ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 333

Modbus

Modbus on Modiconin vuonna 1979 julkaisema isäntä/orja-sarjaliikenneprotokolla, joka oli alkujaan tarkoitettu käytettäväksi Modiconin ohjelmoitavien logiikkojen kanssa. Protokollasta on sittemmin muodostunut "de facto" standardi teollisuudessa, j ...

MPLS

MPLS (lyhenne sanoista Multiprotocol Label Switching on menetelmä, jolla kuljetetaan esimerkiksi IP-paketteja ennalta määriteltyjen yhteyksien ylitse nopean runkoverkon solmujen kautta ilman, että solmujen tarvitsee tehdä reititystä.

NTP (tietotekniikka)

NTP on UDP-pohjainen protokolla täsmällisen aikatiedon välittämiseen tietokoneiden välillä. Protokolla on suunniteltu ottamaan huomioon verkon muuttuvat viiveet. Sama protokolla toimii sekä usean palvelimen kellojen keskinäiseen tahdistamiseen, e ...

Pichat

Pichat on ruotsalainen chat-ohjelmisto ja viestintäprotokolla, jota käytetään vertaisverkossa. Käyttäjät voivat luoda omia chatteja Internetissä tai lähiverkossa, eikä sen käyttämiseksi tarvitse ladata erillistä asiakasohjelmaa. Käyttöön tarvitaa ...

PPP (tiedonsiirtoprotokolla)

PPP on digitaalisessa tiedonsiirrossa käytetty protokolla jota yleisesti käytetään muodostamaan suora yhteys verkkolaitteiden välillä. PPP ei ole enää laajalti käytössä. Sen ensisijainen käyttökohde on ollut puhelinverkko- ja modeemiyhteydet, mut ...

Protokolla (tietoliikenne)

Protokolla eli yhteyskäytäntö on käytäntö tai standardi, joka määrittelee tai mahdollistaa laitteiden tai ohjelmien väliset yhteydet. Toinen osapuoli lähettää viestin toiselle, tämä reagoi siihen ja mahdollisesti vastaa toisella viestillä protoko ...

PubSubHubbub

PubSubHubbub on avoin palvelimien välinen julkaise/tilaa-protokolla, joka toimii Atom ja RSS -verkkosyötteiden laajennuksena. Sen laittoivat alkuun Googlella työskentelevät Brad Fitzpatrick ja Brett Slatkin, sekä Six Apartin Martin Atkins. PuSH o ...

QUIC

QUIC on verkkoprotokolla, joka toteuttaa HTTP/2:n ja TLS-salauksen UDP-liikenteellä TCP-liikenteen sijaan. Aiemmin tunnettu nimellä HTTP-over-QUIC protokolla tunnetaan jatkossa nimellä HTTP/3 ja IETF suunnittelee protokollan seuraavan HTTP/2 vers ...

RADIUS

RADIUS-protokolla on aikoinaan suunniteltu sisäänsoittopalveluissa tapahtuvaan tunnistukseen, jossa se on nykyäänkin laajassa käytössä. Nykyinen määrittely tunnistuksen ja valtuutuksen osalta on RFC 2868 ja tilastoinnin osalta määrittely on RFC 2 ...

Random early detection

Random Early Detection on tietoliikenteessä käytetty jononhallinta-algoritmi. Siinä protokolla ikään kuin ”haistelee” mahdollista tulevaa virhetilannetta. selvennä

RONJA (optinen tiedonsiirtotekniikka)

Reasonable optical near joint access on näkyvällä valolla tai lähi-infrapunavalolla toimiva langattoman vapaan tilan optisen tiedonsiirron standardi, joka perustuu LED valon kohdistamiseen kapeaksi säteeksi linssillä ja vastaanottamiseen eräänlai ...

RPC

RPC RPC) on tietoliikenneprotokolla korkean tason käyttöjärjestelmätoimintoihin. Protokolla rakentuu XDR:n päälle ja sen merkittävimpiä käyttökohteita on Network File System NFS. Protokolla toteuttaa etäproseduurikutsuparadigman. Sun Microsystems ...

SModem

SModem on suomalaisen Arisoft Oy:n kehittämä kaksisuuntainen tiedostonsiirtoprokolla, jota käytettiin pääasiassa BBS-järjestelmissä. SModem oli asennettavissa lähes kaikkiin yleisimpiin BBS-ohjelmistoihin. SModemista mullistavan teki se, että sen ...

SOAP

SOAP on sovellusohjelmien välinen viestipohjainen tietoliikenneprotokolla. SOAP toimii HTTP-protokollan yli. SOAP on World Wide Web Consortiumin ylläpitämä standardi. SOAP perustuu Dave Winerin kehittämään XML-RPC-protokollaan. SOAP on osa Web-pa ...

Sovellustason kehystys

Sovellustason kehystys on tiedonsiirtoprotokollan suunnitteluperiaate pakettiverkkoja varten. Periaatteen mukaan sovellus jakaa itse datan sopivanmittaisiin kehyksiin, joiden uudelleenlähetyksestä se pystyy huolehtimaan optimaalisella tavalla. So ...

TFTP

TFTP on yksinkertainen tiedostojen siirtoon tarkoitettu verkkoprotokolla. Protokolla on suunniteltu yksinkertaiseksi ja vähän tilaa vieväksi toteuttaa. TFTP toimii UDP:n päällä. Se ei pysty esim. hakemistojen listaukseen tai sisällä mitään autent ...

UPnP

Universal Plug and Play on joukko verkkoprotokollia, joiden tarkoituksena on saada erilaiset laitteet toimimaan helposti yhdessä valmistajasta riippumatta. Verkossa voi olla esimerkiksi kolme laitetta; mediatoistin, mediapalvelin sekä ohjauspiste ...

USB

USB on sarjaväyläarkkitehtuuri oheislaitteiden liittämiseksi tietokoneeseen. Kotikäyttäjälle näkyvin hyöty on saman liitännän sopiminen useisiin eri laitteisiin; ennen USB-väylää esimerkiksi hiiren ja näppäimistön saattoi kytkeä väärinpäin, ja tu ...

USB 3.0

USB 3.0 on järjestyksessä toinen suuri uudistus USB sarjaväyläarkkitehtuuriin. Vuonna 2008 esitelty USB 3.0 tarjoaa uuden siirtotilan nimeltään "SuperSpeed", joka mahdollistaa tiedon siirtämisen jopa 5 Gbit/s nopeudella; yli kymmenen kertaa nopea ...

USB-C

USB-C eli USB Type-C on 24-nastainen datan ja energian siirtoon käytettävä USB-liitäntä. Se sopii liitäntään kummin päin tahansa. Myös Intelin Thunderbolt 3 käyttää Type-C liitintä.

USB-keskitin

USB-keskitin on lisälaite, jonka avulla saadaan lisättyä tietokoneen käytössä olevien USB-porttien määrää. USB-keskitin liitetään tietokoneen USB-porttiin, jolloin USB-keskittimessä oleviin lisäportteihin on kytkettävissä useampia USB-laitteita. ...

VNC

VNC on protokolla tietokoneen graafisen käyttöliittymän etäkäyttöön, jonka kehitti ORL eli Olivetti Research Lab. Englannin Cambridgessa vuonna 1995. VNC:tä käytetään graafisen työpöydän esittämiseen verkon yli toisella työpöydällä. Tätä varten e ...

WAP

WAP on käytöstä poistunut langattomien sovellusten protokolla, jonka avulla matkapuhelimella voidaan näyttää Internet-sivuja. WAP-sivujen katselemiseksi matkapuhelinlaitteilla voidaan käyttää mitä tahansa soveltuvaa tiedonsiirtotapaa, kuten tekst ...

WHOIS

WHOIS on kyselyprotokolla, jota käytetään tietokantakyselyihin liittyen verkkotunnuksiin, Internet-maatunnuksiin, IP-osoitealueisiin, autonomisen järjestelmän numeroihin sekä niiden omistajiin, rekisteröijiin ja muuhun perusinformaatioon. WHOIS-p ...

X10 (protokolla)

X10 on vuonna 1975 kehitetty sähköverkossa tai radioteitse siirrettävä protokolla, jolla voidaan ohjata sähköverkossa olevia laitteita, kuten pistorasiaan kytkettyjä laitteita sekä kodin valaisimia.

XDR

XDR on tiedon serialisointiin tarkoitettu menetelmä, jolla ohjelmien käyttämät tietorakenteet voidaan läpinäkyvästi välittää tietokoneverkon yli tietokoneiden välillä. Menetelmän kehitti Sun Microsystems ja se on osa RPC toteutusta. Menetelmä sij ...

Yhdistetty protokollakerrosten käsittely

Yhdistetty protokollakerrosten käsittely on tiedonsiirtoprotokollien toteutusmenetelmä. Menetelmässä paketin eri kerroksille kuuluva prosessointi kootaan yhteen tai kahteen silmukkaan. Periaatteen esittivät David Clark ja David Tennenhouse konfer ...

CIDOC

CIDOC eli Committee on Documentation on yksi International Council of Museums -organisaation komiteoista, joka keskittyy museoiden dokumentaatiotapojen kehittämiseen ja parhaiden käytäntöjen löytämiseen. Komitean perusti Ivan Illich vuonna 1961 M ...

CIDOC Conceptual Reference Model

CIDOC CRM on johtava standardi kulttuuriperinnön tallennuksessa ja luokittelussa. Järjestelmää on laajennettu muun muassa MPEG-7-standardilla. Standardin kehittämisestä vastaa Center for Intercultural Documentation -organisaatio. CIDOC CRM:n päät ...

DTD

DTD on yksi SGML- ja XML- kielten yhteydessä käytetyistä rakennemäärittelytavoista. DTD määrittelee rakenteisen dokumentin sallitut ilmenemismuodot elementeille ja attribuuteille siten että määrittelystä muodostuu uusi merkintäkieli.

Extensible Stylesheet Language

XSL on W3C:n suosituksiin kuuluva XML-kieliperhe, joka koostuu XML-kielistä, joilla voidaan määritellä XML-pohjaisille tiedostoille ulkoasu tai tehdä rakennemuutos. Perheeseen kuuluu: XSLT XSL Transformations: kieli XML-dokumenttien muuntamiseen ...

MathML

MathML eli matemaattinen merkintäkieli on XML:n sovellus, jolla voidaan esittää matemaattisia symboleja ja kaavoja. Tarkoituksena on sisällyttää verkkosivuihin matemaattisia kaavoja. MathML on W3C:n suositus.

SVG

SVG on kaksiulotteisten vektorikuvien kuvauskieli, joka perustuu World Wide Web Consortiumin kehittämään avoimeen kuvatiedostostandardiin. Teknisesti SVG-kuvatiedostot on tehty XML-merkintäkielellä. Kuvissa on mahdollista esittää myös liikettä.

WSDL

Web Services Description Language on W3C:n määrittämä XML-perustainen kieli, jolla kuvataan tietoverkossa tarjolla oleva web-teknologioihin perustuva palvelu, eli Web Service. Kuvaus koostuu abstraktista, ja konkreettisesta osasta, joista abstrak ...

XHTML

XHTML on HTML:stä kehitetty verkkosivujen merkintäkieli, joka täyttää XML:n muotovaatimukset. Sen oli alun perin tarkoitus korvata HTML. XHTML:n määrittelee W3C.

XML Schema

XML Schema on W3C:n standardoima teknologia, jolla voidaan kuvata XML-dokumenttien rakenne. XML Schema -kielen skeemoilla voidaan kuvata esimerkiksi XML-muotoisen levytiedon tai myynti-ilmoituksen sallittu rakenne. Syy kuvailun tekemiseen on yhte ...

XPath

XPath on ei-XML-pohjainen kieli XML-dokumenttien osien osoittamiseen ja XML-dokumentin rakenteeseen perustuvan tiedon luontiin. XPath-kieli perustuu XML-dokumentin puumuotoiseen esitystapaan ja antaa siten mahdollisuuden poimia eri osia dokumenti ...

XSL-FO

XSL-FO on W3C:n suosituksiin kuuluva XML-pohjainen merkintäkieli, jolla kuvataan XML-dokumentin sivumuotoinen esitystapa yhdessä sisällön kanssa. XSL-FO on osa XSL-perhettä, joka kokonaisuudessaan on tarkoitettu XML-muotoisen tiedon käsittelyyn j ...

Avioniikka

Avioniikka tarkoittaa ilmailuelektroniikkaa. Termi syntyi 1970-luvulla Yhdysvalloissa, kun elektroniikan kustannusosuus sotilaslentokoneiden valmistamisessa kasvoi merkittävästi. Sanan keksijänä pidetään Philip J. Klassia, joka johti sanan avioni ...

ACARS

ACARS eli Aircraft Communication Addressing and Reporting System on ilmailussa käytetty tiedonsiirtojärjestelmä, joka mahdollistaa lyhyiden tekstiviestien välittämisen lentokoneiden ja maa-asemien tai toisten lentokoneiden välillä. ACARS käyttää ...

Autopilotti

Autopilotti on laite tai järjestelmä, joka huolehtii automaattisesti vesikulkuneuvon tai ilma-aluksen ohjaamisesta. Ensimmäiset kokeilut autopilotilla tehtiin jo 1910-luvulla, ja nykyisin autopilotti on kaikissa liikenneluokan lentokoneissa. Ylei ...

FLARM

FLARM on pienlentokoneissa ja pienoisilma-aluksissa käytetty elektroninen järjestelmä, joka varoittaa koneen lentäjää törmäysvaarasta toisen koneen kanssa. Järjestelmä on Euroopan lentoturvallisuusviraston hyväksymä.

Heijastusnäyttö

Heijastusnäyttö on yleisesti sotilaslentokoneissa käytetty näyttö, joka heijastaa lentäjän silmien eteen ja mittaritaulun yläpuolelle sijoitettuun läpinäkyvään levyyn kulloinkin tarvittavat tiedot esimerkiksi suunnistamista tai asejärjestelmien k ...

Inertiasuunnistus

Inertiasuunnistus on navigointimenetelmä, joka perustuu kiihtyvyyksien mittaukseen. Menetelmää käytetään lentokoneissa, sukellusveneissä, ohjuksissa, raketeissa, avaruusaluksissa ja kenttätykistön mittausjärjestelmissä. Inertiasuunnistuksessa mit ...

Lentotila

Lentotila eli lentokonetila on tietoteknisissä laitteissa valittava asetus, joka poistaa kaikki radioverkot käytöstä. Lentotila poistaa käytöstä matkapuhelinverkot, WLAN:in, Bluetoothin, GPS:n, NFC:n ja FM-radion. Nimensä mukaisesti lentotila keh ...

Maan läheisyyden varoitusjärjestelmä

Maan läheisyyden varoitusjärjestelmä on yksi lentokoneen TAWS-järjestelmään kuuluva varoitusjärjestelmä. Sen tarkoitus on varoittaa pilotteja, jos heidän koneensa on välittömässä vaarassa osua maahan tai muihin objekteihin. Nykyään käytössä oleva ...

Mittarilaskeutumisjärjestelmä

Mittarilaskeutumisjärjestelmä on ilmailun mittarilähestymisjärjestelmä, jonka avulla lentokoneet voivat lähestyä kiitotietä ilman näköhavaintoja lentokentästä. Se opastaa laskeutuvat lentokoneet tarkasti liukupolkua pitkin kiitotien kynnykselle, ...

Mittarilento

Mittarilento) on lentoliikennettä laitteiden avulla, ilman lentäjän ikkunasta tekemiä suoria omakohtaisia näköhavaintoja. Mittarilentoa tarvitaan silloin, kun pilvet, sumu tai sade estävät näön varassa tehtävät lennot. Suurin osa aikataulunmukais ...

TCAS

TCAS eli traffic collision avoidance system on lentokoneisiin asennettu järjestelmä, jonka on tarkoitus estää lentokoneiden törmääminen toisiinsa ilmassa. TCAS toimii lennonjohdon tutkista riippumattomasti. TCAS vaatii toimiakseen sen, että molem ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →