ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 219

Bellin halvaus

Bellin halvaus on äkisti puhkeava kasvohermon halvaus, jossa nähdään kasvojen toispuolinen halvaus. Se on yleisin akuutin mononeuropatian aiheuttaja, ja arviolta jopa yksi 65:stä ihmisestä sairastuu elinaikanaan. Bellin halvausta esiintyy yhtä yl ...

Halvaus

Halvaus eli paralyysi tarkoittaa yhden tai useamman lihasryhmän toiminnan täydellistä pysähtymistä. Halvauksen aiheuttavia sairauksia on laaja joukko. Tavallisimpia halvauksen aiheuttajia ovat aivoinfarkti, ohimenevä aivoverenkiertohäiriö, polyne ...

Kernikterus

Kernikterus tarkoittaa bilirubiinin kertymistä aivotumakkeisiin. Sitä ilmenee vastasyntyneillä vaikean keltaisuuden yhteydessä. Kyseessä on vakava tila, jonka mahdollisia oireita ovat muiden muassa letargia, liikehäiriöt ja kuuroutuminen. Kernikt ...

Littlen tauti

Littlen tauti on synnynnäinen molempien raajojen, yleensä alaraajojen, halvaus. Taudin on ensimmäisenä kuvannut englantilainen William John Little. Se on aivosairauksiin liittyvä tauti.

Neliraajahalvaus

Neliraajahalvaus on oire, jossa ihmisen kaikki neljä raajaa halvaantuvat. Neliraajahalvaus ei välttämättä ole täysi halvaus, sillä käsissä saattaa säilyä toimintaa.

Toispuolihalvaus

Toispuolihalvaus on tila, jossa henkilön vartalon toinen puoli on heikko tai halvaantunut, esimerkiksi toinen käsivarsi ja saman puolen jalka eivät toimi normaalisti. Tila voi olla synnynnäinen tai seuraus sairaudesta tai halvauksesta. Hemiplegia ...

Erityispedagogiikka

Erityispedagogiikka on laaja tieteenala, joka pyrkii löytämään vammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien ihmisten oppimaan auttamiseen soveltuvia teoreettisia lähestymistapoja, toimintamalleja ja käytänteitä, sekä tutkii oppimistilanteiss ...

Ammattiopisto Live

Ammattiopisto Live on Invalidisäätiön ylläpitämä ammatillinen erityisoppilaitos ja erityisopetuksen kehittämiskeskus. Päätoimipaikka sijaitsee Helsingin Ruskeasuolla, ja lisäksi opistolla on 14 muuta toimipaikkaa pääkaupunkiseudulla ja muualla Uu ...

Ammattiopisto Luovi

Ammattiopisto Luovi on valtakunnallisesti toimiva ammatillisen erityisopetuksen tarjoaja ja kehittäjä ja Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos. Luovissa opiskelee vuosittain 1 700 opiskelijaa yli 20 paikkakunnalla. Luovissa työskentelee no ...

Lehtimäen erityiskansanopisto

Lehtimäen erityiskansanopisto on Lehtimäellä Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva kehitysvammaisille tarkoitettu kansanopistomuotoinen oppilaitos. Opisto järjestää koulutusta pääasiassa vaikeavammaisille henkilöille. Opiston yhteydessä toimii terapiaosa ...

Oralismi

Oralismi eli puhemenetelmä on kuurojen opetuksen suuntaus, joka painottaa puhumisen ja huuliltalukemisen tärkeyttä. Oralismin kantava ajatus on se, että ajattelu ja henkinen kehitys voi tapahtua pelkästään puhekielen kautta. Oralismi oli Suomen k ...

Spesia

Ammattiopisto Spesia on eri puolilla Suomea toimiva ammatillinen erityisoppilaitos, joka syntyi vuoden 2018 alussa kun ammattiopistot Bovallius ja Validia yhdistyivät. Noin 1 200 opiskelijan Spesia on Suomen toiseksi suurin ammatillinen erityisop ...

Chinua Achebe

Albert Chinualumogu Achebe oli nigerialainen kirjailija ja professori, jota pidetään modernin afrikkalaisen kirjallisuuden isänä. Hänen ensimmäisestä teoksestaan Kaikki hajoaa on tullut maailmankirjallisuuden klassikko. Achebe kirjoitti urallaan ...

Ferdinand I (Itävalta)

Ferdinand I oli Itävallan keisari sekä Unkarin, Böömin ja Lombardia-Venetsian kuningas. Hän sai lempinimen "hyväntahtoinen". Vallankumouksen puhjettua hän joutui joulukuussa 1848 luopumaan kruunusta veljenpoikansa Frans Joosefin hyväksi. Ferdinan ...

Eskoo

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on Seinäjoella toimiva kehitysvammais- ja lastensuojelupalveluihin erikoistunut julkinen palveluorganisaatio. Seinäjoen lisäksi Eskoolla on toimintaa Kristiinankaupungissa, Pietarsaaressa, Vaasan Tervajoella entisen V ...

Edvin Hedman

Edvin Leopold Hedman oli suomalainen kasvattaja, filosofian maisteri ja Perttulan keskuslaitoksen perustaja. Hedmanin vanhemmat olivat kauppias, pankinjohtaja, kauppaneuvos Johan Sanfrid Hedman 1831–1902 ja Anna Helena Blumenthal 1831–1912. Hän p ...

Reidar Hedman

Lennart Reidar Armas Hedman oli suomalainen kasvattaja, eugeenikko ja äärioikeistolainen poliitikko. Koulutukseltaan hän oli filosofian maisteri. Hän oli opiskellut perinnöllisyystiedettä Helsingin yliopistossa Harry Federleyn ohjauksessa. Reidar ...

Honkalampi-säätiö

Honkalampi-säätiö -konserni on suomalainen palveluorganisaatio, joka tuottaa ja kehittää sosiaalisia, terapeuttisia ja ihmisten hyvinvointia tukevia palveluita. Toiminnan ydin on uutta luova kehitysyksikkö Honkalampi-säätiö. Säätiön on perustanut ...

Invalidiraha

Invalidiraha oli vuosina 1948–1988 käytössä ollut raha-avustus, joka hakemuksesta voitiin myöntää vaikeavammaiselle Suomessa asuvalle Suomen kansalaiselle. Avustus voitiin myöntää 16 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka elätti itsensä tekemällä a ...

Kirsikoti

Kirsikoti on kehitysvammaisten ihmisten taiteilija- ja asuinyhteisö, joka sijaitsee Lieksan Saarivaarassa. Kirsikoti on Lieksan Saarivaaran entisellä kansalaiskoululla. Kirsikodin taidetta on vuosien varrella ollut esillä mm. Kiasmassa, Joensuun ...

Kynnys (järjestö)

Kynnys ry on suomalainen vammaisten kansalais- ja ihmisoikeusjärjestö, joka on perustettu vuonna 1973. Järjestöön kuuluu eri tavoin vammaisia ihmisiä. Kalle Könkkölä oli ennen kuolemaansa järjeston toiminnanjohtaja. Amu Urhonen toimii järjestön p ...

Kårkullan kuntayhtymä

Kårkullan kuntayhtymä on Suomen ruotsinkielisen alueen kattava kuntayhtymä. Se huolehtii jäsenkuntiensa laskuun hoidon lainsäädännön kysymyksistä, esimerkiksi huumeidenkäyttäjien ja kehitysvammaisten hoidosta. Kaikki Manner-Suomen 37 ruotsinkieli ...

Lyhty (yhdistys)

Helsingin lyhytaikaiskoti ja työpaja Lyhty ry on vuonna 1993 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, jonka päätavoitteena on toimia kehitysvammaisten ja heidän omaistensa hyvinvoinnin edistämiseksi. Lyhty ry tarjoaa aikuisille kehitysvammaisille as ...

Nuorten Ystävät

Nuorten Ystävät on 1907 perustettu sosiaali- ja terveysalan asiantuntija- ja vaikuttajajärjestö, jonka keskustoimisto sijaitsee Oulussa. Järjestön omistama liiketoimintakonserni tuottaa valtakunnallisia sosiaali- ja terveysalan erityispalveluja. ...

Rinnekoti-Säätiö

Rinnekoti on kehitysvammaisille ja muille erityisen tuen tarpeessa oleville henkilöille sosiaalipalveluita tuottava yhteiskunnallinen yritys. Rinnekodin toimipisteet sijaitsevat pääosin Uudellamaalla, mutta sen palveluita käyttävät monet kunnat m ...

Vaalijala

Vaalijala eli Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus on 33 jäsenkunnalle erilaisia vajaakuntoisille ja vammaisille tarkoitettuja palveluja tarjoava Vaalijalan kuntayhtymän ylläpitämä laitos Pieksämäellä. Se vastaa kehitysvammahuollosta Etelä- ja Pohjo ...

Vammaispolitiikka

Lähivuosien suomalainen vammaispolitiikka kiteytyy kahteen asiakirjaan, joista toinen on jo olemassa oleva ja toinen vasta tekeillä: Valtioneuvoston vammaispoliittinen selonteko annettiin eduskunnalle toukokuussa 2006 ja Vammaispoliittinen ohjelm ...

Vammaistuki

Vammaistuki on Suomessa Kansaneläkelaitoksen maksama rahallinen avustus. Vuoden 2008 alun jälkeen käytössä on kaksi hieman erilaista etuutta: alle 16-vuotiaan vammaistuki ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuki. Oikeus tukeen on lapsella, jonka saira ...

Akondroplasia

Akondroplasia on lyhytkasvuisuusoireyhtymä. Se välittyy neljännen kromosomin perimäaineksen vaurion myötä. Oireyhtymä esiintyy noin 0.5–1.5 lapsella 10 000 syntyvää lasta kohti. Akondroplasian tunnusmerkkejä ovat lyhytkasvuisuus, lyhyet raajat, i ...

Jättikasvu

Jättikasvu eli gigantismi tai gigantismus tarkoittaa lääketieteessä suurikokoisuutta, joka voi olla joko normaalina pidettävä tai esimerkiksi kasvuhormonin liikaerityksestä tai muusta epänormaaliudesta johtuvaa. Jättikasvuisuuden muotoja on monen ...

Koiran lyhytkalloisuus

Koiran lyhytkalloisuus eli koiran brakykefalinen akondroplasia on jalostuksesta johtuva koiran perinnöllisen kääpiökasvuisuuden muoto, jossa kuonon luut jäävät normaalia lyhyemmäksi. Se on varsin yleinen piirre maailman koiraroduissa. Lyhytkalloi ...

Lyhytkasvuisuus

Lyhytkasvuisuus tarkoittaa ihmisen pituuskasvun vajavuutta. Länsimaissa ihminen katsotaan lyhytkasvuiseksi, jos hänen pituutensa eroaa kasvuiässä huomattavasti ikätovereista ja hän on aikuisena alle 140–150 senttimetrin mittainen. Kuitenkaan kaik ...

Psykososiaalinen lyhytkasvuisuus

Psykososiaalinen lyhytkasvuisuus on harvinainen häiriötila, joka aiheuttaa lyhytkasvuisuutta, murrosiän viivästymistä, masennusta, omituisia käytöstapoja, kehitysvammaisuutta ja oppimisvaikeuksia. Sen katsotaan johtuvan aivolisäkkeen vajaatoiminn ...

Russell–Silverin oireyhtymä

Russell–Silverin oireyhtymä on synnynnäinen epämuodostumaoireyhtymä, jolle on ominaista jo sikiökaudella alkanut lyhytkasvuisuus ja alhainen paino. Kasvojen kolmiomaiset piirteet ja kehon raajojen hentoisuus ovat yleisiä. Oireistoon kuuluvat myös ...

Kehitysvamma

Kehitysvamma merkitsee yksilönkehityksellisiä eli lapsuudesta asti ilmeneviä vaikeuksia käsityskyvyssä. Asioiden ja käsitteiden ymmärtäminen, muistaminen ja oppiminen on kehitysvammaisille tyypillisesti vaikeampaa kuin muille, minkä vuoksi he tar ...

ACD-kehitysvammaoireyhtymä

ACD-kehitysvammaoireyhtymä on synnynnäinen kehityshäiriö, joka aiheuttaa pääasiassa kaljuutta, lyhytkasvuisuutta ja kehitysvammaisuutta. Lisäksi tyypillisiä piirteitä ovat luuston epämuodostumat, karies ja likinäköisyys. ACD-kehitysvammaoireyhtym ...

Catch 22

Catch 22 -oireyhtymä on kehitysvammaoireyhtymä joka johtuu 22. kromosomin poikkeavuudesta. Se on yleisin kromosomihäviämä, ja on arvioitu, että yhdellä ihmisellä 2 000−4 000:sta olisi Catch-oireyhtymä. Oireyhtymä on yhtä yleinen miehillä ja naisi ...

Cocktail party -puhe

Cocktail party -puheeksi kutsutaan henkisesti jälkeenjääneiden ihmisten runsasta puhetta, joka jää kuitenkin sisällöllisesti köyhäksi. Nimitystä pidetään usein loukkaavana. Monissa tapauksissa vammautuneet rakastavat sanoja ja puhumista ihmisten ...

Connecting to Learn

Connecting to Learn on Marcia J. Schererin kirjoittama pedagoginen tietokirja, joka käsittelee sitä, miten kehitysvammaisuus voi johtaa eristäytymiseen, joka puolestaan johtaa oppimisvaikeuksiin. Kirja keskittyy lähinnä näkö- ja kuulovammaisiin.

Debiili

Debiili tarkoittaa lievästi vajaamielistä ihmistä. Debiliteetti on vanha nimitys älyllisen jälkeenjääneisyyden lievimmälle asteelle, jossa henkilön älykkyysosamäärä on 50–70. Nykyään suositeltava nimitys on lievä älyllinen kehitysvammaisuus. Sana ...

Downin oireyhtymä

Downin oireyhtymä tai Downin syndrooma on koostava nimitys trisomia 21 -nimisen kromosomihäiriön aiheuttamille piirteille. Siihen kuuluu joukko suurempia ja pienempiä selkeästi tunnistettavia rakenteellisia tunnusmerkkejä, kuten pienempi fyysinen ...

Dyslexia and Mathematics

Dyslexia And Mathematics on T. R. Milesin kirjoittama kirja, joka käsittelee sitä, onko dysleksikkojen mahdollista menestyä matematiikassa. Kirja käsittelee dysleksiaa pääosin rajoittuneisuutena käsitellä symbolista materiaalia. Kirjan keskeinen ...

Fragile-X-oireyhtymä

Fragile-X-oireyhtymä eli Frax-oireyhtymä on Downin oireyhtymän jälkeen toiseksi tavallisin kehitysvammaisuuden syy. Perinnöllisen kehitysvammaisuuden syistä se on yleisin. Frax-oirehtymä on perinnöllinen sairaus, joka aiheuttaa usein kehitysvamma ...

Honkalampi-keskus

Honkalampi-keskus on Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän sosiaalipalvelujen, erityisesti kehitysvammaisten palvelujen osaamiskeskus. Keskus syntyi Honkalammen keskuslaitoksen nimellä 1969. Kun kehitysvammaisten laito ...

Jari ja Kari

Jari ja Kari on Petteri Summasen käsikirjoittama ja ohjaama kymmenosainen lasten televisiosarja vuodelta 2014. Jaria näyttelee Kari Hietalahti ja Karia Jukka Rasila. Humoristinen ja opettavainen sarja perustuu samojen tekijöiden televisiosarjan J ...

Jarin ja Karin kesäloma

Jarin ja Karin kesäloma on Petteri Summasen käsikirjoittama ja ohjaama lasten televisiosarja vuodelta 2019. Jaria näyttelee Kari Hietalahti ja Karia Jukka Rasila. Sarja on jatkoa viittä vuotta aiemmin valmistuneeseen sarjaan Jari ja Kari, jonka p ...

Kaarisilta (yhdistys)

Kaarisilta ry on Nastolan Villähteellä vuodesta 1987 toiminut, erityisesti kehitysvammaisille tarkoitettu taide- ja toimintakeskus. Se palkittiin vuonna 2014 Suomi-palkinnolla. Kaarisilta järjestää musiikin ja kuvallisen ilmaisun ammatillista kou ...

Kehitysvammahuollon tietopankki

Kehitysvammahuollon tietopankki oli uusmaalaisten vanhempien tuottama tietopalvelu. Sivusto tarjosi tietoa kehitysvammaisuudesta kiinnostuneille ja otti vastaan lukijoiden kirjoituksia ja päivityksiä. Erityisesti lääketieteelliset oireyhtymät ova ...

Killinmäki

Killinmäki on yksi Kirkkonummen kylistä, joka sijaitsee Vanhan Rantatien varressa Jorvaksen ja Tolsan rautatieasemien välisellä alueella. Kylä on saanut nimensä entisestä Gillobackan kartanosta, jonka maille samanniminen kylä on muodostunut. Nyky ...

Kretinismi

Kretinismi on kehityshäiriö, jossa ihminen jää lyhytkasvuiseksi ja vajaaälyiseksi. Kretinismin aiheuttaa kilpirauhasen riittämätön tyroksiinihormonin tuotanto, henkilö kärsii siis kilpirauhasen vajaatoiminnasta. Kretinismistä kärsivää ihmistä kut ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →