ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 143

Toimitusministeristö

Suomessa toimitusministeristö on hallitus, jolla ei ole varmaa kansanedustuslaitoksen parlamentaarista luottamusta ja jonka ei odoteta tekevän uusia poliittisia toimia. Toimitusministeristön asemasta ei kuitenkaan ole nimenomaisia säännöksiä, vaa ...

Varjohallitus

Varjohallitus on enemmistöparlamentarismiin kuuluva opposition muodostama ryhmä kansanedustajia, jotka jakavat keskenään hallituksen valvontaan liittyviä tehtäviä hallituksen ministereitä vastaavin tehtäväjaoin. Näin oppositiopolitiikka kattaa ma ...

Venäjän väliaikainen hallitus

Venäjän väliaikainen hallitus oli Venäjän tasavallan hallituksena vuonna 1917. Se syntyi helmikuun vallankumouksessa maaliskuussa 1917, kun viimeinen keisari Nikolai II painostettiin luopumaan keisariudestaan, jota hänen veljensä suuriruhtinas Mi ...

Virkamieshallitus

Virkamieshallitus eli erään lajin toimitusministeristö voidaan nimittää väliaikaiseksi toimeenpanoelimeksi tilanteessa, jolloin poliittista hallitusta ei ole saatu muodostettua. Virkamieshallitus ei yleensä tee mitään pitkän aikavälin suunnitelmi ...

Vähemmistöhallitus

Vähemmistöhallitus on poliittinen hallitus, johon kuuluvalla/kuuluvilla puolueella/puolueilla on yhteensä vähemmän kuin puolet edustajista valtion parlamentissa. Suomessa siis vähemmistöhallituksia ovat ne hallitukset, joiden takana eduskunnassa ...

Väliaikainen yleisvenäläinen hallitus

Väliaikainen yleisvenäläinen hallitus oli Ufassa ja sen jälkeen Omskissa Siperiassa Venäjän sisällissodan aikana syyskuusta marraskuuhun 1918 toiminut Venäjän valkoisten yhteinen hallitus. Väliaikainen yleisvenäläinen hallitus oli viimeinen Venäj ...

Välikysymys

Välikysymyksellä tarkoitetaan parlamentaarisessa hallitusjärjestelmässä käytettyä menettelyä, jonka avulla selvitetään nauttiiko hallitus parlamentin luottamusta. Välikysymys on parlamentaarisessa järjestelmässä eräs tapa harjoittaa oppositiopoli ...

Yhdysvaltain hallitus

Presidentti nimittää hallituksen ja esittelee valitsemansa jäsenet senaatille. Se puolestaan hyväksyy tai hylkää presidentin nimeämät ehdokkaat yksinkertaisella enemmistöllä. Hallituksen toimikausi on sama kuin presidentillä ja se muodostuu yleen ...

Yhteishallitus

Yhteishallitukseksi kutsutaan hallitusta, jossa ovat edustettuina kaikki eduskunnan puolueet. Tällainen hallitus on ollut Suomessa talvi- ja jatkosodan aikana.

Poliittinen historia

Poliittinen historia on tieteenala, joka voi käsitellä esimerkiksi poliittista päätöksentekoa, valtarakenteita, poliittisia ideologioita ja valtiollista päätöksentekoa. Sillä on yhteisiä tutkimusalueita aatehistorian, sosiaalihistorian, taloushis ...

Chartismi

Chartismi oli Isossa-Britanniassa toiminut poliittista ja sosiaalista uudistusta kannattanut työväenliike, joka toimi vuosien 1838–1850 välillä. Liike vaati poliittisten oikeuksien laajentamista ja äänioikeutta työväelle.

Dominio

Dominio tarkoitti alkuaan jokaista Yhdistyneen kuningaskunnan merentakaista aluetta. Vuonna 1917 pidetyn imperiumin konferenssin jälkeen dominio-nimitystä käytettiin vain itsehallinnollisista Brittiläisen imperiumin maista. Vuonna 1947 dominio ko ...

Kommunistinen manifesti

Kommunistisen puolueen manifesti on Karl Marxin ja Friedrich Engelsin kuuluisin kirjoitus, ja se julkaistiin vuonna 1848. He kirjoittivat sen Brysselissä Kommunistien liiton julistukseksi, ja se julkaistiin ensi kerran helmikuussa 1848 saksankiel ...

Radikalismi

Radikalismi on äärisuunta, joka tavoittelee läpikotaista muutosta tai uudistusta. Radikalismin vastakohtana voidaan pitää konservatismia. Radikaalit Radicals-nimitystä alettiin käyttää ensimmäisenä Englannissa, jossa se vuoden 1815 jälkeisinä vuo ...

Rajamaa

Rajamaa on aiemmin käytössä ollut nimitys, jolla tarkoitettiin suuren valtion rauna-alueella sijaitsevaa seutua, jonka katsottiin olevan sivistyksellisesti ja taloudellisesti sekä usein myös poliittisesti takapajuinen. Suomen autonomian ajan lopp ...

Rivers of Blood -puhe

The Rivers of Blood -puhe oli Ison-Britannian maahanmuuttoa ja syrjinnän vastaista lainsäädäntöä käsittelevä puhe, jonka Konservatiivipuoluetta edustanut parlamentin jäsen Enoch Powell piti 20. huhtikuuta 1968. Powell piti puheensa Midland Hoteli ...

Uudisasukas

Uudisasukkaat ovat väestöä, joka siirtyy uudelle alueelle perustaen sinne uuden asutuksen. Asutettavalla alueella saattaa ennestään asua aiempaa väestöä. Näitä kutsutaan alkuasukkaiksi.

Valtiosääty

Valtiosääty on aiemmin käytössä ollut nimitys, joka tarkoitti sellaista ihmisryhmää, jolla oli oikeus lähettää edustajiaan valtiopäiville. Nimitystä käytettiin myös tällaisen ryhmän edustajista valtiopäivillä. Valtiosääty koostui valtiopäivämiest ...

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka on politiikan tutkimuksen eli yleisen valtio-opin alaan sijoittuva tutkimusala. Yleisesti tarkastellen kansainvälinen politiikka jakaantuu muun muassa ulkopolitiikan ja diplomatian tutkimukseen, rauhan- ja konfliktintutk ...

Abduwali Muse

Abduwali Abdulqadir Muse on somalialainen mies, jonka Yhdysvaltain laivasto otti kiinni ja pidätti epäiltynä merirosvouksesta Somalian rannikolla huhtikuussa 2009. Hän oli vanhempiensa mukaan tekohetkellä 16-vuotias, mutta silti Yhdysvallat syytt ...

Absurdistan

Absurdistan on osin humoristinen käsite, jolla kuvataan fiktiivistä valtiota, jonka politiikkaa leimaa mielivaltaisuus ja absurdius. Termi on lähtöisin Keski-Aasian stan -päätteisistä valtioista. Suurin osa näistä on entisiä neuvostotasavaltoja. ...

Alueellinen suurvalta

Alueelliset suurvallat määrittelevät maantieteellisen alueen polariteetin. Tyypillisesti alueellisista valtaa käyttävillä valtioilla on alueen kannalta tärkeitä ominaisuuksia, mutta joiden maailmanlaajuinen merkitys on pieni.

Arabinationalismi

Arabinationalismi on nationalismin arabialainen sovellutus, joka vaikuttaa ympäri arabimaailmaa. Arabinationalismi on kulttuurinationalismin muoto. Arabinationalismin mukaan kaikilla arabeilla on yhteinen perintö, johon kuuluu yhteinen historia, ...

Arktinen yhteistyö

Arktisella yhteistyöllä viitataan arktisen alueen valtioiden, sekä muiden toimijoiden harjoittamaan yhteistyöhön alueella. Erilaisia yhteistyöelimiä on paljon. Arktiselle alueelle yltää maantieteellisesti kahdeksan valtiota: Kanada, Yhdysvallat, ...

Banaanitasavalta

Banaanitasavalta eli banaanivaltio on kirjailija O. Henryn keksimä nimitys niille latinalaisen Amerikan maille, joissa yhdysvaltalainen yritys United Fruit Company oli banaanikaupan monopoliasemassa ja piti käsissään yleensä myös poliittista valt ...

Bandungin konferenssi

Bandungin konferenssi oli 29 Afrikan ja Aasian maan konferenssi Bandungissa Indonesiassa 18.–24. huhtikuuta 1955. Se järjestettiin niin sanottujen Colombo-valtioiden konferenssiin edellisvuonna osallistuneiden maiden aloitteesta, ja se oli suurin ...

Barentsin alue

Barentsin alue käsittää maa-alueet Barentsinmeren ympärillä ja pohjoiskalotissa. Nimi otettiin käyttöön poliittisista syistä kansainvälisen yhteistyön vakiinnuttamiseksi Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Alue ulottuu lännestä Norjan Nordlandista ...

Chatham House

The Royal Institute of International Affairs, tavallisemmin Chatham House, on brittiläinen, riippumaton ja voittoa tuottamaton kansainvälisen politiikan tutkimuslaitos. Yhdistys on perustettu 1920 ja se toimipaikka on nimenomainen Chatham House L ...

Chatham House -sääntö

Chatham House -sääntö on tiedotustilaisuuksien osallistujille annettu sääntö, jonka mukaan esitettyä tietoa saa vapaasti käyttää, kunhan lähdesuojasta pidetään huolta siten, ettei asian esittäjää kerrota tai asiasisältöä yhdistetä esittäjäänsä. S ...

Etelä–Etelä-yhteistyö

Etelä–Etelä-yhteistyö on akateemikoiden ja poliitikkojen historiallisesti käyttämä termi, jolla kuvataan kehitysmaiden välistä yhteistyötä raaka-aineiden, teknologian ja osaamisen välittämiseksi.

Euraasian talousyhteisö

Euraasian talousyhteisö on lokakuussa 2000 perustettu taloudellisen yhteistyön liittymä Euraasiassa. Talousyhteisöön kuuluvat nykyään Kazakstan, Kirgistan, Tadžikistan, Valko-Venäjä ja Venäjä. Lisäksi Uzbekistan liittyi yhteisöön 2006, mutta vetä ...

G20

G20 on ryhmä, joka sisältää maailman 19 rikkainta maata, sekä edustuksen Euroopan unionista: Argentiina, Australia, Brasilia, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Indonesia, Intia, Italia, Japani, Kanada, Kiina, Meksiko, Ranska, Saksa, Saudi-Arabia, Turkk ...

G20 (köyhät maat)

G20 on 20. elokuuta 2003 perustettu kehitysmaiden muodostama painostusryhmä. Ryhmä tuli julkisuuteen Maailman kauppajärjestön viidennen ministerikokouksen yhteydessä Cancúnissa, Meksikossa syyskuussa 2003. Ryhmä on kauppaneuvotteluissa painostanu ...

G7

G7 on Italiasta, Japanista, Kanadasta, Ranskasta, Saksasta, Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja Yhdysvalloista koostuva ryhmä. Kyseiset valtiot ovat Kansainvälisen valuuttarahaston mukaan maailman seitsemän kehittyneintä taloutta; niiden osuus kans ...

G8

G8 oli johtavien teollisuusmaiden ryhmä, johon kuului Britannia, Italia, Japani, Kanada, Ranska, Saksa, Yhdysvallat ja Venäjä. G8-ryhmä tapasi vuosittain huippukokouksessa, jossa jäsenvaltioiden johtajat käsittelivät ajankohtaisia kansainvälisiä ...

G8-kokous 2007

G8-kokous vuonna 2007 oli järjestyksessään 33. ja se pidettiin 6.–8. kesäkuuta Saksan Heiligendammissa. G8-teollisuusmaiden kokouspaikkana toimi Kempinski Grand Hotel, joka sijaitsee rannikolla. Kokouspaikalla oli tiukat turvatoimet. Alue oli eri ...

Halukkaiden koalitio

Halukkaiden koalitio oli Yhdysvaltain kokoama liitto, joka tuki Irakin sotaa 2003 Irakin väitettyjen joukkotuhoaseiden riisumiseksi ja YK:n turvallisuusneuvoston ehdollisina antamien päätösten toimeenpanemiseksi. Koalitiolle annettava tuki vaihte ...

Kansainvälinen yhteisö

Kansainvälinen yhteisö on poliittisessa keskustelussa ja tiedostusvälineissä käytettävä nimitys, jolla ei kuitenkaan ole vakiintunutta merkitystä. Se vastaa usein nimityksiä Länsimaat tai kylmä sodan aikainen Vapaa maailma. Joskus sillä voidaan t ...

Kansallisen kyvykkyyden indeksi

Kansallisen kyvykkyyden indeksi on J. David Singerin projektissa Correlates of War kehittämä tilastollinen luku. Indeksi on valtion prosenttiosuuden arvo mitattuna kuudella kriteerillä. Kriteerit edustavat väestötiedettä, taloutta ja sotilaallist ...

Kokonaisturvallisuus

Aiemmin valtiollinen turvallisuus nähtiin lähinnä ulkopolitiikan ja puolustuspolitiikan muodostamaksi kokonaisuudeksi, turvallisuuspolitiikaksi. Tämä käsitys kuuluu aikaan, jolloin valtioiden välillä ei juuri muita merkittäviä vaikuttamisen keino ...

Kommunikea

Kommunikea on hallituksen virallinen tiedonanto. Usein se on kansainvälisen kokouksen tai valtiovierailun aikana annettu yhteinen julkilausuma, missä todetaan, mitä asianomaiset ovat lausuneet tai päättäneet. Kommunikea ei ole sopimus, vaan ilmoi ...

Kosovon kansainvälinen asema

Kosovon kansainvälinen asema on kiistanalainen. Se on julistautunut itsenäiseksi, mutta Serbia ei ole itsenäisyyttä tunnustanut. Kosovon asema jakaa maailman valtiot kahteen leiriin. Moni maa, mukaan lukien iso osa länsimaista, on tunnustanut Kos ...

Kreikan ja Turkin väestönvaihto

Kreikan ja Turkin väestönvaihto oli vuonna 1923 tehty sopimus Kreikan ja Turkin välillä väestön pakkomuutosta. Sopimuksen perusteella noin 1.1 miljoonaa kreikkalaista joutui muuttamaan Turkista Kreikkaan ja noin 400 000 turkkilaista Kreikasta Tur ...

Kuudennen liittokunnan sota

Kuudes liittokunta oli Yhdistyneen kuningaskunnan johtama liittokunta Ranskan ensimmäistä keisarikuntaa vastaan. Mukana olivat Itävalta, Preussi ja muita saksalaisvaltioita sekä Portugali, Espanja, Ruotsi ja Venäjä. Sodan tuloksena Ranskan keisar ...

Luettelo Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain välisistä huippukokouksista

Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain välisiä huippukokouksia pidettiin vuosina 1943–1991 toisen maailmansodan ja kylmän sodan aikana. Huippukokouksissa pyrittiin edistämään aseidenriisuntaa sekä liennytystä. 1980-luvun lopussa kylmä sota päättyi, mikä ...

Luettelo valtioista, joita ei ole tunnustettu

Tämä on luettelo maantieteellisistä alueista jotka ovat käytännössä itsenäisiä, mutta joiden itsenäisyyttä ei ole yleisesti tunnustettu tai se on tunnustettu vain osittain.

Maailmanherruus

Maailmanherruus tarkoittaa hypoteettista voimarakennetta, jossa jokin yksi taho dominoisi kaikkia maapallon kansoja. Maailmanherruutta on käsitelty erityisesti fiktiossa. Fiktiossa maailmanherrus tyypillisesti kuvataan totalitaristisena hallinton ...

Maailmanlaajuista joukkovalvontaa koskevat paljastukset (1970–2013)

Maailmanlaajuinen joukkovalvonta viittaa maarajojen yli tapahtuvaan maailmanlaajuiseen joukkovalvontaan, joka kohdistuu kokonaisiin väestöihin. Vaikka sen olemassaolo paljastui ensimmäisen kerran 1970-luvulla, se ei saanut paljoa yleistä huomiota ...

Melos-dialogi

Melos-dialogi on tunnettu jakso Thukydideen Peloponnesolaissodan viidennessä kirjassa. Se kuvaa Ateenaa ja Melosta edustavien poliitikkojen välistä keskustelua Meloksen kohtalosta peloponnesolaissodan aikana. Kohtaus on klassinen esimerkki poliit ...

Negatiivinen turvatakuu

Negatiivinen turvatakuu on kansainvälisessä politiikassa esiintyvä käsite, joka merkitsee ydinasevaltion antamaa takuuta siitä, ettei se käytä tai uhkaa käyttää ydinaseitaan sellaista valtiota vastaan, jolla ydinasekapasiteettia ei ole. Mikään yd ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →