ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 250

Ajatus (vuosikirja)

Ajatus on Suomen filosofisen yhdistyksen vuosikirja. Se on ilmestynyt lähes vuosittain vuodesta 1926, sen lisäksi sarjassa on julkaistu joukko erikoisnumeroita. Vuodesta 2016 vuosikirjan päätoimittajana on ollut Arto Laitinen, ja sen toimittajiin ...

Archiv für Geschichte der Philosophie

Archiv für Geschichte der Philosophie on saksalainen filosofinen tiedejulkaisu, jonka perusti Ludwig Stein vuonna 1888 ja uudelleen Paul Wilpert vuonna 1960. Se oli yksi varhaisimpia varsinaisia filosofisia tiedejulkaisuja. Julkaisu on keskittyny ...

Erkenntnis

Erkenntnis voi viitata kahteen saksalaiseen filosofiseen tiedejulkaisuun. Alkuperäinen Erkenntnis oli Wienin piiriin läheisesti liittynyt julkaisu, joka ilmestyi vuosina 1930–1940. Uusi analyyttiseen filosofiaan keskittynyt Erkenntnis on ilmestyn ...

Ethics

Ethics on englanninkielinen, neljästi vuodessa ilmestyvä filosofinen tiedejulkaisu, jota julkaisee The University of Chicago Press. Se on perustettu vuonna 1890. Ethics on keskittynyt moraalifilosofiaan, poliittiseen filosofiaan ja oikeusfilosofi ...

Filosofia.fi

Filosofia.fi on suomalainen filosofian internet-portaali. Sivusto toimii uutiskanavana, väylänä internetin filosofisiin aineistoihin, johdatuksena suomalaisen filosofian historiaan sekä digitaalisena arkistona. Portaalin palvelee sekä tutkijoita ...

The Freethinker

The Freethinker on brittiläinen sekulaarihumanistinen aikakauslehti, jonka perusti G. W. Foote vuonna 1881. Se on maailman vanhin edelleen ilmestyvä niin sanottua vapaa-ajattelua kannattava julkaisu. Lehden päätoimittaja on vuodesta 1998 ollut Ba ...

The Journal of Philosophy

The Journal of Philosophy on filosofinen tiedejulkaisu, jota julkaisee Columbian yliopisto. Se ilmoittaa tarkoituksekseen ”julkaista ajankohtaisia filosofisia artikkeleita ja rohkaista ajatusten vaihtoon, ja erityisesti filosofian ja muiden aloje ...

Journal of Symbolic Logic

The Journal of Symbolic Logic on filosofinen tiedejulkaisu, jota julkaisee Association for Symbolic Logic. Se on perustettu vuonna 1936, ja siitä on tullut johtava julkaisu symbolisen logiikan alalla. Julkaisu pyrkii käsittelemään symbolisen logi ...

Kant-Studien

Kant-Studien on saksalainen filosofinen tiedejulkaisu, joka ilmestyy neljästi vuodessa. Se keskittyy pääasiassa Immanuel Kantin filosofiaan: sen historiaan ja tulkintaan liittyviin kysymyksiin, sekä transsendentaaliseen filosofiaan yleisemminkin. ...

Logos-ensyklopedia

Logos on internetissä julkaistava suomenkielinen filosofian tietosanakirja. Se on ei-kaupallinen ja käyttäjilleen maksuton. Logoksen artikkelit käsittelevät filosofista sanastoa, yksittäisiä filosofeja ja filosofisia teoksia sekä filosofian tutki ...

Mind

Mind on brittiläinen filosofinen aikakausjulkaisu, jota julkaisee nykyään Oxford University Press Mind Associationin puolesta. Julkaisu käsittelee filosofiaa analyyttisen perinteen hengessä. Julkaisun perusti Alexander Bain vuonna 1876. Tällöin j ...

The Monist

The Monist: An International Quarterly Journal of General Philosophical Inquiry on yhdysvaltalainen filosofinen tiedejulkaisu. Se on perustettu vuonna 1888, jonka ansiosta se on yksi vanhimpia filosofisia julkaisuja. Julkaisu ei kuitenkaan ilmest ...

Niin & näin

Niin & näin on Tampereella vuonna 1994 perustettu filosofinen aikakauslehti, joka on suunnattu sekä ammattifilosofeille että laajemmalle yleisölle. Lehti julkaisee vertaisarvioituja artikkeleita, kirja-arvioita, kolumneja ja ajankohtaisia artikke ...

Noûs

Noûs on neljästi vuodessa ilmestyvä filosofinen tiedejulkaisu, jota julkaisee Blackwell Publishing. Sen perusti Hector-Neri Castañeda vuonna 1966. Nykyisin sitä toimittavat Jaegwon Kim ja Ernest Sosa. Julkaisu on asettanut tehtäväkseen julkaista ...

Paatos (lehti)

Paatos on verkossa ilmestyvä filosofinen kulttuurilehti. Lehteä on julkaissut vuoden 2007 elokuusta lähtien Paatos-yhdistys, jonka jäsenistö koostuu lähinnä nykyisistä ja entisistä Tampereen yliopiston filosofian opiskelijoista. Lehden päätoimitt ...

The Philosopher

The Philosopher on brittiläinen filosofinen tiedejulkaisu, jota julkaisee The Philosophical Society of England. Julkaisu on ilmestynyt vuodesta 1923 ja se on yksi vanhimpia yleisfilosofisia julkaisuja. The Philosopher ilmestyy kahdesti vuodessa. ...

The Philosophical Review

The Philosophical Review on neljästi vuodessa ilmestyvä englanninkielinen filosofinen tiedejulkaisu, jota toimittaa Cornellin yliopiston Sage School of Philosophyn opettajakunta ja jota julkaisee Duke University Press.

Philosophie Magazin

Philosophie Magazin on saksalainen aikakausjulkaisu, jonka aihepiiriä ovat filosofiset, yhteiskunnalliset, poliittiset ja elämismaailmaan liittyvät teemat. Lehden päätoimittaja on filosofi, toimittaja ja kirjailija Svenja Flaßpöhler. Lehden on pe ...

Philosophy

Philosophy on neljästi vuodessa ilmestyvä englanninkielinen filosofinen tiedejulkaisu. Sitä julkaisevat The Royal Institute of Philosophy ja Cambridge University Press, ja se on ilmestynyt vuodesta 1926. Philosophy julkaisee tieteellisiä artikkel ...

Review of Metaphysics

The Review of Metaphysics on neljästi vuodessa ilmestyvä englanninkielinen filosofinen tiedejulkaisu. Sen perusti Paul Weiss ja se on ilmestynyt vuodesta 1947. Sitä julkaisee Philosophy Education Society, Inc. Review of Metaphysics ei omien sanoj ...

Revue de métaphysique et de morale

Revue de métaphysique et de morale on ranskalainen filosofinen tiedejulkaisu, joka on perustettu vuonna 1893. Sen perustajia olivat Xavier Léon, Léon Brunschvicg, Élie Halévy, Célestin Bouglé ja Dominique Parodi. Alun perin julkaisu syntyi ideali ...

Revue philosophique

Revue philosophique de la France et de l’étranger on ranskalainen filosofinen tiedejulkaisu, jonka perusti Théodule Ribot vuonna 1876. Sitä julkaisee Pariisissa Presses Universitaires de France. Revue philosophique ilmestyi aluksi kuukausittain, ...

30 päivää filosofiaa

30 päivää filosofiaa on ranskalaisen filosofin Dominique Janicaud’n vuonna 2003 ilmestynyt kirja, jossa tekijä pyrkii esittelemään helppotajuisesti filosofian peruskysymyksiä ja kannustamaan pohdintaan ja kriittiseen asenteeseen. Janicaud kirjoit ...

Academica (dialogi)

Academica on Ciceron kirjoittama filosofinen teos, joka käsittelee tietoteoriaa ja akateemista skeptisismiä. Se on säilynyt nykyaikaan vain osittain.

The Analyst

The Analyst, alaotsikoltaan A Discourse Addressed to an Infidel Mathematician oli George Berkeleyn vuonna 1734 kirjoittama matemaattinen tutkielma. ”Uskottoman matemaatikon” uskotaan viitanneen joko Edmond Halleyhin tai itseensä Isaac Newtoniin, ...

Areopagitica

Areopagitica, koko nimeltään Areopagitica: A speech of Mr. John Milton for the liberty of unlicensed printing to the Parliament of England on vuonna 1644 julkaistu poleeminen traktaatti. Sensuurinvastaisen teoksen kirjoitti John Milton. Areopagit ...

Aristoteleen teologia

Aristoteleen teologia oli Aristoteleen nimiin pantu uusplatonilainen teos, joka koostui tosiasiassa Plotinoksen Enneadien IV-VI materiaalista, sekä Porfyrioksen kommentaarista, jotka oli käännetty arabian kielelle. Teoksella oli suuri vaikutus va ...

Aurinkokaupunki

Aurinkokaupunki on dominikaanifilosofi Tommaso Campanellan kirjoittama utopia. Se kirjoitettiin italiaksi vuonna 1602, hieman sen jälkeen kun Campanella oli vangittu harhaoppisuudesta ja kapinahengen lietsonnasta. Latinankielinen versio kirjoitet ...

Caton kirjeet

Caton kirjeet olivat brittiläisten John Trenchardin ja Thomas Gordonin vuosina 1720–1723 salanimellä Cato julkaisemia esseitä, jotka tekivät filosofi John Locken liberaalia poliittista filosofiaa tunnetuksi. Cato nuorempi 95–46 eaa. tunnettiin ää ...

Contra Academicos

Contra Academicos on kirkkoisä Augustinuksen vuonna 386 kirjoittama filosofinen teos, joka oli suunnattu Platonin Akatemiassa eräässä vaiheessa vaikuttanutta niin kutsuttua akateemista skeptisismiä vastaan. Contra Academicos on Augustinuksen varh ...

Daodejing

Daodejing, ”Tien ja hyveen klassikko ”, on Laozin kirjoittamana pidetty uskonnollis-filosofinen teos, joka on tunnetuin taolaisuuden kirjoituksista. Alun perin kirja tunnettiin nimellä Laozi tekijänsä mukaan. Se jaetaan osiin Dao ja De. Varhaisim ...

Dervénin papyrus

Dervénin papyrus on muinaiskreikkalainen papyruskäärö, joka löydettiin vuonna 1962. Sen sisältämä teksti on esisokraattinen filosofinen tutkielma, joka on allegorinen kommentaari orfilaisesta runosta. Runo itse käsittelee teogoniaa eli kreikkalai ...

Die Fragmente der Vorsokratiker

Die Fragmente der Vorsokratiker on Hermann Alexander Dielsin kokoama jättimäinen esisokraattisilta filosofeilta säilyneiden tekstikatkelmien kokoelma, joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1903. Diels uudisti ja laajensi teosta kolme kertaa, ...

Dissoi logoi

Dissoi logoi on antiikin kreikkalainen filosofinen teos, joka esittää erilaisten väitteiden suhteen puoltavia ja vastakkaisia argumentteja.

Dits et écrits

Dits et écrits on postuumisti julkaistu kokoomateos Michel Foucaultin artikkeleista ja haastatteluista. Teos ilmestyi alun perin neliosaisena vuonna 1994 ja kaksiosaisena laitoksena vuonna 2001. Suomeksi on julkaistu valikoima Parhaat vuonna 2014.

Egyptiläisistä mysteereistä

Egyptiläisistä mysteereistä eli Teurgia on Iamblikhoksen nimiin pantu uusplatonilainen teos, joka käsittelee teurgiaa. Iamblikhos oli eri mieltä aiheesta opettajansa Porfyrioksen kanssa, ja teos koostuu pääosin hänen vastauksistaan opettajansa kr ...

Elämän lyhyydestä

Elämän lyhyydestä on Seneca nuoremman kirjoittama filosofinen tutkielma, joka opettaa, että mikä tahansa elämän pituus on riittävä, jos elämä on eletty viisaasti. Teos on eräs Senecan dialogeiksi kutsutuista tutkielmista. Seneca kirjoitti sen jos ...

Epicurea

Epicurea on Hermann Usenerin kokoama epikurolaisuutta käsittelevien antiikin aikaisten tekstifragmenttien kokoelma. Se julkaistiin alun perin vuonna 1887, ja se on edelleen aihealueen standardikokoelma. Epicurea sisältää Epikuroksen kaikki säilyn ...

An Essay Concerning Human Understanding

An Essay Concerning Human Understanding on John Locken kirjoittama filosofinen tutkielma, joka julkaistiin vuonna 1689. Se käsittelee inhimillisen tietämyksen ja ymmärryksen perusteita. Teos on toinen Locken pääteoksista teoksen Two Treatises of ...

Esseitä (David Hume)

Esseitä on David Humen 12 esseetä sisältävä kokoelma. Esseet julkaisi vuonna 2006 Vastapaino Jani Hakkaraisen, Juha Koiviston ja Lauri Mehtosen toimittamana julkaisuna. Osa suomennoksista on ilmestynyt aiemmin eri julkaisuissa.

Filosofian lohdutukset

Stenbäck, Irma: Filosofian murusia Helsingin Sanomat 18.12.2003. Snellman, Tomi. Ei juurikaan lohduta. Niin & Näin 2/2004. The Complete Review englanniksi Scheer, Steven C.: Consolations of Philosophy Bay Review. englanniksi Kirjailijan sivut eng ...

Filosofian lohdutus

Filosofian lohdutus on Boethiuksen kirjoittama filosofinen teos, jossa hän käsittelee antiikin ajan filosofian merkitystä. Se on kirjoitettu noin vuonna 524, ja se on antiikin ja keskiajan rajalla vaikuttaneen Boethiuksen tunnetuin teos. Sitä pid ...

Filosofian ongelmat

Filosofian ongelmat on Bertrand Russellin kirjoittama kirja, joka pyrkii olemaan tiivis ja yleistajuinen esitys filosofian keskeisistä ongelmista. Teos julkaistiin vuonna 1912.

Filosofisia keskusteluja lasten kanssa

Filosofisia keskusteluja lasten kanssa on Filosofiaa lapsille -liikkeen perustajana tunnetun Gareth B. Matthewsin vuonna 1984 ilmestynyt kirja. Sen on suomentanut ja suomenkielisen esipuheen kirjoittanut LT Antti Mattila vuonna 2004.

Filosofisia muruja

Filosofisia muruja on Soren Kierkegaardin vuonna 1844 kirjoittama filosofinen teos ja yksi hänen pääteoksistaan. Hän kirjoitti sen salanimellä Johannes Climacus noin kolmessa kuukaudessa. Teos käsittelee filosofian ja kristinuskon välistä suhdett ...

Filosofisia tutkielmia

Filosofisia tutkielmia on suomennettu kokoelma Gottfried Leibnizin teoksia. Teoksen ovat toimittaneet Tuomo Aho ja Markku Roinila ja sen on julkaissut Gaudeamus. Käännökset ovat latinan-, ranskan-, englannin- ja saksankielisistä alkuteksteistä.

Filosofisia tutkimuksia

Filosofisia tutkimuksia on Ludwig Wittgensteinin filosofinen teos, jota pidetään hänen myöhäiskautensa pääteoksena. Teos julkaistiin kaksi vuotta Wittgensteinin kuoleman jälkeen vuonna 1953.

Foucault/Nietzsche

Foucault/Nietzsche on vuonna 1998 julkaistu kirja, joka sisältää Michel Foucault’n kaksi Friedrich Nietzschen ajattelua käsittelevää esseetä. Tutkijaliiton julkaiseman teoksen ovat suomentaneet Turo-Kimmo Lehtonen ja Jussi Vähämäki. Esipuheen on ...

Glas

Glas on ranskalaisen filosofin Jacques Derridan vuonna 1974 julkaistu kirja. Se on Derridan laajin Georg Wilhelm Friedrich Hegeliä ja hänen filosofiaansa käsittelevä teos. Glas on jaettu kahteen palstaan, joista oikeanpuoleinen keskittyy Jean Gen ...

Helenan ylistys

Helenan ylistys on Gorgiaan kirjoittama ylistys Helenalle. Sisältönsä puolesta kirjoitus on enemmänkin Helenan puolustus kuin ylistys: Gorgias pyrkii vapauttamaan Helenan tämän perinteisestä avionrikkojan huonosta maineesta ja syytteistä, joiden ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →