ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 22

Kirjastokaista

Kirjastokaista on yleisten kirjastojen yhteinen netti-tv ja -radio. Se osa Kirjastot.fi-kokonaisuutta, joka on väylä kaikkiin kirjastopalveluihin. Kirjastokaista sisältää videoita, podcasteja ja radio-ohjelmia kirjoista ja kirjailijoista sekä kir ...

Kirjastolehti

Kirjastolehti on Suomen kirjastoseuran julkaisema yleisten kirjastojen ammattilehti ja kirjastojen asiakaslehti. Se on suunnattu alan ammattilaisille, päättäjille ja kirjaston asiakkaille. Artikkelit käsittelevät muun muassa kirjaston palveluita, ...

Kirjastonhoitaja

Kirjastonhoitaja on henkilö, joka huolehtii kirjaston toiminnan eri tehtävistä, usein päällikköasemassa. Työtehtävät vaihtelevat kirjaston tyypin, koon ja kokoelmien laajuuden mukaan. Tehtäviin kuuluu muun muassa toiminnan suunnittelua, aineiston ...

Kongressin kirjaston kontrollinumero

Kongressin kirjaston kontrollinumero, joka lyhennetään LCCN on Yhdysvaltain kansalliskirjastona toimivan Kongressin kirjaston aineistonsa luokittelussa käyttämä merkkijono. LCCN-tunnusta käytetään kirjojen ja muun bibliografisen aineiston yksilöi ...

Kongressin kirjaston nimitunniste

Kongressin kirjaston nimitunniste eli LCNAF-tunniste on Yhdysvaltojen kansalliskirjaston asemassa olevan Kongressin kirjaston ja kansallisen nimiauktoriteettiohjelman 1970-luvulla luoma yksilöintitunniste. Huhtikuuhun 2011 mennessä Kongressin kir ...

Kysy kirjastonhoitajalta

Kysy kirjastonhoitajalta on suomalaisten kirjastojen yhteinen palvelu. Mukana on kaupungin- ja kunnankirjastoja, erikoiskirjastoja ja tietopalveluryhmiä. Lista vastaajakirjastoista löytyy sivulta Vastaajakirjastot. Yleiset kirjastot ovat mukana m ...

Lastu-kirjastot

Lastu-kirjastot on Päijät-Hämeen kuntien kirjastojen muodostama seudullinen verkosto eli kirjastokimppa. Yhteiset verkkosivut ja verkkokirjasto ovat palvelleet maakunnan asukkaita joulukuusta 2013 alkaen. Lastu-kirjaston sivut uusittiin toukokuus ...

Pelasta kirja

Pelasta kirja oli vuonna 2005 perustetun Kansalliskirjaston ystävien oheisprojekti. Tarkoituksena oli kerätä varoja erilaisiin kirjallisiin kohteisiin. Kohteina oli esimerkiksi lentolehtisiä, kirjallisuutta, nuotteja, alkuperäisteoksia ym. Jokais ...

Provenienssiperiaate

Provenienssiperiaatteella tarkoitetaan arkistotieteessä periaatetta, joka liittyy dokumenttien järjestämiseen arkistossa. Provenienssiperiaatteen keskeinen ajatus on säilyttää organisaation säännöllisen toiminnan tuottamat asiakirjat omana kokona ...

Signum

Signum on suomalainen kirjasto- ja informaatiopalvelualan ammattilehti, jota julkaisee Suomen tieteellinen kirjastoseura – Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund ry. Lehden tilaajat työskentelevät useimmiten yritysten tietopalveluissa sekä ylei ...

Sudoc

Sudoc on vuonna 2001 yleisökäyttöön avattu luettelointijärjestelmä, joka luotiin alkujaan Ranskan ylempää koulutusta palvelevien kirjastojen yhteisluettelointia varten. Järjestelmä saavutti suuren suosion, ja käyttäjien joukkoon on liittynyt noin ...

Suomen kirjastoseura

Suomen kirjastoseura ry on kaikille avoin kansalaisjärjestö, joka edistää yleisten kirjastojen asemaa ja näkyvyyttä yhteiskunnassa. Kirjastoseura tuottaa tietoa kirjastoista, viestii kirjastojen asioista kuntien ja valtion päättäjille, kehittää a ...

Suomen musiikkikirjastoyhdistys

Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry on kaikille avoin aatteellinen järjestö, joka toimii suomalaisten musiikkikirjastojen, musiikkiarkistojen ja musiikin dokumentaatiokeskusten yhdyssiteenä ja joka pyrkii edistämään alan toimintamahdollisuuksia ja ...

Suomen tieteellinen kirjastoseura

Suomen tieteellinen kirjastoseura on kirjasto- ja tietopalvelun asiantuntijayhdistys. Sen jäseninä on ennen kaikkea korkeakoulu- ja tutkimuskirjastojen kirjastoammattilaisia. STKS järjestää kirjastoalan tiedotusta ja koulutusta sekä edistää kirja ...

Tietopalvelu

Tietopalvelu tai informaatiopalvelu on tiedon käyttäjiä palvelevaa toimintaa, joka auttaa asiakkaitaan löytämään heidän tiedontarpeisiinsa vastaavia tiedonlähteitä ja viitteitä niihin sekä opastaa ja kouluttaa asiakkaitaan tiedon hankinnassa ja h ...

Union List of Artist Names

Union List of Artist Names on yhdysvaltalaisen Gettyn tutkimuslaitoksen kokoama, internetissä online-palveluna saatavilla oleva, kuvataiteilijoita, arkkitehtejä, muotoilijoita ja elokuvaohjaajia ja vastaavia, sekä heihin liittyviä organisaatioita ...

Vapaakappaleoikeus

Vapaakappaleoikeus on joillekin kirjastoille lain mukaan kuuluva oikeus saada kappale jokaisesta jossakin maassa painetusta julkaisusta, kuten kirjoista sekä sanoma- ja aikakauslehdistä. Lisäksi vapaakappaleoikeuteen sisältyy oikeus hakea ja tall ...

Yleinen suomalainen asiasanasto

Yleinen suomalainen asiasanasto oli indeksoinnin ja tiedonhaun apuvälineeksi tarkoitettu asiasanasto eli tesaurus, jonka tavoitteena oli sisältää kaikkien tieteen- ja tiedonalojen sanastoa. YSA tarjosi dokumentteja koskevien tietojen tallentajill ...

Ajattelevan ihmisen vastuu

Ajattelevan ihmisen vastuu on Edward Saidin vuonna 1994 ilmestynyt kirja, joka perustuu radioluentoihin BBC:llä vuonna 1993.

Apina pulpetissa

Apina pulpetissa: ysiluokan yhteisöllisyys on Tommi Hoikkalan ja Petri Pajun vuonna 2013 ilmestynyt kirja. Teoksen julkaisivat Nuorisotutkimusseura ja Gaudeamus. Kirja liittyy Nuorisotutkimusverkoston hankkeeseen ”Suomen ihanuus ja kurjuus: miten ...

Avoin tie

Avoin tie: Kurkistuksia tulevaisuuteen on Esko Valtaojan vuonna 2004 kirjoittama yleistajuinen tiedekirja, joka jatkaa siitä mihin Valtaojan ensimmäinen kirja Kotona maailmankaikkeudessa jäi. Tässä toisessa kirjassaan Valtaoja pohtii vastausta Pa ...

The Bell Curve

The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life on yhteiskuntatieteilijä Charles Murrayn ja psykologi Richard J. Herrnsteinin kirjoittama kirja, joka julkaistiin Yhdysvalloissa vuonna 1994. Se käsittelee älykkyyserojen yhteiskun ...

Kuinka yhteiskunnat romahtavat

Kuinka yhteiskunnat romahtavat: Kompleksisuus ja rajatuotos on Joseph Tainterin vuonna 1988 julkaisema tietokirja, joka käsittelee mayojen korkeakulttuurin, Chacon kanjonin pueblointiaanikulttuurin sekä Rooman valtakunnan romahduksia verkkoteoria ...

Common Sense (pamfletti)

Common Sense on Amerikan vallankumouksen aikaan tammikuun 10. päivä vuonna 1776 julkaistu, Thomas Painen kirjoittama pamfletti. Paine kirjoitti pamfletin alun perin nimettömänä kirjoittamalla pamfletin loppuun "Written by an Englishman". Pamflett ...

The Death and Life of Great American Cities

The Death and Life of Great American Cities on Jane Jacobsin vuonna 1961 julkaistu teos. Teoksessa arvostellaan 1900-luvun kaupunkisuunnittelupolitiikkaa, syyttäen sitä monien kaupunginosien rappiosta Yhdysvalloissa. Teoksessa esitettiin näkemyks ...

Deutschland schafft sich ab

Deutschland schafft sich ab: Wie wir unser Land aufs Spiel setzen on Saksan keskuspankin johtokunnan jäsenen Thilo Sarrazinin kirja, joka julkaistiin syyskuussa 2010. Kirjan pääteemana on kirjailijan arvostelu Saksan maahanmuuttopolitiikkaa kohta ...

Dieu et l’État

Dieu et l’État on vuonna 1882 ilmestynyt venäläisen anarkistin Mihail Bakuninin teos, joka julkaistiin postuumisti kuusi vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Se on hänen merkittävin ja laajimmalle levinnyt teoksensa, joka on Pjotr Kropotkinin 1892 il ...

Dynaaminen sivistysyliopisto

Yliopiston roolista suomalaisessa yhteiskunnassa. Agricola 14.6.2011. Sisällysluettelo kustantajan sivuilla. Pekka Wahlstedt: Autonomia on yliopiston kivijalka. Helsingin sanomat 30.6.2011. Mai Allo: Rakkaudesta yliopistoon. Acatiimi 6/2011. Kimm ...

The Economics of Prohibition

The Economics of Prohibition on yhdysvaltalaisen taloustieteilijä Mark Thorntonin kirja, joka käsittelee alkoholin ja huumeiden kieltoa taloustieteellisestä näkökulmasta. Kirjan on julkaissut University of Utah Press vuonna 1991. Thornton pitää h ...

Ekologinen kommunikaatio

Ekologinen kommunikaatio on saksalaisen sosiologin ja yhteiskuntateoreetikon Niklas Luhmannin vuonna 1986 ilmestynyt kirja. Teos on ilmestynyt suomeksi vuonna 2004 Gaudeamuksen kustantamana. Sen ovat suomentaneet Sam Krause ja Seppo Raiski. Teoks ...

Et ole koje

Et ole koje: Manifesti on Jaron Lanierin vuonna 2010 myös suomeksi ilmestynyt kirja. Teoksen on julkaissut suomeksi Terra Cognita, ja sen suomentaja on Kimmo Pietiläinen. Teos koostuu lyhyistä poleemisista kirjoituksista, joissa hän muun muassa s ...

Euroopan häpeä

Euroopan häpeä: Rasistien voittokulku on Lisa Bjurwaldin vuonna 2011 julkaistu kirja muukalaisvastaisten ääriliikkeiden noususta Euroopassa.

Euroopan viimeiset päivät

Euroopan viimeiset päivät on Walter Laqueurin vuonna 2007 ilmestynyt kirja. Kirjassaan Laqueur pyrkii tarkastelemaan sitä, miten suuri maahanmuutto Aasiasta, Afrikasta ja Lähi-idästä vaikuttaa Eurooppaan, jossa syntyvyys on laskussa. Hän väittää, ...

Globaalin kapitalismin puolustus

Globaalin kapitalismin puolustus on ruotsalaisen tietokirjailijan ja aatehistorioitsijan Johan Norbergin teos, joka puolustaa taloudellista globalisaatiota ja vapaakauppaa. Alkuteos ilmestyi toukokuussa 2001 ruotsalaisen ajatushautomon Timbron ju ...

Groznyin enkelit

Groznyin enkelit on norjalaisen Åsne Seierstadin kirjoittama dokumentaarinen teos sotien jälkeisestä Tšetšeniasta. Seierstad matkusti ensimmäisen kerran Tšetšeniaan vuonna 1994, hieman sen jälkeen, kun venäläiset joukot olivat hyökänneet sinne. H ...

Hyvinvointivaltion tabut

Olli Martio: Koulutus, älykkyys, rikollisuus – tabujako? Tieteessä tapahtuu 6/1998. Lasse Lehtinen: Ahmavaaran mukaan ihmismielen mittaaminen ohjaisi yksilöt kykyjään vastaaviin tehtäviin. Helsingin sanomat 27.6.1998. Jyrki Räikkä: Rotuoppia ikä ...

Ilman

Tutkija ja kriitikko Maaria Pääjärvi on sanonut, että ” Ilman on niitä harvoja kirjoja, joita 2000-luvulta voi jäädä elämään. Se onnistui artikuloimaan kokemusta, joka on yhteistä todella monelle ihmiselle.”

IQ and Global Inequality

IQ and Global Inequality on Richard Lynnin ja Tatu Vanhasen kirjoittama kirja, joka julkaistiin vuonna 2006. Se on jatkoa samojen tekijöiden teokselle IQ and the Wealth of Nations, jossa väitettiin kansakuntien taloudellisen kehityksen erojen sel ...

IQ and the Wealth of Nations

IQ and the Wealth of Nations on vuonna 2002 ilmestynyt kirja, jossa psykologian emeritusprofessori Richard Lynn ja valtio-opin emeritusprofessori Tatu Vanhanen väittävät kansakuntien välisten varallisuuserojen johtuvan merkittäviltä osin niiden ä ...

Kansainvälinen juutalainen

Kansainvälinen juutalainen on Henry Fordin kirjoittama neliosainen kirjanen, joka koostuu hänen omistamassaan The Dearborn Independentissä ilmestyneistä sanomalehtiartikkeleista. Artikkelit ilmestyivät sanomalehdessä 22. toukokuuta – 2. lokakuuta ...

Kasvun rajat

Kasvun rajat on Rooman Klubin tilaama ja julkaisema raportti, jonka kirjoitti joukko Massachusettsin teknillisen korkeakoulun, MIT:n, professoreja Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers ja William W. Behrens III. Raportin kustansi ...

Keepers of the Flame

Keepers of the flame: Understanding Amnesty International on Stephen Hopgoodin vuonna 2006 ilmestynyt kirja, jossa kirjoittaja käsittelee Amnesty Internationalin toimintaa. Hopgood sai järjestön johdolta luvan tehdä kirjaansa varten tutkimusta Am ...

Kehityksen etiikka ja filosofia

Kehityksen etiikka ja filosofia on Heta Gyllingin toimittama artikkelikokoelma kehitysyhteistyön filosofiasta. Teoksen on julkaissut Gaudeamus vuonna 2004.

Kirjastot ovat palaessaankin kauniita

Kirjastot ovat palaessaankin kauniita on Kai Ekholmin vuonna 2010 ilmestynyt kirja, jossa hän kirjoittaa poleemisesti kirjan ja kirjastojen merkityksestä sähköisten viestimien aikakaudella ja kulttuuriperinnön säilyttämisestä.

Kirjoituksia sodasta ja rauhasta

Kirjoituksia sodasta ja rauhasta on kokoelma Jean-Jacques Rousseaun kirjoituksia. Summan vuonna 2010 julkaiseman teoksen kirjoitukset on suomentanut ja selityksin varustanut Alex Aissaoui. Teokseen sisältyvät muun muassa lyhyet kirjoitukset Sotat ...

Koulumurhat

Veikko Lindroos: Johdatus pimeään. Uutispäivä Demari 18.3.2009. Elias Krohn: Psykologisoinnilla sopeutetaan ihmisiä tehokkuusyhteiskuntaan. Kansan uutiset 8.12.2008. Tomi Kiilakoski: Yhteiskuntapolitiikka syytettynä. Tieteessä tapahtuu 8/2009. PD ...

Kuinka meitä kutsutaan?

Kuinka meitä kutsutaan? Kulttuuriset merkityskamppailut nyky-Suomessa on Anu Koivusen ja Mikko Lehtosen toimittama artikkelikokoelma, jonka julkaisi Vastapaino vuonna 2011.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →