ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 169

Sotapäällikkö

Sotapäällikkö johtaa yhteisönsä, valtionsa tai liittoutumansa sodankäyntiä. Sotapäällikkö voi olla sotilaallinen johtaja, kuten armeijan ylipäällikkö, tai valtion johtaja sodan aikana. Esimerkiksi toisen maailmansodan aikana useilla demokraattisi ...

Sotilasasiamies

Sotilasasiamies, myös puolustusasiamies on maansa lähetystössä työskentelevä upseeri, joka vastaa erilaisista sotilasasioista. Hän pitää yhteyttä asemamaansa asevoimiin ja osallistuu usein lähetystön turvallisuusasioiden hoitoon. Suurilla valtioi ...

Sotilaslääkäri

Sotilaslääkäri on puolustusvoimissa palveleva erikoisupseeri. Suomessa sotilaslääkärit saavat lääkärikoulutuksensa samoissa siviiliyliopistojen lääketieteellisissä tiedekunnissa kuin esimerkiksi terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärit. Nimitys ...

Sotilasvirka

Sotilasvirka on puolustusvoimissa sotilaallinen virka, johon nimitetään upseerit, erikoisupseerit, opistoupseerit ja aliupseerit. Upseerit nimittää sotilasvirkoihin tasavallan presidentti. Sotilasvirassa palvelevia koskee rikoslain 24 luvussa mää ...

Soturi

Soturi on henkilö, jonka elämäntapaan kuuluu sotiminen, tai joka on taitava sotimaan. Useissa yhteiskunnissa soturit ovat olleet erillinen yhteiskuntaluokka, jolla on monesti ollut korkea yhteiskunnallinen asema. Soturiksi kutsutaan myös varhaisk ...

Tarkka-ampuja

Tarkka-ampuja on sotilas- tai poliisiorganisaatioon kuuluva erikoismies. Tarkka-ampujan erikoisala on tarkkuuskiväärin käyttö kaikilla ampumaetäisyyksillä. Sotilasorganisaatio tarkka-ampuja pyrkii aiheuttamaan pelkoa sekä paniikkia viholliselle, ...

Yhteysupseeri

Yhteysupseeri on muuhun kuin upseerin omaan joukko-osastoon kuuluvan esikunnan tai muun johtoportaan osaan yhteyksiä hoitamaan lähetetty upseeri. Esimerkiksi Suomella oli Jatkosodassa yhteysupseereja saksalaisissa joukko-osastoissa Lapissa koordi ...

Yksikköupseeri

Yksikköupseeri oli Suomen puolustusvoimissa vuosina 2002–2009 käytössä ollut nimike perusyksikön päällikön apuna perusyksikön hallinnosta vastaavalle upseerille. Ennen vuotta 2002 ja vuoden 2009 jälkeen yksikköupseeria on kutsuttu yksikön vääpeli ...

Ylipäällikkö

Ylipäällikkö on maan asevoimien ylin johtaja. Useimmissa maissa ylipäällikkönä on nimellisesti valtionpäämies, vaikka hän ei käytännössä osallistu asevoimien johtamiseen. Ylipäällikön alaisuudessa on asevoimien korkein upseeri, asevoimien komenta ...

Entisten Punakaartilaisten Keskusjärjestö

Entisten Punakaartilaisten Keskusjärjestö oli 1940-luvulta 1980-luvulle saakka toiminut Suomen sisällissodan punakaartilaisten etujärjestö. Järjestö oli kommunistien hallinnassa, eli se ei edustanut kaikkia entisiä punakaartilaisia.

Jääkäriliitto

Jääkäriliitto oli vuonna 1920 perustettu järjestö, jonka tehtävänä oli Kuninkaallisen preussilaisen jääkäripataljoonan 27:n perinteiden ja aatteellisen perustan vaaliminen. Se toimi jääkäreiden yhdyssiteenä ja konkreettiseen ohjelmaan kuuluivat m ...

Kaatuneitten Omaisten Liitto

Kaatuneitten Omaisten Liitto on suomalaisten sotaleskien vuonna 1945 perustama järjestö, johon myöhemmin liittyi myös kaatuneiden vanhempia. Suomen taisteluissa toisessa maailmansodassa eli talvisodassa 1939-1940, jatkosodassa 1941-1944 ja Lapin ...

Rintamamiesliitto

Rintamamiesliitto oli vuosina 1929–1944 toiminut suomalainen sisällissodan valkoisten veteraanijärjestö, jolla oli varsinkin toimintansa alkuvuosina myös äärioikeistolaisia poliittisia tavoitteita. Liitolla oli naisille suunnattu sisarjärjestö, R ...

Rintamaveteraaniliitto

Rintamaveteraaniliitto on vuonna 1964 perustettu vuosien 1939–1945 sotiin osallistuneiden rintamaveteraanien ja heidän perheenjäsentensä etujärjestö. Sillä on 14 piiriyhdistystä, jotka kattavat koko maan ja 139 paikallisosastoa. Varsinaisia jäsen ...

Sotainvalidien Veljesliitto

Sotainvalidien Veljesliitto on 18. elokuuta 1940 perustettu sodissa vammautuneiden suomalaisten huolto- ja veljesjärjestö. Liiton perustavassa kokouksessa Jyväskylässä olivat läsnä muun muassa sotamarsalkka Mannerheim, lääkintäkenraalimajuri Eino ...

Sotiemme Veteraanit

Sotiemme Veteraanit on suomalaisen, sotaveteraanien hyväksi toteutettavan valtakunnallisen varainhankinnan tunnus. Sotiemme Veteraanit -varainhankinnassa ovat mukana kaikki valtakunnalliset veteraanijärjestöt: Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen ...

SS-Aseveljet

SS-Aseveljet ry oli 1942–1944 toiminut suomalainen järjestö, joka toimi suomalaiseen SS-vapaaehtoispataljoonaan kuuluneiden asevelijärjestönä ja loppuvaiheessa myös heidän tarpeitaan hoitavana toimistona.

Suomen Aseveljien Liitto

Suomen Aseveljien Liitto oli vuosina 1940–1945 toiminut, vapaaehtoista sotainvalidien, kaatuneiden omaisten ja siirtoväen avustustyötä tehnyt järjestö.

Suomen Heimosoturien Liitto

Suomen Heimosoturien Liitto oli Suomen heimosotiin vuosina 1918–1921 osaa ottaneiden vapaaehtoisten heimosoturien veteraanijärjestö joka perustettiin 1933. Liittoon kuului noin 4 000 jäsentä, ja sen puheenjohtajana oli everstiluutnantti Eero Kuus ...

Suomen sotaveteraaniliitto

Suomen sotaveteraaniliitto on suomalaisten sotaveteraanien valtakunnallinen etu-, tuki- ja aatteellinen järjestö. Sotaveteraaniliiton edeltäjä oli Suomen Aseveljien Liitto, joka perustettiin talvisodan jälkeen 4. elokuuta 1940. Se kuitenkin lakka ...

Tammenlehvän perinneliitto

Tammenlehvän Perinneliitto on yhdistys, joka vaalii toisen maailmansodan Suomea kohdanneiden osien eli talvisodan, jatkosodan ja Lapin sodan sekä niiden suomalaisten ja Suomen asevoimissa palvelleiden ulkomaisten sotaveteraanien perinteitä. Liitt ...

Työläisrintamamiehet

Työläisrintamamiehet oli välirauhan aikana syksyllä 1940 perustettu kommunismia kannattaneiden talvisodan veteraanien liike, joka oli tarkoitettu Suomen Aseveljien Liiton ja varsinkin sisällissodan valkoista perintöä edustaneen Rintamamiesliiton ...

Vapaussodan Invaliidien Liitto

Vapaussodan Invaliidien Liitto oli vuonna 1924 perustettu järjestö, jonka jäsenistö oli sisällissodassa ja sen jälkeisissä heimosodissa haavoittuneita ja sairastuneita. Liiton tarkoituksena oli jäsentensä taloudellinen ja henkinen huolto. Se omis ...

Vapaussodan Kenttäharmaat

Vapaussodan Kenttäharmaat – Frihetskrigets Fältgrå oli vuonna 1931 Helsingissä perustettu Suomen sisällissodassa valkoisten puolella taistelleiden veteraanien järjestö. Järjestön perustivat liikemies Aarne Runolinna, jääkärimajuri Ragnar Gröning, ...

Sodan muisto

Sodan muisto on toisesta maailmansodasta kertova yhdysvaltalainen televisiosarja vuodelta 1988. Sen on tuottanut ja ohjannut Dan Curtis. 27-tuntinen, kahdestatoista parituntisesta jaksosta muodostuva sarja perustuu Herman Woukin samannimiseen rom ...

Sodan tuulet

Sodan tuulet on toisesta maailmansodasta kertova yhdysvaltalainen jatkuvajuoninen televisiosarja vuodelta 1983. Se perustuu Herman Woukin samannimiseen romaaniin vuodelta 1971, jonka pohjalta kirjailija itse viimeisteli sarjan käsikirjoituksen al ...

Baguazhang

Bāguàzhǎng on yksi kolmesta eniten harrastetusta kiinalaisesta taistelulajista Wudangin koulussa, kaksi muuta ovat Taijiquan ja Xingyiquan. Nimellä Bāguà zhǎng viitataan Baguaan.

Baraw Sugbo

Baraw Sugbo on eskrima-vaikutteinen kamppailulaji, jossa keskitytään aseettomaan puolustautumiseen puukkoa vastaan. Filippiiniläisenä kamppailutyylinä Baraw Sugbo on harjoittelijamäärältään pieni ja melko epäkaupallinen. Tekniikkavalikoimaltaan B ...

Bartitsu

Bartitsu on taistelulaji, jota kehitettiin Englannissa 1890-luvulla ja 1900-luvun alkupuolella. Edward William Barton-Wright, englantilainen rautatieinsinööri joka oli asunut ja työskennellyt Japanissa, palasi englantiin 1898 ja ilmoitti kehittäm ...

Bokator

Bokator on kambodžalainen vanha taistelulaji. Sen on sanottu olevan kaakkoisaasialaisten potkunyrkkeilylajien edeltäjä. Angkor Watissa on kohokuvia, jotka esittävät bokatorottelijoita. Se oli muinaisten khmerien armeijan lähitaistelulaji, ja kehi ...

Buza

Buza on Luoteis-Venäjän Novgorodin alueen taistelutaitoihin pohjaava taistelulaji. Buzaan sisältyy aseettomien tekniikoiden lisäksi asetekniikoita, joissa käytetään keskiaikaisia aseita. Lisänsä tuovat myös "sotatanssit".

Daitō-ryū aiki jūjutsu

Daitō-ryū aikijūjutsu on perinteinen japanilainen kamppailulaji. Daitō-ryū aikijūjutsu tunnetaan parhaiten levittäjästään Sōkaku Takedasta. Kyseisellä tyylisuunnalla saattaa olla pitkäkin historia, mutta kirjattuja tietoja ei koulukunnasta ole en ...

Dantian

Dantian on kiinalaisen fysiologian mukaan kolme sormenleveyttä navan alapuolella, kahden sormenleveyden syvyydessä sijaitseva alue, jota pidetään ihmisen fyysisenä painovoimakeskuksena. Sana dan merkitsee sinooperia, josta valmistetaan elohopeaa. ...

Eskrima

Eskrima tai escrima on filippiiniläinen taistelulaji, jonka nimi tarkoittaa miekkailua. Lajin synnystä ei ole tarkkaa tietoa. Toisen lähteen mukaan laji syntyi Filippiinien alkuperäisasukkaiden puolustaessaan maataan espanjalaisvalloituksen aikan ...

Haidong Gumdo

Haidong Gumdo on moderni eteläkorealainen taistelulaji, jonka kehittämisessä on hyödynnetty perinteisiä korealaisia miekoin sotimisen taitoja. Harjoittelijoille painotetaan oikeanlaisten asenteiden omaksumista ja tasapainoisen mielen saavuttamist ...

Han Moo Do

Han Moo Do on Suomessa kehitetty korealaisperäinen itsepuolustus- ja taistelulaji. Lajin on kehittänyt opettaja Young Suk vuonna 1989, jolloin hän perusti Kauhavalle Suomen ensimmäisen Han Moo Do -seuran. Han Moo Don tekniikoissa ja harjoitteluss ...

Hapkido

Hapkido on korealainen kamppailu- ja itsepuolustusmenetelmä, joka yhdistää aikidon, kung fun ja judon pehmeät tyylit aggressiivisiin korealaisiin potkutekniikoihin. Hapkido sisältää mm. seuraavat osa-alueet: Itämainen ensiapu Hengitystekniikat, m ...

Kas-Pin

Kas-pin on hankasalmelaisen Kaarlo Valkosen esittelemä suomalainen taistelulaji, joka yhdistää puukkotekniikoita ja itämaisia taistelutekniikoita. Lajilla on Valkosen mukaan pitkä historia, mutta sen alkuperästä ja muusta historiasta ei ole tuotu ...

Krabi krabong

Krabi krabong on vanha thaimaalainen taistelulaji jossa käytetään aseita. Siinä on yhteneväisyyksiä muiden Kaakkois-Aasian taistelulajien kuten malesialaisen Silatin kanssa. Se on alkuperältään useita vuosisatoja vanha mutta sitä myös systematiso ...

Krav Maga

Krav Maga on israelilainen lähitaistelu- ja itsepuolustusjärjestelmä, joka perustuu ihmisen luontaisiin reaktioihin stressitilanteessa. Krav Maga on kehitetty ainoastaan itsepuolustusta varten, ja siksi siinä ei järjestetä kilpailuja tai näytöksi ...

KungFu Toa

Kung Fu Toa on persialainen kamppailulaji. Sen kehitti 1960-luvulla Ibrahim Mirzaii. Kung Fu Toassa kiinnitetään erityistä huomiota fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen ja meditaatioon. Nykyään Kung Fu Toa on Iranissa suosituin kamppailulaji Kyoku ...

Pencak silat

Pencak silat on indonesialainen itsepuolustuslaji. Laji muistuttaa jonkin verran muita itsepuolustuslajeja. Nimi Pencak Silat tarkoittaa suomeksi taistelulajeja.

Veitsenheitto

Veitsenheitto on laji, jossa veistä käytetään kohteeseen osumiseen. Veitsenheittoa kuuluu useaan kamppailulajiin, muun muassa hapkidoon. Veitsenheitto on kuitenkin enemmän urheilu-, taide- ja viihdelaji kuin varsinainen taistelutaito. Heittoveits ...

Wing Tsung

Wing Tsung on Kung Fu -tyyli ja kiinalainen lähitaistelu- sekä itsepuolustuslaji. Wing Tsung perustuu ihmisen luontaisiin reaktioihin. Wing Tsung on kehitetty ainoastaan itsepuolustusta varten, lajissa ei järjestetä kilpailuja eikä siinä ole sään ...

Taktiikka

Taktiikka tarkoittaa sodankäynnissä ja perinteisenä käsityksenä oppia taistelun voittamisesta. Taktiikan alapuolella on taistelutekniikka ja yläpuolella operaatiotaito. Taktiikalla voidaan tarkoittaa myös muissa yhteyksissä ennalta asetetun päämä ...

Coup de main

Coup de main on nopea hyökkäys, jolla nopeuden ja yllätyksen turvin tavoite saavutetaan yksittäisellä iskulla. Yhdysvaltain puolustusministeriö määrittelee tämän seuraavasti: "An Offensive operation that capitalizes on surprise and simultaneous e ...

Dicta Boelcke

1. Yritä varmistaa edullinen asema ennen hyökkäystä. Jos mahdollista, pidä aurinko takanasi. 2. Suorita aina hyökkäys loppuun, kun olet aloittanut sen. 3. Ammu ainoastaan lyhyeltä etäisyydeltä ja vain silloin kun vastustaja on kunnolla tähtäimess ...

Etsi ja tuhoa

Etsi ja tuhoa on sodankäyntitapa, jossa aluevalloitusten sijasta paikannetaan liikkuva vihollisjoukko ja hävitetään se. Taktiikkaa käytetään sissejä vastaan. Etsi ja tuhoa on perinteisemmän "puhdista ja pidä alue" -taktiikan vastakohta. Etsi ja t ...

Lavastettu hyökkäys

Lavastettu hyökkäys tarkoittaa itse tehtyä operaatiota, jonka tekijäksi lavastetaan jokin vihollinen. Kyseessä voi olla aseellinen hyökkäys, terrori-isku, sabotaasi tai salamurha, mutta myös sanallinen hyökkäys. Tarkoituksena voi olla esimerkiksi ...

Maantietukikohta

Maantietukikohta on varalaskupaikalle perustettu tilapäinen ilmavoimien lentotukikohta. Kun Suomessa otettiin käyttöön suihkuhävittäjät, de Havilland Vampiret, ilmavoimien työlentokenttinä ei voitu enää pitää soraisia kiitoteitä, vaan tarvittiin ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →