ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 23

Pikaruokakansa

Pikaruokakansa on yhdysvaltalaisen Eric Schlosserin vuonna 2001 kirjoittama kirja pikaruokateollisuudesta ja sen vaikutuksista yhteiskuntaan. Kirjan päivitetty toinen painos Fast Food Nation: What The All-American Meal is Doing to the World julka ...

Pimppini on valloillaan

Pimppini on valloillaan: naisiin kohdistuva seksuaalinen vallankäyttö on vuonna 2012 ilmestynyt kirja, joka käsittelee naisten kokemaa seksuaalista häirintää ja väkivaltaa. Se sisältää asiantuntija-artikkeleita sekä kaunokirjallisia tekstejä, joi ...

Populaarin lumo

Populaarin lumo. Mediat ja arki on vuonna 2000 ilmestynyt artikkelikokoelma populaarikulttuurin tutkimuksesta. Sen ovat toimittaneet Anu Koivunen, Susanna Paasonen ja Mari Pajala ja julkaissut Turun yliopiston mediatutkimuksen aine. Teos on omist ...

Powerdown: Options and Actions for a Post-Carbon World

Powerdown: Options and Actions for a Post-Carbon World on vuonna 2004 ilmestynyt Richard Heinbergin suomentamaton kirja, joka käsittelee öljyhuippua ja sen vaikutuksia maailmantalouteen. Koska teollisuusyhteiskunnat ovat riippuvaisia halvoista ja ...

Pääoma (Marx)

Pääoma: poliittisen taloustieteen arvostelua on Karl Marxin kirjoittama laaja talouden teoriaa käsittelevä teos. Se on kapitalismin sekä sen taloudellisten toimintojen ja teorioiden kriittinen analyysi. Kirjalla on ollut paljon paitsi tieteellist ...

Raha ja onni

Raha ja onni on Kari Narsin kirjoittama kirja onnellisuudesta. Kirjaansa varten Nars perehtyi uusimpiin filosofian, psykologian, sosiologian ja taloustieteen piirissä tehtyihin tutkimuksiin. Teoksen on ruotsinkielisestä käsikirjoituksesta Pengar ...

Rahan raiskaama terveydenhuolto

Rahan raiskaama terveydenhuolto on Markku Myllykankaan vuonna 2009 ilmestynyt teos suomalaisesta terveydenhuollosta. Teos on Myllykankaan ensimmäinen kokonaan itse kirjoittama kirja.

Rasistinen Suomi

Pentti Stranius: Suomalaisen rasismin koko kuva. Agricola 13.9.2011. Aki Alanko: Hyvinvointi vähentää rasismia. Tieteessä tapahtuu 8/2011. PDF Rasismi näkyy verta useammin kyyneleinä. Taustapeili, Yle Radio Suomi 24.3.2011.

Rööperi: Rikoksen vuodet 1955–2005

Rööperi: Rikoksen vuodet 1955–2005 on Harri Nykäsen toimittama kirja, joka ilmestyi vuonna 2005 Johnny Knigan kustantamana. Teoksessa käsitellään Helsingin Rööperin eli Punavuoren rikoshistoriaa haastattelujen kautta. Haastateltavana on muun muas ...

Saasta: Filosofinen johdatus jätteen todellisuuteen

Saasta: Filosofinen johdatus jätteen todellisuuteen on filosofi Timo Airaksisen vuonna 2010 ilmestynyt kirja jätteestä. Teoksen julkaisi Johnny Kniga.

Seksin mediamarkkinat

Seksin mediamarkkinat on Sanna Karkulehdon tietokirja vuodelta 2011. Teoksen on kustantanut Gaudeamus. Kirja käsittelee feministisen ja queer-tutkimuksen näkökulmista viestimien ilmiöitä, joissa yhdistyvät sukupuoli ja seksuaalisuus sekä julkisuu ...

Sivistyksen käsikirja

Jan Blomstedt: Sivistyksen peruspaketti vaikka EU-kampaajille. Helsingin sanomat 1.5.2003. Laura-Kristiina Moilanen: Länsimaisen sivistyksen ylistys. Agricola 2.9.2003.

Suhteiden Venäjä

Suhteiden Venäjä on Suvi Salmenniemen ja Anna Rotkirchin toimittama artikkelikokoelma, jossa suomalaiset tutkijat kirjoittavat 2000-luvun Venäjästä sosiaalisten verkostojen näkökulmasta. Teoksen julkaisi Gaudeamus vuonna 2008.

Suljetut ovet

Elore Antti Häkkinen: ”Miksi ovet ei auenneet heille?” Työväentutkimus 2006. Hanna Snellman: Miksi ovet ei aukene meille? Helsingin sanomat 17.5.2006. Tuomas Martikainen: Pohjoismaista etnopolitiikka. Agricola 7.7.2006.

Suomalainen kapitalismi

Suomalainen kapitalismi on Pekka Kososen toimittama kirja, jonka aiheena on tutkimus yhteiskunnallisesta kehityksestä ja sen ristiriidoista sodanjälkeisessä Suomessa. Sen on kustantanut Love Kirjat ja sen ensipainos julkaistiin vuonna 1979. Kirja ...

Suomi, terrorismi, Supo

Suomi, terrorismi, Supo on vuonna 2011 ilmestynyt teos, joka käsittelee terrorismia ja poliittista väkivaltaa Suomessa ja erityisesti syitä, miksi Suomi on suurimmaksi osaksi välttynyt niiden leviämisestä maassa. Se on alun perin Puolustusministe ...

Taistelu leivästä

Taistelu leivästä on venäläisen anarkistin Pjotr Kropotkinin vuonna 1892 ilmestynyt ranskankielinen teos, joka on yksi anarkistisen työväenliikkeen perusteoksista. Kirjassa Kropotkin esittelee oman anarkokommunistisen vaihtoehtonsa marxilaisten v ...

Tarkkailla ja rangaista

Tarkkailla ja rangaista on filosofi Michel Foucault’n kirja vuodelta 1975. Teoksen on suomentanut Eevi Nivanka ja julkaissut suomeksi Otava vuonna 1980.

Tuhansien aatteiden maa

Tuhansien aatteiden maa: Ääriajattelu nyky-Suomessa on vuonna 2010 WSOY:n kustantamana ilmestynyt kirjailija Jera Hännisen ja toimittaja Jyri Hännisen kirja, jossa kirjoittajaveljekset tarkastelevat uusia, tekijöiden mukaan ääriajattelua edustavi ...

Tuhokapitalismin nousu

Tuhokapitalismin nousu on No Logon kirjoittajan Naomi Kleinin kolmas teos. Se julkaistiin syyskuussa 2007. Klein teki useamman vuoden journalistista taustatutkimusta ja kenttätyötä maailman kriisialueilla kirjaansa varten.

Uuden työn paradoksit

Riitta Tirronen: 2000-luvun työelämän mosaiikista. A propos. Pasi Pyöriä: Synteesi työelämän murroksesta. Yhteiskuntapolitiikka 5/2008. PDF Juha Siltala: Työstä tykätään, mutta vertailu uuvuttaa. Helsingin sanomat 22.5.2008. Matti Virtanen: Keski ...

Valtio ja vallankumous

Valtio ja vallankumous eli Marxismin oppi valtiosta ja proletariaatin tehtävät vallankumouksessa on yksi vallankumousjohtaja Vladimir Iljitš Leninin pääteoksia. Hän kirjoitti teosta piileskellessään Venäjän viranomaisia Jalkalan kylässä Kivennava ...

Vastarintaa ja vaihtoehtoja

Vastarintaa ja vaihtoehtoja on kanadalaisen globalisaatiokriitikko Naomi Kleinin kirjoittama kirja vuodelta 2002. Teos on kokoelma Naomi Kleinin vuosina 1999-2002 kirjoittamia artikkeleita eri lehdistä. Kirjaan kootut artikkelit käsittelevät esim ...

Viestinnällä vallankumoukseen

Turo Uskali: ”Viestintäsotaa” Tampereella ja vähän muuallakin. Agricola 14.12.2004. Heikki Hellman: Ne stallarit ja viestinnän vaaran vuodet. Helsingin sanomat 8.9.2004. Tapani Lausti: Journalismi ja ”kommunismin uhka”. Lausti.com 18.11.2004.

Voiton tie

Voiton tie on suomalaisen kommunistin Tuure Lehénin Neuvostoliitossa kirjoittama ja salanimellä Alfred Langer julkaistu kapinaopas kommunisteille. Sen on tarkoitus esittää Marxin ja Leninin oppeihin perustuva teoria kapinan tekemisestä ja valtiol ...

Koulutus

Koulutus viittaa siihen kasvatuksen alueeseen, joka on organisoitua ja institutionalisoitua. Koulutus tähtää tietojen opettamiseen, taitojen harjaannuttamiseen sekä kognitiivisten kykyjen kehittämiseen. Koulutusta järjestävää instituutiota nimite ...

Akatemia

Akatemia on korkeasti oppineiden yhteisö, kuvaannollisesti sekä myös kirjaimellisesti, kun puhutaan akateemikkojen ryhmistä. Akatemia voi olla Platonin Akatemia, Platonin noin vuonna 385 eaa. perustama koulu, jonka perillinen sulki ovensa keisari ...

Alkuopetus

Alkuopetus tarkoittaa peruskoulun kahden ensimmäisen vuoden opetusta. Alkuopetuksessa katsotaan, että lapsi on utelias ja sosiaalinen, omia ajatuksiaan tiedostava, edistymisestä nauttiva, joka tutkii ympäristöään, kysyy, vertaa, kuuntelee, pohtii ...

Alumni

Alumnilla tarkoitetaan yleensä jossakin oppilaitoksessa aiemmin opiskellutta henkilöä. Sana alumni on alun perin monikkomuoto latinankielisestä sanasta alumnus, joka tarkoittaa suojattia, kasvattia tai oppilasta. Alumnitoiminnalla tarkoitetaan nä ...

Arviointi

Arviointi eli evaluaatio tarkoittaa suppeimmillaan oppimistulosten arviointia, laajemmin ymmärrettynä myös opetusprosessin panoksia, tuloksia sekä myöhempiä koulutuksellisia vaikutuksia.

Arvosana

Arvosana on koulutuksessa käytettävä arvio kokeen, kurssin, oppiaineen opiskelun, päättötyön, opinnäytteen tai tutkielman onnistumisesta. Arvosanoja voidaan antaa numeroin, kirjaimin tai erityisin sanoin, joilla on merkityksensä. Arvosanan antaa ...

College

Yhdysvalloissa collegeiden tutkinnot ovat korkeintaan alempia korkeakoulututkintoja bachelor, ja yhden oppilaitoksen pääainevalikoima on suppeampi kuin yliopistossa, mutta kielenkäytössä sana "college" viittaa myös yliopistoihin.

CrashCourse

CrashCourse on opetusvideoita julkaiseva YouTube-kanava. Kanavan aloittivat yhdysvaltalaiset Hank Green ja hänen veljensä John. Maaliskuussa 2017 kanavalla on yli viisi ja puoli miljoonaa tilaajaa ja yli 550 miljoonaa katselukertaa. Kanavan ensim ...

Eriyttäminen

Eriyttäminen tarkoittaa opettajan ratkaisuja, joilla tämä pyrkii tukemaan jokaisen ryhmässä olevan oppilaan persoonallista kehitystä. Eriyttämisen ulkonaiset, koulutukselliset, organisatoriset ja hallinnolliset keinot ovat olleet Suomessa rinnakk ...

Euromobil

EUROMOBIL on multimediainen toimintasuuntautunut kielenoppimis- ja informaatio-ohjelma, jonka tehtävänä on tukea vaihto-opiskelua. EUROMOBIL -projekti käynnistyi Euroopan komission tukemana vuonna 1999. EUROMOBIL -ohjelma on kehitetty tarveanalyy ...

Harjoitusyritys

Harjoitusyritys on opiskelijoiden perustama oikeaa yritystoimintaa jäljittelevä yritys, jonka taustalla ja tukena toimii todellinen yritys. Harjoitusyritykset käyvät keskenään kauppaa maailmanlaajuisessa harjoitusyritysverkossa, joka käsittää yli ...

Inkluusio (kasvatustiede)

Inkluusio tai inklusiivinen kasvatus viittaavat Yhdistyneiden Kansakuntien ja UNESCO:n piirissä kehitettyyn ajattelutapaan, jossa korostetaan kaikkien vammaisten henkilöiden oikeutta kuulua tavallisiin yhteisöihin sen sijaan, että heidät sijoitet ...

Integraatio (kasvatustiede)

Integraatiolla tarkoitetaan eritysopetuksessa olevien oppilaiden integroimista normaaliopetukseen joillain oppilaan tasolle sopivilla oppitunneilla. Esimerkiksi erityisoppilas voi olla integroituna yleisopetukseen kädentaidoissa. Suuria kielellis ...

Joululoma

Joululoma on peruskoululaisten ja opiskelijoiden loma, jota vietetään joulun aikoihin. Suomen peruskouluissa ja lukioissa joululoman pituudeksi on säädetty vähintään kymmenen päivää. Lukukaudella 2017–2018 joululoman alkamispäivä on useimmissa ko ...

Jälki-istunto

Jälki-istunto on kouluissa käytettävä kurinpidollinen toimenpide, jossa oppilas määrätään istumaan luokkaan tai muuhun koulun tilaan tietyksi ajaksi koulupäivän jälkeen. Jälki-istuntoa voi opettaja määrätä, kun oppilas häiritsee opetusta tai muut ...

Kansalaistaito

Kansalaistaito on yleisnimitys kaikkien kansalaisten jokapäiväisessä elämässä tarvitsemille taidoille. Se liittyy toimimiseen yhteiskunnan jäsenenä, omien asioiden hoitamiseen ja jopa eloonjäämiseen ja elämänsuojeluun. Kansalaistaito oli Suomessa ...

Kemianluokka Gadolin

Kemianluokka Gadolin on Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan Kemian aineenopettajankoulutusyksikön alaisuudessa toimiva oppimisympäristö, jonka tavoitteena on innostaa ja tukea opettajien sekä oppijan kiinnostusta luon ...

Kesäloma

Kesäloma on peruskoululaisten, opiskelijoiden ja monien työpaikkojen loma. Työntekijöiden oikeudesta lomaan säädetään vuosilomalaissa. Kouluissa kesäloma on useimmissa Euroopan ja Pohjois-Amerikan maissa vuoden pisin loma.

Khan Academy

Khan Academy on vuonna 2006 perustettu yhdysvaltalainen yleishyödyllinen koulutusjärjestö, jonka tavoitteena on tarjota ”maksuton maailmanluokan koulutus kaikille kaikkialla”. Khan Academyn perusti bengalilais-amerikkalainen kouluttaja Salman Kha ...

Kiertokoulu

Kiertokoulu oli koulumuoto, jossa omaa koulurakennusta ei ollut, vaan opettaja liikkui kylästä toiseen opettamassa lapsia siten, että koulurakennuksena toimi yleensä jokin kylän taloista, kievari tai esimerkiksi pappila. Kiertokoulutoiminta alkoi ...

Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyö tarkoittaa koulun ja oppilaan huoltajien välistä yhteistyösuhdetta, jonka avulla edistetään oppilaan koulunkäyntiä. Opetuksen järjestäjä on vastuussa yhteistyön edellytysten luomisesta sekä siitä, että huoltajat saavat t ...

Konservatorio

Konservatorio on nimitys, jota käytetään eriasteisista oppilaitoksista, jotka keskittyvät päätoimisesti musiikin opetukseen. Suomessa konservatoriot ovat musiikkioppilaitoksia, joissa voi suorittaa ammatillisen toisen asteen tutkintoja musiikin a ...

Koulu

Koulu on usein valtiollinen instituutio, jonka tehtävänä on järjestää virallista, tutkintoihin johtavaa koulutusta. Koulunkäynti perustuu Suomessa oppivelvollisuuteen, johon liittyy perustuslain takaama oikeus ilmaiseen peruskoulutukseen ja jatko ...

Kouluaste

Kouluasteen tutkinto on vanha ammatillisista tutkinnoista käytetty nimitys Suomessa. Nykyään puhutaan toisen asteen tutkinnoista. Kouluasteen yläpuolella olivat aiemmin opistoasteen tutkinnot. Kaikki tutkintonimikkeet eivät tutkintouudistuksen my ...

Kouluikä

Kouluiäksi eli oppivelvollisuusiäksi sanotaan sitä ikäkautta, jolloin käydään peruskoulua. Suomessa kouluikäisinä pidetään 7–16-vuotiaita, mutta monissa muissa maissa lapset aloittavat koulun jo alle 5-vuotiaina. Ranskassa, Portugalissa, Espanjas ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →