenne jakautuu edelleen vakiovuoroihin ja pikavuoroihin. V ...

Ketjuuntuminen

Ketjuuntuminen on joukkoliikenteen ilmiö, jossa useampi samaa linjaa liikennöivä juna tai linja-auto päätyy ajamaan ketjussa peräkkäin tarkoitetun vuorovälin sijasta. Tällöin asemalla tai pysäkillä odottavien matkustajien keskimääräinen odotusaik ...

Klang-laakson yhdistetty joukkoliikennejärjestelmä

Klang-laakson yhdistetty joukkoliikennejärjestelmä on Klang-laakson alueella toimiva joukkoliikennejärjestelmä. Järjestelmään kuuluu yhdeksän kevytjunalinjaa, yksi monorail-linja ja linja-autoverkko.

Kuntalippu

Kuntalippu on joukkoliikenteen tukijärjestelmä, jossa kunta tukee lippujen edullista hintaa julkisella tuella maksamalla liikennöitsijän tariffin ja kunnan tarjoaman edullisen lipun hintaeron. Kuntalippujärjestelmäksi nimitetään yleensä järjestel ...

Kutsuohjattu joukkoliikenne

Kutsuohjattu joukkoliikenne tarkoittaa asiakastarpeen mukaan reitittyvää julkista joukkoliikennettä. Perinteisesti on bussien aikataulut suunniteltu kulkemaan tiettyä reittiä pitkin ja tiettynä aikana riippumatta siitä oliko bussissa asiakkaita v ...

Kääntöpistekilpi

Kääntöpistekilpi on sähkömekaaninen pistematriisinäyttö, jota käytetään suurissa ulkokilvissä ja linjakilvissä, etenkin suoralle auringonvalolle kohdistuvissa. Kääntöpistetekniikkaa on käytetty bussien linjakilvissä etenkin Pohjois-Amerikassa, Eu ...

Köysirata

Köysirata on kuljetusväline, jossa voimansiirto on toteutettu kuormaa vetävällä köydellä tai vaijerilla. Periaate on sama kuin hississä, ja usein näiden kahden järjestelmän välinen raja voi olla häilyvä. Köysiradoiksi voidaan kutsua yhtä hyvin va ...

Liityntäliikenne

Liityntäliikenne tarkoittaa liikennettä, jossa laajemmalta alueelta kootaan matkustajia joukkoliikenteen kuljettajaan, kuten linja-autoon, junaan, metroon tai pikaraitiotiehen. Runkolinja on usein kaupunkiraideliikennettä tai linja-autoliikennett ...

Liityntäpysäköinti

Liityntäpysäköinnillä tarkoitetaan joukkoliikennepysäkin yhteyteen järjestettyä pysäköintipaikkaa autoille ja/tai polkupyörille. Liityntäpysäköinti voidaan järjestää sekä bussille että kaupunkiraideliikenteen eri muodoille kuten raitiotielle, met ...

Linjakilpi

Linjakilpi on bussin, raitiovaunun tai muun julkisen kulkuneuvon keulassa, ja yleensä myös sivulla ja perässä oleva laite, nykyisin yleensä sähköinen ledimatriisinäyttö, joka ilmaisee, millä linjalla kulkuneuvo on ja mihin sillä pääsee. Linjakilv ...

Liputta matkustaminen

Suomessa liputta matkustajat käyttävät usein junaa, metroa tai raitiovaunua, koska näissä kulkuvälineissä ei tarvitse näyttää lippua kuljettajalle. Linja-autoissa liputta matkustaminen on harvinaisempaa, koska kuljettaja voi tarkastaa matkalipun ...

Maksuton joukkoliikenne

Maksuttomassa joukkoliikenteessä matkustajilta ei peritä maksua matkoista. Sen sijaan liikenteen hoito rahoitetaan kokonaan julkisin tai yksityisin varoin ja kustannukset katetaan verotuloista, mainostuloista tai muilla keinoilla.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →