ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 320

PGP

PGP on järjestelmä, jonka avulla tietoja voi salata. Erityisen suosittu se on sähköpostin salauksessa. PGP perustuu julkisen avaimen salaukseen, jossa salaus tapahtuu vastaanottajan julkisella avaimella ja salatun sanoman avaaminen julkista avain ...

Postituslista

Postituslista on erityinen tapa käyttää sähköpostia viestien jakeluun monille Internetin käyttäjille. Lista toteutetaan yleensä postituslistapalvelimella, jolla olevaan postituslistan osoitteeseen lähetetty viesti välitetään edelleen listalla ole ...

Push-IMAP

Push-IMAP on Oraclen kehittämä sähköpostitekniikka, joka pohjautuu IMAPv4 Rev1 -protokollaan, mutta sisältää laajennuksia, jotka on optimoitu mobiiliin käyttöön. Protokolla on suunniteltu turvalliseksi tavaksi automaattisesti kommunikoida sähköpo ...

Roskaposti

Roskaposti on sähköpostitse, sosiaalisen median kautta tai pikaviestimin tapahtuvaa massapostitusta, johon ei ole etukäteen saatu vastaanottajan lupaa. Joidenkin arvioiden mukaan vuonna 2006 kaikesta sähköpostista oli roskapostia noin 75–80 %, to ...

Web bug

Web bug, tracking pixel, web beacon on verkkosivulle tai sähköpostiviestiin upotettu kohde, joka on yleensä käyttäjälle näkymätön, mutta mahdollistaa tiedon saamisen siitä, että käyttäjä on avannut sivun tai viestin. Sen yksi käyttötarkoitus on s ...

TCP/IP

TCP/IP on usean Internet-liikennöinnissä käytettävän tietoliikenneprotokollan yhdistelmä eli pino. IP-protokolla on alemman tason protokolla, joka vastaa päätelaitteiden osoitteistamisesta ja verkkopakettien reitittämisestä verkossa. Sen päällä v ...

Aliverkko

Aliverkko on loogisen tietokoneverkon osa, joka sijaitsee OSI-mallin kolmannella kerroksella. Aliverkotus on termi, jota käytetään kun pilkotaan suurempi verkko pienempiin osiin, aliverkkoihin. Aliverkotusta käytetään, kun IP-osoitteita on paljon ...

Autonominen järjestelmä

Autonominen järjestelmä tarkoittaa Internetin TCP/IP-reititysprotokollissa käytettävää yksittäisen toimijan verkkokokonaisuutta. Autonomisen järjestelmän omistaja vastaa tiettyjen IP-osoitteiden liikenteen reitityksestä perille. Autonomisten järj ...

BGP

BGP on Internetin tärkein reititysprotokolla. Sen tehtävänä on hoitaa reititys autonomisten järjestelmien välillä. BGP tukee luokatonta reititystä ja käyttää reittien yhdistämistä pitääkseen reititystaulujen koon pienenä. Autonomisten järjestelmi ...

BOOTP

BOOTP on tietoliikenteessä UDP-verkkoprotokollaa hyödyntävä protokolla, jolla palvelin voi jakaa verkon asiakkaalle IP-osoitteen automaattisesti. Protokolla määritellään RFC 951:ssa. BOOTP käyttää UDP-portteja 68 ja 67. BOOTP:n tarkoitus on jakaa ...

DHCP

DHCP on verkkoprotokolla, jonka yleisin tehtävä on jakaa IP-osoitteita uusille lähiverkkoon kytkeytyville laitteille. Ylläpitäjä antaa tietyn IP-osoiteavaruuden, jolloin jokainen laite pyytää käynnistyksen yhteydessä DHCP-palvelimelta oman IP-oso ...

GRE

Generic Routing Encapsulation on Ciscon kehittämä IP-tunnelointiprotokolla. Sen sisällä tunneloidaan tavallisesti VPN-yhteyksiä ja aivan tavallisia IP-paketteja, mutta se osaa siirtää myös multicast- ja IPv6-liikennettä. Protokolla sinällään on h ...

ICMP

ICMP on TCP/IP-pinon kontrolliprotokolla, jolla lähetetään viestejä koneesta toiseen. Arkkitehtuurisesti ICMP-protokolla toimii IP:n päällä. ICMP on kuitenkin niin merkittävästi sidoksissa IP-protokollan toimintaan, että OSI-mallissa se on määrit ...

IEEE 802.11

IEEE 802.11 on IEEE:n standardi langattomille WLAN-lähiverkoille. Koska tekniikka on läheistä sukua Ethernetille, varsinkin alkuaikoina käytettiin usein nimitystä langaton Ethernet. Nykyään on yleistynyt markkinointinimi Wi-Fi. Tällä hetkellä käy ...

IGMP

IGMP on TCP/IP-pinon protokolla, joka mahdollistaa multicast-ryhmän jäsenten löytämisen. IPv4-protokolla käyttää IGMP:tä kun taas IPv6-protokolla käyttää Multicast Listener Discovery -protokollaa. IGMP toimii reitittimien ja isäntäkoneiden välill ...

IP

IP on TCP/IP-viitemallin verkkokerroksen protokolla, joka huolehtii IP-tietoliikennepakettien toimittamisesta perille pakettikytkentäisessä Internet-verkossa. Se on internetin toiminnan ydin, joka yhdistää internetiin liittyneitä laitteita palvel ...

IP-fragmentaatio

IP-fragmentaatio tarkoittaa IP-verkkopaketin pilkkomista, kun suuren pakettikoon verkosta tulevan paketin on siirryttävä pienemmän pakettikoon verkossa. Paketti voidaan myös merkitä kieltämään pilkkominen, jolloin paketti hylätään välittämisen si ...

IP-osoite

IP-osoite on numerosarja, jota käytetään IP-verkkoihin kytkettyjen verkkosovittimien yksilöimiseen. IP on alin yhtenäinen Internetin protokolla ja kaikki Internet-verkon tietoliikenne kulkee IP-paketteina. IP-osoitteen perusteella IP-paketti löyt ...

IP-osoitteen väärentäminen

IP-osoitteen väärentäminen tarkoittaa lähdeosoitteen valehtelemista toiselle laitteelle. Tämä on verrattavissa puhelinnumeron toiseksi väittämiseen soitettaessa toiseen puhelimeen.

IPsec

IPsec on joukko TCP/IP-perheeseen kuuluvia tietoliikenneprotokollia Internet-yhteyksien turvaamiseen. Nämä protokollat tarjoavat salauksen, osapuolten todennuksen ja tiedon eheyden varmistamisen. IPsec määrittelee tietoliikenneprotokollia, jotka ...

Iptables

Iptables on Linux-kernelin sisäänrakennetun palomuurin, netfilterin käyttöliittymä. Iptables on standardinomaisesti mukana kaikissa moderneissa Linux-jakeluissa. Netfilter/iptables-projektin aloitti Rusty Russell vuonna 1998. Projekti valmistui m ...

IPv6

IPv6 on nykyisen IP-protokollan seuraajaksi kehitetty protokolla. IPv6 tunnettiin varhaisessa kehitysvaiheessaan myös nimellä IPng eli IP next generation. Sen tärkein ero IPv4:ään on osoitteen pituus ja osoiteavaruuden laajuus. IPv6:ssa käytetään ...

Mobile IPv6

Mobile IPv6 on IPv6-protokollan laajennus, joka mahdollistaa jatkuvan yhteyden liikkuvaan asemaan samalla IP-osoitteella oletusreitittimen vaihtumisesta huolimatta. Mobile IPv6 perustuu täysin IPv6-protokollaan. Itse asiassa mobiilius on vain yks ...

Netfilter

Netfilter on Linuxin ytimessä versiosta 2.4 lähtien oleva järjestelmä verkkopakettien muokkaamiseen ja pysäyttämiseen. Sen asetuksia muokataan yleensä iptablesin avulla.

NetworkManager

NetworkManager on verkkoyhteyksien hallintaan tarkoitettu työkalu, joka tulee yleensä valmiiksi asennettuna työpöytäjakelun mukana. Se helpottaa käyttöä erityisesti kannettavilla tietokoneilla, joissa on usein tarvetta vaihtaa erilaisten verkkoyh ...

NNTP

NNTP on protokolla Usenet-uutisryhmien siirtoon tietokoneiden välillä. NNTP voi käyttää välitykseen tietovirtayhteyttä, yleensä TCP:tä. Protokollaa käytetään asiakas- ja palvelintietokoneiden välillä.

Oletusyhdyskäytävä

Oletusyhdyskäytävä on reitti aliverkosta ulkoiseen verkkoon. Oletusyhdyskäytävän tehtävä on tarjota seuraavan tason IP-osoite ja rajapinta sijainteihin, jotka eivät sijaitse aliverkossa. Ilman oletusyhdyskäytävää ei kommunikointi aliverkon ulkopu ...

Osoitteenmuunnos

Osoitteenmuunnos on Internet-tekniikka, jossa julkisesti liikennöityjä IP-osoitteita piilotetaan tai säästetään. Osoitteenmuunnos kehitettiin alun perin, kun huomattiin, että tulevaisuudessa IP-osoitteita ei riittäisi joka koneelle omaansa. Useim ...

OSPF

OSPF on avoimiin standardeihin perustuva organisaation sisäinen TCP/IP-verkkojen reititysprotokolla. OSPF osaa jakaa reititystietoa niin IP:stä, IPX:stä kuin muistakin reititettävistä protokollista. OSPF käyttää Dijkstran algoritmia optimaalisimm ...

Palomuuri

Palomuuri on tietotekniikassa järjestelmä, jonka on tarkoitus estää asiaton pääsy verkosta toiseen, varsinkin internetistä lähiverkkoon. Useimmiten palomuuria tarvitaan avoimesta Internet-yhteydestä tulevilta hyökkäyksiltä suojautumista varten. P ...

Ping

Ping on TCP/IP-protokollan työkalu, joka mittaa määritetyn laitteen saavutettavuutta tietoverkossa. Ping lähettää laitteelle ICMP echo request -paketin, johon etätietokone vastaa omalla echo reply -paketilla. Tyypillisesti työkalu tulostaa sekä l ...

Pirstoumahyökkäys

Pirstoumahyökkäys on hyökkäys tietoverkkoihin, jotka on suojattu pakettisuodatukseen perustuvaan palomuuritekniikkaan. selvennä Hyökkäyksessä käytetään hyväksi IP-pakettien pirstouttamista. Pirstotuista paketeista vain ensimmäinen sisältää täydet ...

PPTP

PPTP on VPN-tunnelointiprotokolla, joka pohjautuu PPP-protokollaan. Se on alun perin tarkoitettu yrityksen ulkopuolella olevien Windows-työasemien kytkeytymiseen Windows-palvelimille julkisen verkon yli. PPTP-protokolla on PPP-protokollan laajenn ...

RARP

RARP on protokolla, joka selvittää fyysistä osoitetta, Ethernet- eli MAC-osoitetta vastaavan loogisen osoitteen. RARPin pääasiallinen tarkoitus on ollut antaa verkosta käynnistettävälle laitteelle IP-osoite sen oman MAC-osoitteen perusteella. RAR ...

Reititin

Reititin on tietoverkkoja yhdistävä laite. Reitittimen tehtävä on välittää tietoa tietoverkon eri osien välillä. Reitittimen siis pitää tietää, missä suhteessa eri tietoverkot ovat toisiinsa ja se osaa tehdä tietoliikenteelle reittivalinnan. Reit ...

Routing Information Protocol

RIP on yleinen verkkojen sisäinen reititysprotokolla, joka käyttää reitin laskemiseen hyppymäärää. Tyypiltään se on etäisyysvektorireititysprotokolla. RIP ei skaalaudu suuriin verkkoihin, mutta on erittäin kevyt käyttää pienemmissä verkoissa. läh ...

RTP

RTP on tietoliikenneprotokolla tosiaikaisen datan kuten äänen ja kuvan siirtoon pakettiverkoissa. RTP:tä käytetään yhdessä RTCP:n kanssa. RTP-protokollaa käytetään kolmannen sukupolven matkapuhelinverkkojen IP-pohjaisissa palveluissa, mm. puhelui ...

RTSP

RTSP on tiedonsiirtoprotokolla multimedian suoratoistoa varten IP-verkoissa. RTSP:llä ohjataan multimediaesitysten suoratoistoa mediapalvelimilta asiakasohjelmalle samaan tapaan kuin videonauhuria käytetään. Asiakasohjelma voi valita toistosuunna ...

Satelliittilaajakaista

Satelliittilaajakaista tarkoittaa tietoliikennesatelliittien kautta luotua internetyhteyttä. Satelliittiyhteyksien viive on hyvin pitkä verrattuna maanpäällisiin yhteyksiin ja se vaihtelee ja yhteys voi katkeilla. Tämä johtuu siitä, että järjeste ...

Session Description Protocol

SDP on protokolla, jolla voidaan kuvata Internetin multimediaesityksiä tai -istuntoja, kuten Internet-puheluja, elokuvien suoratoistoa tai puhelinneuvotteluja. SDP suunniteltiin alun perin MBONEssa välitettävien reaaliaikaisten multimediaesityste ...

SIP

SIP on IP-puhelinyhteyksien luonnista vastaava tietoliikenneprotokolla. SIP on korvaamassa vanhemman videoneuvotteluun käytetyn H.323-protokollan. SIP-protokollan avulla voidaan muodostaa puhelinyhteyksiä. Tavallisten puheluiden lisäksi voidaan m ...

SNMP

SNMP on TCP/IP-verkkojen hallinnassa käytettävä tietoliikenneprotokolla. Protokollan avulla voidaan kysellä verkossa olevan laitteen tilaa tai laite voi itsenäisesti antaa hälytyksiä. SNMP määriteltiin ensimmäisen kerran vuonna 1988. Laitteen tie ...

SSM

SSM on luotettava yhteydellinen viestipohjainen kuljetuskerroksen protokolla. Kolme osoitetyyppiä ovat: Multicast, Anycast ja Unicast. SSM on tehokas ja skaalautuva tapa lähettää vaikkapa videolähetettä Internetissä monille vastaanottajille. Se o ...

TCP

TCP on tietoliikenneprotokolla tietokoneiden väliseen luotettavaan tiedonsiirtoon. Toisin kuin IP- tai UDP-protokollat TCP sisältää mekanismeja vikatilanteesta toipumiseen. TCP-yhteyksien avulla tietokoneet voivat lähettää toisilleen tavujonoja l ...

TCP/IP-viitemalli

TCP/IP-viitemalli on Internetin arkkitehtuurin kuvaamisessa käytetty tietoliikenneverkkojen viitemalli. Nimensä se on saanut kahden pääprotokollan, TCP:n ja IP:n mukaan. Toisin kuin OSI-viitemallissa, TCP/IP protokollat kehitettiin ensin ja malli ...

TCP-kaappaus

TCP-kaappaus tarkoittaa TCP:n mahdollistamaa protokollalla luotua yhteyden väärentämistä tai kaappaamista. Toimenpide perustuu IP-väärennökseen, jossa käytännössä väärennetään IP-pakettien lähdeosoite, muutoin pyritään aivan normaalisti muodostam ...

TLS

Transport Layer Security, aiemmin tunnettu nimellä Secure Sockets Layer, on salausprotokolla, jolla voidaan suojata Internet-sovellusten tietoliikenne IP-verkkojen yli. Se on nykyisin yksi tavallisimpia tapoja suojata tietoliikennettä. Tavallisin ...

Traceroute

Traceroute on yleinen TCP/IP-protokollaa käyttävä työkalu, joka selvittää, mitä reittiä protokollan paketit siirtyvät määrättyyn koneeseen. Traceroute selvittää reitin lisäämällä lähettämiensä pakettien Time to Live -arvoa yksi kerrallaan, aloitt ...

UDP

UDP on ns. yhteydetön tietoliikenneprotokolla, joka ei vaadi yhteyttä laitteiden välille, mutta mahdollistaa tiedon siirron. UDP on yksinkertainen datagram-pohjainen kuljetuskerroksen protokolla. UDP ei sisällä virheen korjausta mutta voi sisältä ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →