ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 26

Lebensreform

Lebensreform oli 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella Sveitsissä ja muissa Euroopan saksankielisissä maissa toiminut elämäntapaliike, jonka jäsenet kehottivat ihmisiä parantamaan itseään elämällä luonnonmukaisesti ja terveellisesti. Yksi ...

Lihaton lokakuu

Lihaton lokakuu on ensimmäisen kerran lokakuussa 2013 ja sen jälkeen vuosittain järjestetty kampanja, joka kannustaa ihmisiä lopettamaan kuukauden ajaksi lihansyönnin tai vähentämään sitä merkittävästi. Kampanja sai alkunsa, kun Docventures -tele ...

Slow Food

Slow Food on vuonna 1986 Italian Pratossa Carlo Petrinin kehittämä pikaruoan vastapainoksi muodostunut liike. Se oli ensimmäinen osa laajempaa hitausliikettä. Liike on sittemmin laajentunut 150 maahan, ja sillä on 100 000 jäsentä. Liikkeen päämaj ...

Social credit

Social credit on brittiläisen insinöörin Clifford Hugh Douglasin vuonna 1924 perustama distributiivinen filosofia ja yhteiskunnallinen liikehdintä, jonka tavoitteena on jakaa taloudellista ja poliittista vaikutusvaltaa kansalaisille. Douglasin sa ...

Kansalliskaarti

Kansalliskaarti on yksi nimitys puolisotilaallisille tai poliiseista koostuville joukoille eri maissa. Useissa maissa kansalliskaartilla tarkoitetaan vapaaehtois- tai reserviläisyksiköitä. Ensimmäiset kansalliskaartit perustettiin Ranskassa valla ...

Kodinturvajoukot

Kodinturvajoukot ovat eri aikoina eri maissa perustettuja vaihtelevia sotilaallisia organisaatioita. Kodinturvajoukoissa harjoitellaan sodan varalta. Kodinturvajoukot auttavat viranomaisia myös rauhan aikana esimerkiksi suuronnettomuuden tai tulv ...

Kokonaismaanpuolustus

Kokonaismaanpuolustus tarkoittaa kaikkia niitä siviili- ja sotilasalojen toimenpiteitä, joilla turvataan kansalaisten elinmahdollisuudet ja turvallisuus ulkoista, valtioiden aiheuttamaa tai muuta uhkaa vastaan sekä viime kädessä Suomen valtiollin ...

Maanpuolustusmitali

Maanpuolustusmitali on 5. toukokuuta 1989 perustettu muistomitali osallistumisesta maanpuolustustehtäviin vuoden 1945 jälkeen. Siihen on oikeutettu henkilö, joka on osallistunut kertausharjoituksiin tai niihin verrattaviin vapaaehtoisiin koulutus ...

Maanpuolustusvelvollisuus

Maanpuolustusvelvollisuus on Suomen perustuslain 127. pykälässä määritelty velvollisuus, jonka mukaan jokaisella kansalaisella on velvollisuus osallistua isänmaan puolustukseen tai avustaa sitä lain tarkemmin määräämällä tavalla. Vaikka asevelvol ...

Naiset armeijassa

Naiset asepalveluksessa voivat olla siellä joko vapaaehtoisina tai asevelvollisuuden täyttäjinä. Asevelvollisuus koskee naisia vain harvoissa maissa. Vuonna 2006 näitä olivat Kiina, Eritrea, Israel, Libya, Malesia, Pohjois-Korea, Peru ja Taiwan. ...

Passevolanssi

Passevolanssi oli eräiden maiden armeijoissa käytössä ollut vero- ja maksujärjestelmä, jossa sotilaspäällystö erityistä maksua vastaan hankki sotaväelle vaate- ja muut parseli- eli käyttötavarat ja hoiti värväyksen. Kyseistä korvausmaksua nimitet ...

Perinnejoukko-osasto

Perinnejoukko-osasto on joukko-osasto, jonka historiallista sotilasperinnettä vaalii jokin toinen olemassa oleva joukko-osasto joko sen vuoksi, että se on liittynyt samaan aselajiin tai että sitä edeltäneitä joukko-osastoja on koottu nykyiseen jo ...

Puolisotilaalliset joukot

Puolisotilaallinen joukko on siviileistä koostuva, sotilaallisesti järjestynyt ja koulutettu yksikkö. Siitä käytetään myös nimitystä paramilitääri, paramilitaari tai miliisi. Suomessa toimivia puolisotilaallisia joukkoja ovat Suomen Rajavartiolai ...

Rajavalvonta

Rajavalvonta on valtion suorittamaa toimintaa, jolla se pyrkii parantamaan sisäistä turvallisuuttaan. Yleensä toiminnasta vastaa valtion viranomainen, jonka nimikkeenä on rajavartiolaitos, rajapoliisi tai muu vastaava. Jotkin maat ovat antaneet r ...

Rakuunamäen sotilaskoti

Rakuunamäen sotilaskoti Lappeenrannassa Leirin kaupunginosan Rakuunamäellä oli lähes satavuotias sotilaskoti ja toimi Lappeenrannan sotilaskotiyhdistyksen kolmesta sotilaskodista keskussotilaskotina. Kahvilapalvelujen lisäksi siellä järjestettiin ...

Sankarivainaja

Suomen osalta toisen maailmansodan eli talvi-, jatko- ja Lapin sodan 1939–1945 vuoksi menehtyneet sankarivainajat pyrittiin hautaamaan kotipaikkakuntiensa sankarihautoihin. Jos sodassa kaatuneiden jäännöksiä ei saatu talteen rintamalla eikä näin ...

Siviili

Siviili on henkilö, joka ei ole asevoimien palveluksessa. Siviileihin eivät kuulu sotilaat, rajavartijat eivätkä poliisit. Sanaa siviili käytetään myös etuliitteenä erottamaan asevoimien toimintaa muusta vastaavasta toiminnasta, esimerkiksi sivii ...

Sotainvalidi

Talvi- ja jatkosodassa vammautui suuri määrä sotilaita psyykkisesti erityisesti asemasodassa ja muissa pitkäkestoisissa tilanteissa. Vammautuneet olivat pääasiassa aikuistuneita, jo siviilissä vakiintuneita henkilöitä, joille sotiminen ei ollut a ...

Suomen ja Viron puolustusyhteistyö

Suomen ja Viron puolustusyhteistyö oli 1920-luvulta alkaen suunniteltu ja 1930 alkanut Suomen ja Viron sotilaallinen yhteistyö Neuvostoliiton hyökkäyksen uhkan varalta. Yhteistyö päättyi suurimmilta osin 1939 Neuvostoliiton painostettua Viroa, mu ...

Tulikomentoja

Tulikomentoja - tykkimiesten lehti on Suomen kenttätykistöaselajin sekä tykistökoulutuksen saaneen maanpuolustusväen aikakauslehti. Lehteä julkaisee taas vuonna 2013 kenttätykistön valtakunnallinen aselajiyhdistys Tykkimiehet ry, jonka jäseniä ov ...

Työvelvollisuus Suomessa

Työvelvollisuus on Suomen laissa tunnettu poikkeusolojen aikainen velvollisuus, joka koskee kaikkia Suomessa asuvia 17–64-vuotiaita henkilöitä. Sitä voidaan käyttää valmiuslain mukaisissa poikkeusoloissa eli sodan, sodan uhan, kiristyneen kansain ...

YETT-strategia

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategia eli YETT-strategia on valtioneuvoston periaatepäätös, jonka mukaisesti ylläpidetään valtiollista itsenäisyyttä, yhteiskunnan turvallisuutta sekä väestön elinmahdollisuuksia kaikissa tur ...

Nimilista

Nimilista on joukko ihmisten nimiä, jotka listan aiheen osalta liittyvät läheisesti toisiinsa. Nimilistoja käytetään arkisissa tilanteissa esimerkiksi nimenhuudon yhteydessä. Yleisesti tunnetuilla nimilistoilla on usein negatiivinen sävy. Nimilis ...

Crowleyn lista

Crowleyn lista on Gregory Douglasin Cryptome.org-sivustolla julkaisema lista, jonka hän väitti saaneensa Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n salaisten operaatioiden apulaisjohtajalta, Robert Trumbull Crowleylta. Listaan liittyvän salaliitt ...

Mitrohinin lista

Mitrohinin lista on 38 nimeä sisältävä lista suomalaisista KGB-kontakteista vuosina 1972–1984. Listan kokosi Vasili Mitrohinin arkiston pohjalta toimittaja Juha-Pekka Tikka, ja se julkistettiin syyskuussa 2014 Verkkouutisissa ja Nykypäivässä. Lis ...

Tiitisen lista

Tiitisen lista on suojelupoliisin vuonna 1990 saama nimilista henkilöistä, jotka ovat kiinnostaneet Itä-Saksan turvallisuuspalvelu Stasia. Listalla on 18 nimeä, ja se tulee julkiseksi vuonna 2050, mutta on ollut tutkijoiden käytössä vuodesta 2015 ...

Bona fide

Bona fide on latinankielinen ilmaus, joka tarkoittaa "hyvässä uskossa" tai "vilpittömässä mielessä". Sopimusoikeudessa se tarkoittaa, että henkilö on toiminut lain mukaan vilpittömässä mielessä, kun hän ei ole tiennyt eikä olisi pitänytkään tietä ...

Cui bono

Cui bono on latinaa, ja se tarkoittaa suomeksi "kuka hyötyy". Termiä käytetään pääosin rikostutkinnassa silloin, kun yritetään saada selville rikolliset, ja heidän motiivinsa rikokseen.

De facto

De facto on latinankielinen käsite, joka tarkoittaa ”käytännössä”, ”yleisesti” tai ”todellisuudessa”, yleensä de juren vastakohtana. Asiat, jotka ovat de facto, yleensä kehittyvät autonomisesti, ilman erillistä standardin, lain, säännön tai sopim ...

De jure

De jure tai de iure on ilmaus, joka sananmukaisesti tarkoittaa ”lakiin perustuen”. Sen rinnalla esiintyy termi de facto, joka viittaa käytäntöön. De jure kuvaa poliittista tilannetta, jossa valtiolla tai muulla poliittisella toimijalla on laki ta ...

Ehto

Ehto on oikeustieteessä oikeustoimeen liittyvä määräys, jonka mukaan ratkaistaan oikeustoimen toteuttamistapa ja toteuttaminen tulevaisuudessa tapahtuvan seikan perusteella. Kaikkiin oikeustoimiin ehtoja ei voida asettaa. Tällaisia ovat esimerkik ...

Erillisyysteesi

Erillisyysteesi on oikeuspositivismiksi kutsutun oikeustieteen- ja filosofian suuntauksen yksi tärkeimmistä perusoletuksista, jonka mukaan on mahdollista tehdä oikeudellinen ratkaisu oikeusjärjestyksessä konkreettisessa tapauksessa ottamatta kant ...

Erioikeusmääräys

Englantilaisessa juridisessa perinteessä erioikeusmääräys oli määräys, jonka tuomioistuin antoi monarkin valtaoikeuksiin nojaten. Nykyään nämä erioikeusmääräykset ovat tuomioistuinten omaan valtaan perustuvia määräyksiä niiden päätösten toimeenpa ...

Etuosto-oikeus

Etuosto-oikeus on kiinteistön kaupan yhteydessä käytetty käsite jonkin asianosaisen osapuolen oikeudesta asettua ostajan edelle. Käsitettä käytetään Suomessa ja Ruotsissa varsinkin kunnan etuosto-oikeuden yhteydessä, kun kunta on lain mukaan oike ...

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta

Oikeustieteellinen tiedekunta on yksi Helsingin yliopiston 11 tiedekunnasta. Tiedekunta sijaitsee pääosin yliopiston keskustakampuksella. Tiedekunta on perustettu vuonna 1640. Tiedekunnan suomenkielisten opiskelijoiden ainejärjestö on Pykälä ry, ...

Hyvä tapa

Hyvä tapa tarkoittaa oikeustieteessä vakiintunutta, perustelluksi katsottua käytäntöä, joka pohjautuu vallitseviin arvostuksiin. Näiden arvostusten perusteella säädetään lakeja, joten hyvän tavan vastaisuus liittyy läheisesti lainvastaisuuteen. K ...

Insolvenssioikeus

Insolvenssioikeus eli maksukyvyttömyysoikeus on oikeustieteen osa-alue, joka on erikoistunut maksukyvyttömyyden oikeudellisiin seurauksiin. Insolvenssioikeus käsittää lainsäädännön ja tähän oikeudenalaan kohdistuvaa oikeustieteellistä tutkimusta. ...

Jurimetriikka

Jurimetriikka on oikeustieteellinen tutkimussuuntaus, joka tarkastelee oikeuden ja tekniikan suhteita. Sen piiriin kuuluvat monet oikeusinformatiikan keskeiset tutkimuskohteet. Alkuaan aputieteen asemassa olleesta jurimetriikasta muotoutui toisen ...

Kolmas osapuoli

Kolmannella osapuolella tarkoitetaan tahoa, joka on kahden osapuolen välisessä suhteessa ulkopuolinen, mutta kuitenkin jotenkin osallistuu siihen. Esimerkiksi yksityishenkilö voi ostaa joltain valmistajalta laitteen. Tällöin ostaja ja valmistaja ...

Kontraoikeus

Kontraoikeus on oikeusjärjestyksen sallima etu jättää jokin oikeus käyttämättä. Kontraoikeus on subjektiivinen oikeus eli ihmiselle myönnetty tahdonvalta oman etunsa toteuttamiseen. Kontraoikeudet ovat yleisiä erityisesti yksityisoikeudessa. Esim ...

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti on Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan yhteydessä toimiva tutkimusyksikkö, joka aloitti toimintansa 1. tammikuuta 2015. Instituutin edeltäjiä ovat oikeusministeriön alaisuudessa vuosin ...

Lain promulgointi

Lain promulgointi tarkoittaa klassisessa valtiosääntökäsitteistössä lain allekirjoittamista valtionpäämiehen toimesta ja ministerivarmennuksin. Suomessa lain promulgointi eli antaminen utfärdande av lag viittaa toimenpidesarjaan, jossa tasavallan ...

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta on 1979 perustettu oikeustieteellisen alan tiedekunta. Tiedekunta on yksi Suomen neljästä ylempiä oikeustieteellisiä tutkintoja myöntävistä yksiköistä. Tiedekunnassa on perusopiskelijoita noin 1 100 ja ...

Maaseutuoikeus

Maaseutuoikeus eli ruraalioikeus on oikeudenala, jonka huomion kohteena ovat maaseudun elinolot ja niiden oikeustieteellinen tutkimus. Sen keskeinen osa-alue on maatalousoikeus, jonka piiri pyrkii laajentumaan niin, että maatalousoikeus lähenee m ...

Maatalousoikeus

Maatalousoikeus eli agraarioikeus on oikeudenala, jonka piiriin kuuluvat maatilaa tuotannollisena yksikkönä, maataloutta taloudellisena toimintana ja valtakunnallista maatalouden ohjaamista koskevat oikeussäännöt ja tutkimus. Se on osa maaseudun ...

Meriselitys

Meriselitys on viranomaisille annettava selitys vesiliikenteessä tapahtuneesta vauriosta, haaksirikosta, omaisuus- tai henkilövahingoista tai kuolemantapauksista. Meriselityksen antamisesta vastaa aluksen päällikkö, ja merilain 18 luvun 7 §:n muk ...

Molemmat oikeudet

Molemmat oikeudet sisältää maallisen oikeuden ja kirkollisen eli kanonisen oikeuden rinnakkaisina oikeusaloina. Ne kehittyivät sellaisiksi keskiajalla. Suomessa oli käytössä vuoteen 1923 oppiarvot molempain oikeuksien kandidaatti ja molempain oik ...

Moratorio

Moratorio on lain täytäntöönpanon hidastus tai määräaikainen lykkäys. Esimerkki moratoriosta on obligaation tai maksun tahallinen viivästyttäminen. Oikeuden virkamies voi esimerkiksi lykätä maksua olosuhteissa, joissa toinen osapuoli ei kykene ma ...

Muotovaatimus

Muotovaatimus tai muotomääräys tarkoittaa oikeustieteessä sitä, että jokin toimi tulee tehdä tietyllä tavalla, jotta se olisi pätevä. Esimerkiksi sopimusoikeudessa pääsääntönä on muotovapaus. Poikkeustapauksissa laki tai osapuolten sopimus edelly ...

Muotovirhe

Muotovirhe on virhe oikeudellisessa tai hallinnollisessa prosessissa, missä on tahallaan tai yleensä tuottamuksellisesti toimittu väärin vastoin annettuja sitovia ohjeita. Muotovirheet ovat yleisiä toimissa, mistä on annettu muotomääräys, jota pi ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →