ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 202

Moraalikato

Moraalikato tai moraalinen hasardi on oikeus- ja taloustieteellinen tilanne, jossa osapuoli lisää riskinottoaan siksi, että osa riskien seurauksista koituu jollekulle muulle. Tällainen riski voi syntyä sääntelyhäiriön seurauksena tai siksi, että ...

Pitäjänyhdistys

Pitäjänyhdistys oli Ruotsissa ja Suomessa käytössä ollut järjestely palovahinkojen korvaamiseksi vahingon kärsijöille. Ruotsin 1765–1766 valtiopäivät antoi luvan niiden perustamiseen ja kuningaskin suostui menettelyyn. Uutta tässä pitäjittäisessä ...

Rasituskoe

Rasituskoe eli kuormituskoe tai stressitesti on erilaisten järjestelmien toimintakyvyn arviointiin käytetty testimenetelmä, jossa mitataan järjestelmän kykyä selviytyä poikkeuksellista kuormitusta aiheuttavissa tilanteissa. Rasituskokeita on peri ...

Vakuutusmeklari

Vakuutusmeklari eli vakuutuksenvälittäjä on henkilö tai yritys, joka ammattimaisesti välittää useille vakuutuksenottajille useiden toisistaan riippumattomien vakuutusyhtiöiden vakuutuksia. Vakuutusmeklari on itsenäinen yrittäjä toisin kuin vakuut ...

Vakuutusyhdistys

Vakuutusyhdistys on paikallisesti toimiva, vakuutuksenottajien keskinäiseen vastuuseen perustuva vakuutuslaitos. Yhdistyksen toiminta on rajattua sekä maantieteellisesti että vakuutuslajien osalta.

Vapaakirja

Vapaakirja tarkoittaa Suomen vakuutustoimessa maksutonta vakuutusta. Käsite liittyy sellaisiin henkivakuutuksiin, jotka vakuutuksenottaja päättää takaisinoston sijasta muuttaa vapaakirjaksi. Tämä tarkoittaa, että vakuutus pysyy voimassa mutta vak ...

Avarn Security

Avarn Security on turvallisuusyhtiö, joka tuottaa turvallisuuspalveluja ja -ratkaisuja yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa ja Ruotsissa. Avarn Security on osa norjalaista Nokas AS -turvallisuusyritystä.

FPS Security

FPS Security Oy oli vuonna 1997 perustettu vartiointiliike. Yritys työllisti 120 henkilöä turvallisuustehtävissä, joihin lukeutuivat perinteiset vartiointi- ja valvontapalvelut, tekniset valvontajärjestelmät, ilkivallan torjunta ja erilaiset kiin ...

G4S

G4S plc. on kansainvälinen turvallisuus- ja vartiointialan konserni. Se toimii yli 120 maassa ja työllistää yli 620 000 henkilöä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Crawleyssa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Vuonna 2011 G4S:n liikevaihto oli 7.5 milja ...

ISS Palvelut

ISS Palvelut Oy on suomalainen osa kansainvälistä ISS A/S -kiinteistö- ja toimitilapalveluyritystä, jonka pääkonttori sijaitsee Tanskassa. ISS Palvelut on yksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista, joka tarjoaa siivous-, kiinteistön yllä ...

Loomis

Loomis on maailmanlaajuinen käteisen rahan kuljetuksiin ja käsittelyyn erikoistunut itsenäinen pörssiyhtiö. Yrityksen kotipaikka on Tukholmassa Ruotsissa. Loomis AB on Tukholman pörssissä noteerattu monikansallinen rahahuoltopalveluihin keskittyn ...

Securitas

Securitas AB on ruotsalainen turvallisuusalan konserni. Konsernin nykyinen emoyhtiö Securitas AB perustettiin vuonna 1934 Helsingborgissa Ruotsissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Tukholmassa. Vuosina 2006-2007 toteutettujen organisaatiomuutoste ...

Securitas Direct

Securitas Direct on ruotsalainen hälytys- ja vartiointilaitteita ja -palveluja tuottava yritys, joka toimii 16 maassa Euroopassa sekä Etelä-Amerikassa. Yhtiö on osa Hellman & Friedmania.

Turvatiimi

Turvatiimi Oy oli suomalainen vartiointiliike. Vuonna 2012 yhtiö työllisti 1 100 henkilöä ja sen liikevaihto oli 38 miljoonaa euroa. Kesäkuussa 2016 G4S Suomi ja Turvatiimi yhdistyivät Avarn Securityksi.

Verisure

Verisure Oy on turvallisuuspalvelualan yritys, joka on Securitas Direct Groupin tytäryhtiö. Securitas Direct on perustettu Ruotsissa vuonna 1988 osaksi Securitas-yhtiötä. Suomessa toiminta alkoi vuonna 1994. Yritys myy valvottuja murto-, palo- ja ...

Ammatti

Ammatti, elinkeino, jota yksilö harjoittaa päätyönään toimeentuloaan varten. Yksilön elämässä on ammatilla suuri merkitys; hänen työtehtäviensä laatu, ansiotasonsa, sosiaalinen asemansa ja elinympäristönsä ovat paljolti yhteydessä ammattiin. Osaa ...

Almujenjakaja

Almujenjakaja on kirkollisessa yhteisössä tai valtionhallinnossa työskentelevä henkilö, jonka tehtävänä on huolehtia almujen jakamisesta köyhille. Almujenjakajan virkoja perustettiin keskiajalla useiden Euroopan maiden hoveihin. Ranskan hovissa t ...

Capsule Communicator

Capsule Communicator on avaruusalusten lennonjohdossa henkilö, jonka tehtävänä on puhua astronauttien kanssa. Esimerkiksi Apollo 11-lennolla oli 4 CAPCOMia. Kyseinen lyhenne luotiin miehitettyjen avaruuslentojen alkuaikoina, jolloin alukset oliva ...

Esimies

Esimies on erilaisissa organisaatioissa yleisesti käytetty nimitys henkilölle, joka on esimerkiksi yritykseen, kuntaan tai valtioon työ- tai virkasuhteessa oleva työntekijä, toimihenkilö, yrittäjä tai virkamies, jolla on tai jolle on määritelty o ...

Haudankaivaja

Haudankaivaja on henkilö, joka avaa haudan tulevaa hautausta varten. Jos hautausmaa on kirkkomaata, työn tekee kirkon työntekijä. Suomessa työhön käytetään nykyisin pienikokoista tai traktorikaivinkonetta, perinteisesti haudankaivaja on käyttänyt ...

Imettäjä

Imettäjä täydentää tai korvaa vauvan oman äidin suorittamaa imettämistä vauvan rintaruokinnan aikana. Syitä tähän voi olla vähäinen rintamaidon eritys, äidin sairaus tai haluttomuus imettää - toisinaan jopa imetyspelko. Äidin päihdeongelmat saatt ...

Kirjoitustulkki

Kirjoitustulkki on tulkki, joka kirjoittaa kaiken tilaisuudessa puhuttavan tietokoneella, ja teksti näkyy joko tietokoneen näytöllä, valkokankaalla tai television näytöllä. Tämä tulkkausmuoto on tarkoitettu erityisesti kuuroutuneille, mutta käy h ...

Kondiittori

Kondiittori on elintarvikealan ammattilainen, joka valmistaa erilaisia makeita leivonnaisia, täytekakkuja, kääretorttuja, leivoksia ja pikkuleipiä. Kondiittorin tehtäviin voi kuulua myös myyntityötä. Kondiittorit työskentelevät yleensä konditoria ...

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana on työnantaja, joka ei harjoita yritys- tai elinkeinotoimintaa, eikä myöskään toimi yhdistysmuotoisena. Kotitalous voi palkata työntekijän samoin ehdoin kuin yritystoimintaa harjoittava. Kotitaloustyönantajalla on mahdolli ...

Laillistettu ammattinimike

Laillistettu ammattinimike on suojattu ammattinimike, jota käyttävä henkilö on oikeutettu toimimaan asianomaisessa ammatissa ja käyttämään asianomaista lailla tai asetuksella suojattua ammattihenkilön ammattinimikettä. Nimikesuojattujen ammattihe ...

Locum tenens

Locum tenens on henkilö, joka väliaikaisesti täyttää ja suorittaa jonkun toisen virallisen henkilön tehtävät ja velvollisuudet. Hän toimii siis enemmänkin sijaisena kuin varahenkilönä. Termiä käytetään muun muassa lääketieteessä, jossa poissa ole ...

Lääninlampuri

Lääninlampurit olivat Ruotsissa, ja siis myös nykyisen Suomen alueella, vuosina 1739–1766 toimivia maatalousneuvojia, joiden erityistehtävänä oli lammastalouden ja erityisesti hienovillaisten ulkolaisten lammasrotujen kasvatuksen edistäminen raak ...

Malli (ammatti)

Malli on henkilö, joka esittelee muotia, kuten vaatteita ja asusteita pitämällä niitä yllään tai käyttämällä niitä. Malli voi myös toimia taideteoksen aiheena. Alastonmallit esiintyvät taidekuvissa ja toisinaan eroottisissa julkaisuissa, jolloin ...

Manageri

Manageri on henkilö tai organisaatio, joka tukee tiettyä henkilöä tai ryhmää. Manageri voi työskennellä esimerkiksi musiikki-, elokuva- tai urheilualalla.

Palkkionmetsästäjä

Palkkionmetsästys on laillista Yhdysvalloissa, eikä ammatin harjoittajilta yleensä vaadita erityistä koulutusta tehtäväänsä. Palkkionmetsästäjät voivat myös tunkeutua yksityisalueelle ilman etsintälupaa, toisin kuin poliisit. Toiminnassa on omat ...

Panostaja

Luokka B: Raivausräjäytykset, hyydepadot sekä liitosräjäytykset Luokka A: Raivausräjäytykset sekä seismiset räjäytystyöt Luokka C: Rakenteiden räjäytykset Luokka D: Kovettuneiden aineiden räjäytystyöt kuumien aineiden räjäytykset, esimerkiksi mas ...

Patenttiasiamies

Patenttiasiamies on suojattu ammattinimike patenttiasioita hoitavalle taholle. Patenttiasiamiehen toimenkuvaan kuuluu neuvoa yleisöä sekä edustaa muita Patentti- ja rekisterihallituksen edessä suomalaisiin patenttihakemuksiin ja patentteihin ja k ...

Personal trainer

Personal trainer on liikunta-alan ammattinimeke, joka vastaa henkilökohtaista kuntosaliohjaajaa. Personal trainer -nimikkeelle synonyymejä ovat muun muassa henkilökohtainen valmentaja, kunto-ohjaaja, omavalmentaja ja yksilöohjaaja. Personal train ...

Pikakirjoittaja

Pikakirjoittaja on ammattinimike henkilölle, joka kirjoittaa pikakirjoituksella ylös kokousten tai muiden keskustelujen puheenvuoroja. Suomessa pikakirjoittajia on ollut erityisesti eduskunnassa. Säätyvaltiopäiville palkattiin ensimmäiset ruotsin ...

Päällikkö

Päällikkö on henkilö, jonka käskyvallan alaisena on toisia henkilöitä tai jokin organisaatio, laitos tai muu sellainen. Yrityksen organisaatiossa päällikön esimiehinä voivat toimia päällikköä ylempänä hierarkiassa olevat johtajat tai yrityksen to ...

Radisti

Radisti on henkilö joka käyttää työkseen radiolähettimiä ja -vastaanottimia. Radisti voi lähettää radiollaan radiotaajuuksilla viestejä, tai vain kuunnella muiden viestitystä. Radisti kommunikoi radiotaajuuksilla joko puheviestinnällä tai sähkött ...

Salaryman

Salaryman on Japanissa käytetty nimitys ylemmästä toimihenkilöstä tai toimistotyöntekijästä. Japanissa on tyypillistä, että työntekijät omistautuvat yhtiölleen ja tekevät ahkerasti työtä sen menestyksen eteen. Salaryman-nimitys tulee englannin ki ...

Sekatyömies

Sekatyömies tai sekatyöläinen on tiettyyn osaamisalueeseen erikoistuneen ammattityöläisen vastakohtaan viittaava työntekijän nimitys. Sekatyömiehet tai -työläiset muodostivat aiemmin merkittävän osan erityisesti tehtävästä toiseen liikkuvasta apu ...

Sihteeri

Sihteeri on toimistotyön ammattilainen, joka työskentelee toimistopalvelu-, tietohallinto- ja viestintätyössä erilaisissa organisaatioissa muun muassa yrityksissä, järjestöissä ja virastoissa. Ammattinimike voi olla myös assistentti. Virtuaalisih ...

Somistaja

Somistaja on kaupan tai somistamon työntekijä, joka suunnittelee ja toteuttaa näyteikkunoiden, messuosastojen, tuote-esittelyjen ja vastaavien visuaalisen ulkoasun.

Stylisti

Stylisti vastaa mainosten visuaalisesta ilmeestä. Stylisti järjestää kuvauksia muun muassa mainostoimistoille ja tavarataloille sekä suunnittelee ja hankkii kuvauksissa käytettävän rekvisiitan. Usein hän myös valitsee mallien vaatteet. Stylistit ...

Tavarantarkastaja

Tavarantarkastaja on Suomessa keskuskauppakamarin tehtävään hyväksymä puolueeton ja riippumaton henkilö, joka suorittaa oman erityisalansa tavaroiden, palveluiden ja työsuoritusten tarkastuksia ja arviointeja. Tavarantarkastajalla tulee olla koke ...

Teknologiajohtaja

Teknologiajohtaja, joskus myös teknologiavastaava on yrityksen tutkimuksesta ja tuotekehityksestä vastaava johtoryhmän jäsen, toisin sanoen hän on vastuussa organisaation tarjoamien tuotteiden tai palvelujen ja niiden perustana olevan tekniikan k ...

Televisiokuuluttaja

Televisiokuuluttaja on televisiossa työskentelevä henkilö, joka ilmoittaa alkavan ohjelman ja muita tietoja. Suomessa ensimmäinen televisiokuuluttaja oli Teija Sopanen.

Tulkki

Tulkki on henkilö, joka tulkkaa yhdellä kielellä kerrottua sanomaa toiselle kielelle. Tulkkaus on moninainen kognitiivinen, muistiin liittyvä prosessi. Tulkin tarvitsee aktiivisesti kuunnella puhuttua sanomaa, muodostaa siitä tulkintansa ja välit ...

Tutkimusmatkailija

Tutkimusmatkailija on henkilö, joka tekee tutkimusmatkoja eli matkustaa tutkimaan uusia alueita. Tutkimusmatkailijan tarkoituksena on aikomuksellisesti tutkia ja selvittää asioita ja esittää tutkimuksensa tuloksia matkalta palattuaan. Historialli ...

Työpaikkaohjaaja

Työpaikkaohjaaja on työnantajan nimeämä henkilö, joka ohjaa ammatillista perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden työssäoppimista työpaikalla. Hän on ammattinsa kokenut taitaja, joka toimii yhteistyössä työssäoppimista ohjaavan opettajan kanssa ...

Urheilija

Urheilija on urheilun harrastaja tai urheilua ammatikseen harjoittava. Urheilu jaetaan amatööri- eli harrastajaurheiluun ja ammattiurheiluun sen mukaan, saako urheilija korvausta työstään vai maksaako hän harrastamisestaan. Ammattiurheilijat teke ...

Viittomakielen ohjaaja

Viittomakielen ohjaajat valmistuvat 120 opintoviikon laajuisesta viittomakielisen ohjauksen perustutkinnosta, joka on humanistisen ja kasvatusalan toisen asteen tutkinto. Opinnot koostuvat yhteisistä opinnoista, ammatillisista opinnoista ja vapaa ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →