ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 206

Shamba Bolongongo

Shamba Bolongongo on Kaakkois-Kongon bushongo-kansan myyttinen sankari. Viisaan ja oikeudenmukaisen Shamban väitetään hallinneen 1600-luvulla. Hän pyrki välttämään väkivaltaa ja käytti älyään solmiessaan liittoja ja ratkaistessaan erimielisyyksiä ...

Taipaani (myytti)

Taipaani samaistetaan usein Sateenkaarikäärmeeseen Australian aboriginaalien myyteissä. Sillä on valta päättää elämästä ja kuolemasta. Se myös säätelee sadetta. Taipaani rakasti poikaansa, mutta tämä rakastui Walan, sinikieliskinkin, tyttäreen. W ...

Tane (jumala)

Tane on metsän jumala polynesialaisessa mytologiassa. Hänen tarunsa alkaa ajasta, jolloin jumalia oli tuskin lainkaan eikä ihmisiä ollenkaan. Tane hoiti metsiään. Hän halusi vaimon, mutta ensimmäisten jumalien, Papatuanukun ja Rangin, lapset oliv ...

Tangaroa

Tangaroa tai Tangaloa on yksi Tyynen valtameren ja Polynesian tärkeimmistä jumalista. Hän on meren jumala ja kaiken luoja. Marquesasaarilla Tangaroa on tuulten ja kalastuksen jumala, ja häntä kutsutaan nimellä Tana’oa. Kerrotaan myös, että aikoje ...

Tawhirimatea

Tawhirimatea tai Tawhiri-ma-tea on polynesialaisten tuulen ja myrskyn jumala sekä alkujumalien Rangin ja Papan poika. Hän asettui isänsä puolelle, kun hänen sisaruksensa yrittivät erottaa vanhemmat tosistaan. Tawhirimatea suuttui veljensä Tangaro ...

Uniaika

Uniaika on Australian alkuperäiskansojen uskonnossa kaukainen ajanjakso, joka on kuitenkin läsnä heidän jokapäiväisessä elämässään. Uniaika selittää maailman, ympäristön ja ihmisten alkuperän sekä sen, miten elämä on järjestetty. Uniaikana maan a ...

UThixo

uThixo on eteläafrikkalaisen bantuihin kuuluvien xhosien perinteisen uskonnon ylijumala. Ihmiset kommunikoivat hänen kanssaan esi-isien henkien välityksellä. Xhosat uskovat polveutuneensa Tashawe-sankarista ja he esittävät häntä ja hänen esi-isiä ...

Valkosoihtu

Valkosoihtu on monivuotinen ruohokasvi heinäpuukasvien heimon alaheimossa Asphodeloideae. Lajia viljellään perennana eli monivuotisena koristekasvina. Tätä tummanvihreälehtistä vaaleakukkaista kasvia kasvoi antiikin taruston mukaan manalan niityi ...

Vedenpaisumus

Vedenpaisumus on Raamatun Vanhassa testamentissa oleva kertomus suuresta tulvasta. Kertomus on yksi lukuisista vedenpaisumusmyyteistä ja muodostaa ensimmäisen Mooseksen kirjan luvut 6–9. Se kertoo siitä, kuinka Jumala aikoi palauttaa Maan sen vet ...

Vedenpaisumusmyytit

Vedenpaisumusmyytit ovat kertomuksia valtavasta tulvasta, joka hukuttaa kaiken alleen. Niitä tunnetaan monista kulttuureista. Raamatun vedenpaisumuskertomuksessa maan peitti 40 vuorokautta kestänyt rankkasade. Ihmisistä vain Nooa ja hänen perheen ...

Wawilak-sisarukset

Wawilak-sisarusten eli Alkusisarten myytti kertoo heidän vaelluksestaan Australian Arnheminmaassa. Aluksi nämä kaksi naista nousivat merestä, vanhemmalla oli lapsi sylissään ja nuorempi oli raskaana. He etsivät ruokaa. Kumpikin osasi käyttää keih ...

Yaya

Yaya on Hispaniolan saaren taino-kansan ylijumala. Hänen poikansa kapinoi isäänsä vastaan, ja Yaya tappoi hänet. Poikansa luut jumala sulki valtavaan kurpitsaan ja ripusti sen roikkumaan talonsa kattoon. Parin päivän kuluttua Yaya vilkaisi kurpit ...

Yúcahu

Yúcahu on jumalaolento tainojen mytologiassa. Lähteissä hänestä on käytetty myös nimitystä Yúcahu Bagua Maórocoti. Tainot pitivät Yúcahuta ja hänen äitiään ylijumalatar Atabeyta muinaisina jumaluuksina. Yúcahu oli Karibian jumalista tärkein. Hän ...

Uskontotiede

Uskontotiede on humanistis-yhteiskuntatieteellistä uskontojen tutkimusta. Uskontotieteen pääalat ovat uskontoantropologia, uskontososiologia, uskontopsykologia, uskontohistoria, uskontofenomenologia sekä nykyään kognitiivinen uskontotiede. Evolut ...

Kognitiivinen uskontotiede

Kognitiivinen uskontotiede tutkii uskontoa ihmismielen toiminnan ja rakenteiden pohjalta. Uskonto nähdään yleisenä ilmiönä, jossa on kaikille kulttuureille yhteisiä piirteitä. Se hyödyntää erityisesti kognitiotiedettä ja kognitiivista psykologiaa.

Pluralismi (uskontotiede)

Uskonnollinen pluralismi eli moniarvoisuus tarkoittaa ajattelutapaa, jossa yhdistellään aineksia monista uskonnollisista suuntauksista tai uskonnoista. Tällainen ajatustapa on haastanut erityisesti 1980-luvulta lähtien monien uskontojen fundament ...

Synkretismi

Synkretismi on uskontojen toisiinsa sekoittumista ja yhteensulautumista. Synkretismi on uskontojen yleinen piirre, sillä kaikki uskonnot ovat ajan kuluessa muuttuneet ja omaksuneet kanssakäymisen tuloksena vaikutteita, ja uusia uskontoja on synty ...

Talismaani

Talismaani on taikaesine, joka on pyhitetty joko tuomaan onnea tai suojelemaan pahalta. Talismaani eroaa amuletista niin, että se on valmistettu tarkoin määritettyä tehtävää varten ja jotain rituaalia noudattaen. Talismaanin katsotaan toimivan ak ...

Teologia (uskontotiede)

Uskontotieteessä teologialla tarkoitetaan uskonnon opillista puolta, joka on uskonnon pelkistetty, käsitteellistetty muoto. Niin sanottu kansanusko taas on käytännön uskontoa, jossa teologiset käsitteet saattavat olla alkuperäisestä muuttuneita j ...

The Bible, Protestantism and the Rise of Natural Science

The Bible, Protestantism, and the Rise of Natural Science on Peter Harrisonin kirjoittama kirja. Harrison argumentoi kirjassaan, että yksi modernin luonnontieteen syntyyn vaikuttaneista tekijöistä oli sanakeskeisen kulttuurin kehitys. Protestantt ...

Ufologia

Ufologia tai ufotutkimus on tutkimusala, joka tutkii havaintoja ja väitteitä tunnistamattomista lentävistä esineistä ja niihin liittyvistä ilmiöistä. Ufologia ei ole kansainvälisen tiedeyhteisön tieteelliseksi hyväksymä tutkimusala. Alalla toimii ...

Uskonnollisuus

Uskonnollisuus on käsite, joka viittaa uskontoon perustuvaan tai sille ominaiseen asiaan tai ihmisiin, joiden elämässä uskonto on tärkeässä asemassa, uskovaisiin.

Uskontofenomenologia

Uskontofenomenologia on yksi uskontotieteen pääala. Alun perin uskontofenomenologinen tutkimus vertaili eri uskontoja, jolloin sen avulla uskontoilmiölle voitiin tunnistaa maailmanlaajuisesti yhteisiä piirteitä. Kuitenkin myöhemmin uskontofenomen ...

Uskontoteoria

Uskontoteoria pyrkii kuvaamaan uskonnon tai uskontojen yleisiä piirteitä. Uskototeoriat voidaan jakaa uskonnon olemuksen ja funktionaalisuuden teorioihin sekä reduktiivisiin teorioihin. Osa antropologeista, kuten Clifford Geertz, ovat päätynyt pr ...

Uskontotieteen oppihistoria Suomessa

Suomalainen uskontotiede tieteenalana on kehittynyt ja vakiinnuttanut muotonsa useiden tieteellisten ja kulttuuristen virtausten myötä. Uskontotieteessä on yhdistynyt sen muotoutumisen varrella niin primitiivisiä yhteisöjä tutkiva sosiologia, ant ...

Adiaforariita

Adiaforariita oli vuonna 1548 alkanut luterilaisten uskonoppineiden kiista koskien luterilaisten myönnytyksiä katolilaisia kohtaan. Kristinuskossa adiaforalla ymmärretään ehdonvallan asioita, eli asioita, jotka ovat sananmukaisesti vähemmän tärke ...

Afrikan perinteiset uskonnot

Afrikan perinteiset uskonnot ovat Saharan eteläpuolisen Afrikan eli niin sanotun ”mustan Afrikan” kansojen alkuperäisiä uskontoja. Niihin ei lueta ulkopuolelta tulleita uskontoja kuten kristinuskoa ja islamia. Afrikan laajuudesta ja etnisestä mon ...

Anastasianismi

Anastasianismi on usein new age -tyylisenä uskontona pidetty liike, joka perustettiin Venäjällä 1997 ja on levinnyt muualle maailmaankin. Liike pohjautuu Vladimir Megren kirjoittamiin teoksiin. Monet liikkeen kannattajat ovat myös slaavilaisen mu ...

Auringonpalvonta

Tämä artikkeli käsittelee auringon palvomista jumalolentona. "Auringonpalvonta" voi tarkoittaa myös auringonottoa. Auringonpalvonta on auringon palvomista jumalana joko sellaisenaan tai ihmisen tai jonkin eläimen hahmoisena. Aurinko on aina ollut ...

Bön

Bön tai Bon on tiibetiläinen uskonto, joka syntyi 1000-luvulla. Tiibetin lisäksi bön-luostareita on myös Intiassa, jonne uskonto tuli vuoden 1950 jälkeen Tiibetistä. Bön muistuttaa paljon buddhalaisuutta, mutta siinä on joitain erityispiirteitä. ...

Cheondogyo

Cheondogyo on Donghak-liikkeestä Korean niemimaalla 1800-luvulla syntynyt uskonnollinen liike. Palvonnan kohteena on Hanulnimiksi kutsuttu jumala. Ihminen ilmentää cheondogyon mukaan samaa olemusta kuin Hanulnim. Ihmisen tulee jalostaa mielensä s ...

Etruskien uskonto

Etruskien uskonto on jonkin verran hämärän peitossa, mutta tiedämme siitä pääpiirteet. Etruskit uskoivat useisiin jumaliin ja siihen, että heidän elämänsä oli ennalta määrätty. Kohtalonusko ei silti tehnyt heistä uskonnollisesti passiivisia. Papi ...

Filidh

Filidh tai filid olivat muinaisessa Irlannissa ammattimaisia runoilijoita, joiden virallisiin tehtäviin kuuluivat tarujen ja sukupuiden tallentaminen sekä hallitsevan luokan urotöistä kertovien runojen sepittäminen. Uskottiin, että filidh pystyiv ...

Havaijilainen uskonto

Havaijilainen uskonto on Havaijin alkuperäisasukkaiden uskonto, joka oli saarten valtauskonto 1800-luvun alkuvuosikymmenille saakka. Henkisyys kuului kiinteästi havaijilaisten jokapäiväiseen elämään. Havaijilaiset noudattivat maallisen lakinsa oh ...

Järjen palvonta

Järjen palvonta oli ateistinen uskonto, joka luotiin tuhoamaan katolinen kirkko Ranskan suuren vallankumouksen aikana. Uskonnon perustajina toimivat Jacques Hébert ja Pierre-Gaspard Chaumette. Pariisin Nôtre-Damen katedraali julistettiin ”Järjen ...

Kirjauskonnot

Kirjauskonnot ovat yksi uskontojen luokitteluista. Kirjauskonnot tarkoittavat uskontoja, joissa pyhät kirjoitukset ovat keskeisessä asemassa. Tällaisia uskontoja ovat esimerkiksi kristinusko, islam, juutalaisuus, hindulaisuus ja taolaisuus. Yleen ...

Kopimistiseurakunta

Kopimistiseurakunta on Ruotsissa vuonna 2010 perustettu lähetystyötä tekevä uskonnollinen yhdyskunta. Kopimistiseurakunnan keskeisiä opinkappaleita ovat informaatio ja sen jakaminen. Informaation kopiointi on sakramentti. Kopimismin lähetyssanoma ...

Luciferilaisuus

Luciferilaisuus on Yhdysvalloissa 1980-luvulla syntynyt okkultistinen liike, joka kunnioittaa "valontuojaksi" tai positiiviseksi miellettyä Luciferia. Luciferilaisuus on myös vastakohta saatananpalvonnalle.

Luonnonuskonto

Luonnonuskonto on luonnonpalvontaan perustuva uskonto. Luonnonuskontojen kannattajat katsovat edustavansa henkilökohtaiseen kokemukseen perustuvia uskontoja ja elämäntapoja. Suurimpana yhteisenä tekijänä eri luonnonuskontojen välillä pidetään kun ...

Maailmanuskonnot

Keene, Michael: Maailman suuret uskonnot. World religions, 2002. Suomentanut Kaarina Turtia. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29084-X. Hyry, Katja & Pentikäinen, Juha toim.: Uskonnot maailmassa. 5. uudistettu painos. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 95 ...

Mandealaisuus

Mandealaisuus on Etelä-Irakissa ja Iranissa harjoitettava monoteistinen gnostilainen uskonto, joka on saanut vaikutteita gnostilaisuuden lisäksi juutalaisuudesta ja kristinuskosta. Mandealaisuus keskittyy ”Jumalan ja viimeisten tapahtumien tietoo ...

Manikealaisuus

Manikealaisuus eli manilaisuus oli yksi suurista Persian alueella alkunsa saaneista uskonnoista, joka levisi lännessä aina Rooman valtakunnan länsiosiin ja idässä aina Kaakkois-Kiinaan saakka. Manikealaisuus on hävinnyt lähes kokonaan järjestäyty ...

Mithralaisuus

Mithralaisuus oli Rooman valtakunnassa vaikuttanut mysteeriuskonto. Se oli mahdollisesti hellenististä alkuperää, mutta kehittyi itäisestä alkuperästään huolimatta omaan muotoonsa lännessä ensimmäisellä vuosisadalla. Huipussaan mithralaisuus oli ...

Muinaisusko

Muinaisusko on jonkin kansan "alkuperäinen" etninen uskonto tai maailmankuva. Se on edeltänyt uskontoa, joka on saapunut mahdollisen lähetystyön mukana. Kun muinaisuskon maailmankuva sekoittuu lähetysuskonnon kuten kristinuskon kulttuurielementti ...

Spiritismi

Spiritismi tarkoittaa käsitystä, jonka mukaan meedioiksi kutsutuilla henkilöillä on kyky ottaa yhteys vainajien henkiin. Suomessa Helmi Krohn alkoi käyttää asiasta käännöstä spiritualismi.

Suomalainen muinaisusko

Suomalainen muinaisusko tarkoittaa ennen kristinuskon valtakautta Suomen alueella harjoitettuja uskonnollisia tapoja ja uskomuksia. Suomalaista muinaisuskoa luonnehtivat muun muassa polyteismi eli monijumalisuus, vainajien palvonta sekä tietäjäla ...

Taolaiset uskonnot

Taolaiset uskonnot määritellään usein Kiinassa kolmena tienä, jotka johtavat tasapainoon eli taoon. Niitä ovat taolaisuus, buddhalaisuus ja kungfutselaisuus. Jokainen näistä uskoista määrittelee omalla tavallaan sen, miten tao voidaan elämässä sa ...

Tengrismi

Tengrismi oli vanha mongolien ja turkkilaisten kansojen uskonto, jonka piirteisiin kuuluivat šamanismi ja animismi. Tengrismin jumalakäsitys oli yhdistelmä mono-, poly- ja myöhemmin myös panteismia. Uskonnon ylijumala oli taivaan jumala Tengri, j ...

Tenrikyō

Tenrikyō on Nakayama Miki -nimisen japanilaisnaisen 1800-luvulla perustama uskonto. Jumalan uskotaan ilmoittaneen itsensä asetuttuaan asumaan Mikin sisälle vuonna 1838, vaikka hän itse pysyi ihmisenä sen jälkeenkin. Keskeistä liikkeen opissa on ” ...

Totuuden Ystävät

Totuuden Ystävät on Suomessa toimiva uskonnollinen yhdyskunta, joka on rekisteröity vuonna 1958. Sen perustajiin kuuluivat kirjailijana ja säveltäjänä tunnettu Oskari Kiiras sekä taidemaalari Jarl Falck. Muita perustajajäseniä olivat muun muassa ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →