ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 299

Memento mori

Memento mori on usein käytetty latinankielinen sanonta ja taiteessa yleinen aihepiiri eli teema. Kertomusten mukaan se on peräisin Rooman valtakunnasta, jossa orja kuiskasi lausetta voittoisan sotapäällikön korvaan hänen voittokulkueessaan eli tr ...

Nomen est omen

Nomen est omen on latinankielinen lentävä lause, joka tarkoittaa suomeksi nimi on enne. Sanaleikinomainen ilmaisu perustuu Plautuksen näytelmään Persa. Siinä Toxilius-niminen orja neuvoo isäntäänsä ostamaan Lucris-nimisen orjattaren, koska tämän ...

Ollako vai eikö, siinä pulma

Ollako vai eikö, siinä pulma” on sitaatti William Shakespearen tragediasta Hamlet – Tanskan prinssi, 3. näytös, 1. kohtaus. Tällä lauseella näytelmän sankari Hamlet aloittaa kuuluisan monologinsa, jossa hän pohtii itsemurhan tekemistä. Vaikka hän ...

Panem et circenses

Panem et circenses on latinankielinen lentävä lause, joka tarkoittaa suomeksi "leipää ja sirkushuveja". Lausahdus on peräisin satiirirunoilija Juvenalikselta, jonka mukaan Rooman kansalla oli ollut kerran valta käsissään, mutta keisarikaudella se ...

Pecunia non olet

Pecunia non olet on latinankielinen sanonta, joka lienee peräisin keskiajalta. Lauseen taustalla on tarina ahneeksi moititusta Rooman keisarista Vespasianuksesta. Roomalainen historioitsija Suetonius kertoo, että Vespanianuksen poika Titus moitti ...

Plurale tantum

Plurale tantum on latinankielinen sanonta, joka tarkoittaa substantiiveja, joilla on vain monikkomuoto. Plurale tantum -sanoja on monissa kielissä, kuten englannin scissors ja pants, ruotsin inälvor. Suomen kielen plurale tantum -sanoja ovat esim ...

Puer robustus sed malitiosus

Puer robustus sed malitiosus on latinankielinen ilmaisu, joka tarkoittaa "roteva, mutta huonotapainen poika". Lause on peräisin Thomas Hobbesin esipuheesta kirjaan De Cive. Hobbes neuvoi absoluuttista monarkiaa pitämään kurissa kansaa, joka oli p ...

Quis custodiet ipsos custodes?

Quis custodiet ipsos custodes? on vanha latinankielinen lentävä lause, joka tarkoittaa kuka tarkkailee tarkkailijoita? tai kuka vartioi vartijoitamme? tai yleisimmin "kuka valvoo valvojia?" Lauseen luojana on perinteisesti pidetty ensimmäisellä j ...

Quo vadis, Domine?

Quo vadis, Domine? on latinankielinen lentävä lause. Kysymys on lainaus Uuden testamentin apokryfikirjasta Pietarin teot. Siinä kerrotaan, että Pietari lähti uskonveljien neuvosta pakoon Roomasta välttääkseen kristittyjen vainot keisari Neron aik ...

Requiescat in pace

Requiescat in pace, tai monikossa requiescant in pace, on latinankielinen lentävä lause, joka tarkoittaa suomeksi ”levätköön rauhassa”. Ilmaisun lähtökohtana on Raamatun psalmi 4:9, ”in pace simul requiescam et dormiam” suom. ”Rauhassa menen levo ...

Sic semper tyrannis

Sic semper tyrannis on latinankielinen lentävä lause, joka tarkoittaa suomeksi Niin käy aina tyrannien. Sanontana se tarkoittaa, että sorrettu kansa aina lopulta surmaa tai syrjäyttää tyrannin. Rooman diktaattorina toimineen Julius Caesarin murha ...

Soittakaa Paranoid!

Soittakaa Paranoid! on Suomessa suosituksi tullut humoristisessa mielessä rock- tai pop-konsertissa esiintyjälle huudettava toivomus soittaa heavy metal -yhtye Black Sabbathin kappale ”Paranoid”. Huudosta on tullut vitsi sen takia, että pyyntöä o ...

SPQR

SPQR tai S.P.Q.R. on latinankielinen lyhenne ja lentävä lause. SPQR tulee latinan sanoista Senatus populusque Romanus, joka viittaa Rooman hallintoon, joka käyttikin sitä virallisena tunnuksenaan. SPQR esiintyy satoja kertoja Rooman lainopillises ...

Tiedän, etten tiedä mitään

”Tiedän, etten tiedä mitään” on tunnettu lentävä lause, joka on pantu antiikin kreikkalaisen filosofin Sokrateen nimiin. Lause on todellisuudessa vääristävä yksinkertaistus alkuperäisestä, ja oikeampi ilmaisu olisi ”tiedän vain sen, etten tiedä”.

Turning a blind eye

Turning a blind eye on englannin kielen lentävä lause. Sillä tarkoitetaan ylemmältä taholta tulleiden ohjeiden tai muiden epämiellyttävien tosiasioiden tahallista huomiotta jättämistä. Lauseen sanotaan olevan peräisin Englannin laivaston amiraali ...

Täynnä kuin Turusen pyssy

Sanonta ”täynnä kuin Turusen pyssy ” kuvaa jonkin esineen, paikan tai muun vastaavan olemista täpötäynnä, mahdollisesti liiankin täynnä. Sanonta perustuu historialliseen tapahtumaan vuodelta 1708. Lieksasta Venäjän puolelle Lentieraan ja Tuulijär ...

Urbi et orbi

Urbi et orbi on latinankielinen lentävä lause, joka tarkoittaa suomeksi kaupungille ja koko maanpiirille. Ilmaisua käytetään paavin siunauksesta, jonka hän antaa suurina kirkollisina juhlapäivinä Pietarinkirkon aukiolla Rooman kaupungille ja koko ...

Vestigia terrent

Vestigia terrent, suomeksi ”jäljet pelottavat” on tokaisu, joka perustuu Aisopoksen satuun. Aisopos kertoo, että eläinten kuningas Leijona sairastui ja kutsui muut eläimet luolaansa kuulemaan viimeisen tahtonsa. Ensin luolaan meni vuohi, sitten l ...

Viimeiset sanat

Juice Leskinen: ”Anna viiniä.” Keisari Augustus: väitetysti lausutut sanat ”Acta est fabula, nunc plaudite” Näytelmä on päättynyt, taputtakaa. Irwin Goodman Antti Hammarberg: ”Kaasu pohjaan, happi loppuu.” Kuningas Kaarle II: ”Älkää antako Nellyn ...

Yksi suomalainen vastaa kymmentä ryssää

Yksi suomalainen vastaa kymmentä ryssää on sanonta, jota käytettiin Suomessa toisen maailmansodan aikana ja osittain ennen. Se esiintyy myös Väinö Linnan Tuntematon sotilas -romaanissa. Sanonnan alkuperä on joko vuodelta 1889, 1890 tai 1891 Lappe ...

Elävä vesi

Elävä vesi on raamatullinen termi, joka esiintyy sekä Vanhassa että Uudessa Testamentissa. Jeremian kirjan luvuissa 2:13 ja 17:13, profeetta kuvaa Jumalaa "elävän veden lähteenä", jonka hänen valittu kansansa Israel on hylännyt. Myöhemmin profeet ...

Herran enkeli

Herran enkeli esiintyy toistuvasti heprealaisessa Raamatussa Jumalan puolesta. Termi malakh YHWH, joka esiintyy 65 kertaa heprealaisen Raamatun tekstissä, voidaan kääntää englanniksi joko "the angel of the Lord" tai "an angel of the Lord". The Ki ...

Opetuslapsi, jota Jeesus rakasti

Lausetta opetuslapsi, jota Jeesus rakasti tai Johanneksen evankeliumin jakeessa 20:2 opetuslapsi, joka oli Jeesukselle rakkain ", on käytetty kuusi kertaa Johanneksen evankeliumissa, mutta ei muissa Uuden testamentin Jeesusta koskevissa kohdissa. ...

Sinäpä sen sanoit

"Sinäpä sen sanoit" on sanonta, jota käytetään muistuttamaan keskustelukumppania juuri äskettäin esillä olleesta asiasta. Tätä sanontaa on käyttänyt Uuden testamentin mukaan muun muassa Jeesus Nasaretilainen keskustellessaan Juudas Iskariotin kan ...

Pääsiäismuna (media)

Pääsiäismuna on piilotettu viesti, vitsi tai ominaisuus, jota esiintyy enimmäkseen elokuvissa, kirjoissa, tietokoneohjelmissa, verkkosivuilla ja videopeleissä. Myös kuviin, musiikkiin, CD- ja DVD-levyihin ja jopa lähdekoodeihin kätketään pääsiäis ...

Alan Smithee

Alan Smithee sekä Allen Smithee tai Adam Smithee ovat pseudonyymejä, joita Hollywoodin elokuvaohjaajat käyttivät vuodesta 1968 vuoteen 1999 sellaisissa tapauksissa, joissa he eivät halunneet omaa nimeään liitettävän elokuvaan. Jos ohjaaja pystyi ...

Utah’n teekannu

Utahin teekannu eli Newellin teekannu on 3D-grafiikkasovelluksissa käytetty objekti. Sitä käytetään usein 3D-renderöijien koeobjektina. Teekannun piirsi vuonna 1975 Martin Newell Utah’n yliopistosta. Tarinan mukaan Newell osti teekannun utahilais ...

Wilhelm-huuto

Wilhelm-huuto on etenkin yhdysvaltalaisissa toiminta- ja seikkailuelokuvissa usein käytetty äänitehoste, miesäänen esittämä kauhunkirkaisu. Wilhelm-huutoa käytettiin ensimmäisen kerran vuonna 1951 ilmestyneen elokuvan Etäiset rummut kohtauksessa, ...

Kielioppi

Kielioppi on kielen järjestelmää kuvaileva sääntöjen joukko, joka voidaan kerätä kielen säännönmukaisuuksien pohjalta. Jokaisella kielellä on oma kielioppinsa. Keskeiset osa-alueet ovat kielen äänteistöä koskeva äänneoppi eli fonologia, sanojen t ...

Aktiivi

Aktiivi on kielioppiterminä verbin pääluokka, jossa toiminnan tekijä tunnetaan. Toinen pääluokka passiivi kertoo toiminnasta mainitsematta tekijää. Esimerkki passiivilauseesta: Aamulla syödään aamiaista. Esimerkki aktiivilauseesta: Pasi syö aamia ...

Aktio (kielioppi)

Aktio on saamelaiskielissä esiintyvä verbimuoto, joka ilmaisee perusmerkityksessään teonnimeä. Nykysuomessa sitä vastaa MA-infinitiivi tai nominijohdin -ma/-mä. Pohjoissaamessa aktion essiivi ja lokativi ovat muotoutuneet verbin infiniittimuodoiksi.

Appositio

Appositio, lisämäärite, on nimitys tyypillisesti nominilausekkeelle, joka on lauseessa toisen samana lauseenjäsenenä toimivan ja samaa tarkoittavan lausekkeen välittömässä yhteydessä. Nämä lausekkeet yhdessä muodostavat appositiorakenteen, jossa ...

Apuverbi

Apuverbi tarkoittaa merkitykseltään vaillinnaista verbiä, joita käytetään apuna muodostaessa verbilausekkeita toisen verbin infinitiivimuotojen kanssa. Apuverbien avulla voidaan muodostaa niin myönteisiä kuin kielteisiä verbilausekkeita ja lisäks ...

Artikkeli (kielioppi)

Kieliopissa artikkeli on substantiiviin kiinteästi liittyvä sana, joka kertoo sen viittaussuhteesta. Artikkeli voi ilmaista esimerkiksi, käytetäänkö substantiivia yleisessä vai erityisessä merkityksessä. Artikkelista käy usein myös ilmi sanan kie ...

Aspekti (kielitiede)

Kielitieteessä aspekti on verbin ominaisuus, joka liittää siihen ajallista etenemistä kuvaavan merkityseron. Aspektilla voidaan ilmaista esimerkiksi sitä, onko tapahtuma suoritettu loppuun vai onko se jatkuva, onko tapahtuma juuri alkamassa, tai ...

Astevaihtelu

Astevaihtelu tarkoittaa sanansisäisten konsonanttien vaihtelua. Se on useimpien itämerensuomalaisten kielten ilmiö, jossa klusiilit, eli k -, p - ja t -äänteet vaihtelevat sanan eri taivutusmuodoissa: joko kaksoisklusiili yksinkertaisen kanssa ta ...

Deklinaatio (kielitiede)

Deklinaatio on nominien taivutusluokka. Useissa kielissä nominit tai vain substantiivit voidaan jakaa useampaan eri deklinaatioon sen mukaan, mitkä taivutuspäätteet niissä ovat missäkin luku- tai sijamuodossa. Eri kielissä deklinaatioiden määrä v ...

Deminutiivi

Deminutiivi eli pienennysmuoto tarkoittaa vähennysmuotoa tai johdosta, hellittelymuotoa. Ilmaisu on peräisin latinan sanasta deminuere, jota käytetään merkityksessä "pienentää". Deminutiiveja käytetään paitsi appellatiiveista yleisnimistä usein m ...

Demonstratiivipronomini

Demonstratiivipronominit ovat pronomineja, jotka viittaavat johonkin esineeseen tai asiaan. Suomen kielen demonstratiivipronominit ovat yksikössä tämä, tuo ja se, monikossa nämä, nuo ja ne. Puhekielessä ja murteissa persoonapronominit hän ja he k ...

Eksklusiivi

Eksklusiivilla tarkoitetaan pronomineilla ilmaistavaa ilmiötä, jossa puhuja ei lue kuulijaa kuuluvaksi "meihin". Eksklusiivin vastakohta on inklusiivi, jossa puhuja laskee kuulijan kuuluvan "meihin".

Epäsäännöllinen verbi

Epäsäännölliset verbit ovat verbejä, jotka eivät taivu yleisien sääntöjen mukaan. Indoeurooppalaisissa kielissä nämä ovat erittäin yleisiä, ja niitä on useita luokkia. Esimerkiksi englannissa on ablaut-verbejä, kuten swim: swam: swum, taipumattom ...

Essiivi

Essiivi eli olento eli yleinen olosija, joka ilmaisee olotilaa, jonakin olemista: lapsena, äitinä. Havainnollisemmissa paikallissijoissa essiivin vastineita ovat sisäinen olosija eli inessiivi, joka ilmaisee jossakin olemista, sekä ulkoinen olosi ...

Frekventatiivi

Frekventatiivi on verbijohdos, jolla ilmaistaan jonkin tekemisen olevan toistuvaa tai ajoittaista sekä vähemmän huolellista kuin kantaverbillä. Sillä voidaan osoittaa myös tekemisen sattumanvaraisuutta ja leikillisyyttä. Esimerkkejä suomen kielen ...

Gerundi

Gerundi on verbin muoto, joka ilmaisee jatkuvaa, parhaillaan tekeillä olevaa tai keskeneräistä tekemistä. Englannin kielessä gerundi ilmaistaan päätteellä ’-ing’, jota monessa tapauksessa vastaa suomen kielessä pääte ’-minen’. Esimerkiksi ”Constr ...

Gerundiivi

Gerundiivi on kielitieteessä käytettävä käsite, joka tarkoittaa eri kielissä erityyppisiä verbimuotoja: se on verbaaliadjektiivi, verbaalinen adverbi tai finiittinen verbi. Läheskään kaikissa kielissä ei ole gerundiivia.

Infinitiivi

Infinitiivi eli nimitapa on verbin substantiivinen nominaalimuoto. Toisin sanoen verbiä, joka on infinitiivimuodossa, käytetään kuten mitä tahansa substantiivia. Se taipuu sijamuodoissa ja toimii lauseenjäsenenä kuten nominit. Suomen kielessä vai ...

Inklusiivi

Inklusiivilla tarkoitetaan pronomineilla ilmaistavaa ilmiötä, jossa puhuja laskee kuulijan kuuluvan "meihin". Inklusiivin vastakohta on eksklusiivi, jossa kuulijaa ei lasketa kuuluvaksi "meihin".

Kaksikko

Kaksikko eli duaali on kieliopillinen luku, jota käytetään puhuttaessa täsmälleen kahdesta esineestä tai asiasta. Kaksikkomuoto voi olla substantiiveilla, adjektiiveilla, pronomineilla ja numeraaleilla. Lisäksi se voi esiintyä verbitaivutuksessa ...

Kieliopillinen itsemurha

Kieliopillinen itsemurha on esimerkiksi Jean Paulin ja Ludwig Reinersin käyttämä käsite, joka tarkoittaa lähinnä asiaproosassa ilmenevää tapaa kätkeä oma persoonallisuus kiertoilmaisuihin, eli kirjoittaja välttää käyttämästä minä -sanaa ja ensimm ...

Kieliopillinen luku

Kieliopillinen luku on kieliopillinen kategoria, joka ilmaisee asioiden määrää. Useimmissa kielissä on yksikkö ja monikko. Monissa kielissä on kuitenkin myös ns. monikollisia sanoja, joita käytetään vain monikossa. Jotkut kielet kuten kiina eivät ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →