ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 336

Keittämöalus

Keittämöalus on valaanpyyntiin liittyvä tuotantoyksikkö. Yhteen sellaiseen tukeutuu 6–10 pyyntialusta ja 4–5 apualuksina toimivaa valaanhinausalusta. Lisäksi laivueeseen kuului 1–2 jäähdytysalusta lihan varastointia varten ja erillisiä huoltoaluk ...

Mozyrsol

Mozyrsol on Valko-Venäjän Mazyrissä sijaitseva suolatehdas. Tämä Mazyrissä toimiva yhtiö perustettiin vuonna 1982 muutamaa vuotta aiemmin Mazyristä löytyneiden suolavarantojen hyödyntämiseksi. Nykyään osakeyhtiö Mozyrsolissa työskentelee runsas 1 ...

Myllyteollisuus

Myllyteollisuus tarkoittaa teollisessa mitassa tapahtuvaa viljan jauhatusta. Sen koneistona voi olla kivi-, vasara- tai valssimylly. Eri viljalajien käsittely poikkeaa toisistaan, sillä vehnästä erotellaan ennen jauhamista jyvän sisäosa ja kuorio ...

Raffinointi

Raffinointi tarkoittaa jalostamista tai puhdistamista. Raffinoinnilla tarkoitetaan pääasiassa sitä prosessia, jonka avulla puhdistetaan jokin aine, ts. erotetaan jokin tietty aine jostain toisesta aineesta. Raffinaatit ovat elintarviketeollisuude ...

Separaattori

Maitoseparaattori on laite, joka erottaa kerman maidosta. Sen keksivät ruotsalainen Gustaf de Laval ja tanskalainen Nielsen yhtäaikaisesti vuonna 1878. Erottelulaite mahdollisti muun muassa teollisen meijeritoiminnan. Aikoinaan maatiloilla käytet ...

Sienten viljely

Sienten viljely on erittäin monitahoinen ja monesta syystä tapahtuva tapa lisätä yhden sienten biologisen kunnan edustajan kasvua. Sieniä voidaan viljellä laboratorio-olosuhteissa tieteellisin, esimerkiksi lääketieteellisin perustein. Usein sieni ...

Suojakaasu

Suojakaasua käytetään suojaamaan materiaalia ilmakehän kaasujen vaikutukselta. Suojakaasuja käytetään muun muassa elintarviketeollisuudessa ja hitsauksessa. Myös esimerkiksi hehku- ja halogeenilampun kuvun sisällä on suojakaasua pidentämässä hehk ...

Säilyketölkki

Säilyketölkki on ilmatiivis, ohuesta metallista valmistettu pakkaus. Säilyketölkin merkittävin käyttötarkoitus on toimia täyssäilykkeiden kuljetus- ja varastointipakkauksena.

Teurastamo

Teurastamo on laitos, jossa teurastetaan tuotantoeläimiä ja jonka tarkoituksena on tuottaa lihaelintarvikkeita. Suomessa teurastetaan eläimistä useimmin sikoja, nautoja, lampaita, vuohia ja hevosia. Hevosten teurastamiseen on muutamia erikoisteur ...

Tärkkelysjauho

Tärkkelysjauho on tietyistä kasveista saatavaa jauhoa, jota käytetään kotitalouksissa ja elintarviketeollisuudessa. Se on koostumukseltaan lähes puhdasta tärkkelystä. Raaka-aineena käytetään muun muassa maissia, ohraa, perunaa, riisiä ja vehnää. ...

Tölkki

Tölkki on umpinainen juomien tai säilykkeiden vähittäismyyntipakkaus. Tölkin poikkileikkauksen muoto on tavallisesti joko nelikulmio tai ympyrä. Tölkin tilavuus on harvoin litraa suurempi. Tölkit valmistetaan ohuesta teräslevystä, alumiinilevystä ...

Klapikone

Klapikone on työlaite jolla saadaan nopeasti ja tehokkaasti pilkottua jopa kokonaisia puunrunkoja lämmityspuiksi. Eri mallisissa klapikoneissa on useita erilaisia toimintamekanismeja. Kaikissa niissä kuitenkin on sama toimintaperiaate: puunrungot ...

Hawthornen tehtaat

Hawthornen tehtaat olivat Western Electric-konserniin kuulunut tehdas Cicerossa, Illinoisissa. Hawthornen kylä kuului Ciceron kaupunkiin. Tehdas perustettiin vuonna 1905 ja se toimi vuoteen 1983. Tehdas valmisti mm. puhelimia, jääkaappeja ja tuul ...

Teollinen vallankumous

Teollinen vallankumous on nimitys 1700- ja 1800-lukujen vaihteen laajalle yhteiskunnalliselle, taloudelliselle ja teknologiselle muutokselle Britanniassa. Taloushistoriassa teollinen vallankumous tarkoittaa suurta mullistusta teollisissa tuotanto ...

Teollisuus 4.0

Teollisuus 4.0 on neljäs teollinen vallankumous, johon liittyvät muun muassa esineiden internet, teollinen esineiden internet, pilvilaskenta ja koneoppiminen. Neljännessä teollisessa vallankumouksessa hyödynnetään reaaliaikaista dataa ja kyberfyy ...

Toinen teollinen vallankumous

Toinen teollinen vallankumous on taloushistoriassa käytetty termi, jolla tuodaan esiin teollistumisessa 1800-luvun loppupuolella havaittavaa toista kehityspyrähdystä. Kehityksen nopeutuminen oli seurausta uusista keksinnöistä ja teollisen tuotann ...

Unimate

Unimate oli ensimmäinen teollisuusrobotti. Se otettiin käyttöön vuonna 1961 General Motorsin Inland Fisher Guide plant-tehtaalla New Jerseyn osavaltion Ewing townshipissä.

Suomen Jalkinetyöntekijäin Liitto

Suomen Jalkinetyöntekijäin Liitto oli suomalainen suutareita edustanut ammattiliitto, joka kuului Suomen Ammattijärjestöön vuosina 1907–1910. Liitto julkaisi Jalkineseppä -lehteä, joka ilmestyi vuosina 1899 ja 1907–1909 Helsingissä. Liitto perust ...

Kaivannaistoiminta

Kaivannaistoiminta on toimintaa, jossa kallioperästä louhitaan teollisuuden raaka-aineina tärkeitä malmeja ja muita kaivannaisia. Arvokkaat mineraalit jaetaan malmimineraaleihin ja epämetallisiin kaivannaisiin. Tärkeimpiä teollisuuden tarvitsemia ...

Rikastamo

Rikastamo on laitos, jossa kaivoksesta louhitusta raaka-aineesta eli malmista poistetaan hyödyttömät mineraalit eli harmeet. Rikastuksen tavoitteena on myös nostaa raaka-aineesta eli syötteestä saatavan tuotteen arvoainepitoisuutta. Rikastuksen t ...

Areva

Areva on ranskalainen yritys, joka on keskittynyt pääasiallisesti ydinvoimaan. Areva perustettiin vuonna 2001 yhdistämällä ydinvoimaloita ja niiden komponentteja valmistava Framatome, Siemensin ydinvoimaliiketoiminta, uraanintuottaja Cogema sekä ...

Asteroidien louhinta

Asteroidien louhinta on mineraalien ja raaka-aineiden louhimista asteroideilta. Joissain asteroideissa on suuria määriä metalleja, muun muassa rautaa. Tulevaisuudessa asteroideilla voitaisiin harjoittaa kaivostoimintaa. Jos ihminen asuttaa aurink ...

Davyn lamppu

Davyn lamppu on turvavalaisin, jota käytetään helposti syttyvissä tiloissa, kuten hiilikaivoksissa. Lampun on keksinyt Humphry Davy 1810-luvulla. Lampun rakenne koostuu liekkiä räjähtäviltä kaivoskaasuilta suojaavasta vahvistetusta lasikuvusta, j ...

FosAgro

FosAgro tai PhosAgro on vuonna 2001 perustettu venäläinen holdingyhtiö ja teollisuuskonserni, joka on keskittynyt erityisesti fosfaattipitoisten mineraalien kaivostoimintaan ja fosfaattilannoitteiden tuotantoon. Se valmistaa myös eläinrehuissa kä ...

Jormuan ofioliitti

Jormuan ofioliitti on Kajaanin Jormuassa sijaitseva geologinen yksikkö. Sen tulkitaan edustavan mereisen kuoren ja vaipan kappaleita, jotka ovat työntyneet tektonisten liikkeiden mukana maanpinnalle. Ofioliitin ikä on noin 1.95 miljardia vuotta, ...

Kaivoslaki (1932)

Vuoden 1932 kaivoslaki oli Suomessa vuonna 1932 annettu ensimmäinen kaivoslaki, jolla kumottiin siihen saakka lähes 50 vuotta voimassa ollut kaivaus- ja valtaussääntö vuodelta 1883. Laki tuli voimaan vuoden 1933 alusta.

Kaivosteollisuus (yhdistys)

Kaivosteollisuus ry on kaivos- ja kaivannaistoiminnassa toimivien yritysten edunvalvontajärjestö. Yhdistys on perustettu vuonna 1999, ja siihen kuuluu kaivos- ja kaivannaistoiminnan harjoittajia, urakoitsijoita, kone- ja laitevalmistajia sekä ala ...

Kazakstanin kaivosteollisuus

Kazakstanin kaivosteollisuus on kansantaloudellisesti merkittävä toimiala. 2010-luvun alussa Kazakstan tuotti johtavana maana 36% maailman uraanista, toiseksi eniten kromiittia, 16% maailmantuotannosta, neljänneksi eniten ensimmäisen tuotantovaih ...

Koltaani

Koltaani on malmia, joka sisältää niobiumia ja tantaalia. Sitä saadaan erityisesti Keski-Afrikasta. Nimitys johtuu malmien vaihtelevaa koostumusta kuvaavasta geologisesta käsitteestä kolumbiitti-tantaliitti. Niobi, tantaali, mangaani, rauta ja ha ...

Louhinta

Louhinta on kaivos- tai rakennustoimintaan liittyvää työtä, jossa kallioperästä irrotetaan kiviainesta joko räjäyttämällä tai jollain muulla tekniikalla. Louhinta voidaan jakaa avolouhintaan, maanalaiseen louhintaan ja veden alla tapahtuvaan louh ...

Malin kaivosteollisuus

Malin kaivosteollisuus tuottaa etupäässä kultaa, joka on maan tärkein vientituote. Lisäksi tuotetaan pieniä määriä timantteja ja muita jalokiviä, rautamalmia, fosfaattia, kivisuolaa, hiekkaa ja soraa sekä kullankaivun sivutuotteena hopeaa. Toista ...

Malminetsintä

Suuri osa Suomen kaivoksista on saanut alkunsa kansalaisten löytämistä ja tutkittavaksi lähettämistä malminäytteistä, joista käytetään yleisesti termiä kansannäyte. Sellaisia on Suomessa kerätty aina 1730-luvulta lähtien, jolloin kirkoissa luetti ...

MIREU

MIREU on Euroopan Unionin projekti, joka pyrkii mahdollisimman taitavasti kohottamaan kaivannais- ja mineraaliteollisuuden sosiaalista hyväksyttävyyttä. Se on käytännöllisesti katsoen sijoittaja- ja teollisuuspiirien sanelemaa, eikä siinä oteta h ...

Rikastushiekka

Rikastushiekka on sivutuote, jota syntyy malminrikastuksen yhteydessä. Rikastuksessa malmista erotetaan hyödyttömät aineet, jotka sijoitetaan patoamalla rakennettuihin rikastushiekka-altaisiin. Niissä vesipitoinen hiekkaliete laskeutuu sedimentik ...

Schramm T130XD

Schramm T130XD Rotadrill on 8x4-pyöräalustalle asennettu liikuteltava poraustornilaitteisto. T130XD:n ominaisuuksissa painotetaan liikkuvuutta ja kykyä tehokkaasti suojata poranreikä teräsputkella. Laitteisto kykenee putkittamaan kerralla 34-48 j ...

Sivukivi

Sivukiveä syntyy sekä avolouhoksissa että maanalaisissa kaivoksissa. Avolouhinnassa sivukiveä voidaan joutua louhimaan ja siirtämään jopa moninkertaisesti enemmän kuin varsinaista malmia, koska louhosta on laajennettava syvemmälle mentäessä. Maan ...

Sorakuoppa

Sorakuoppa on alue, josta kaivetaan soraa tai hiekkaa ja johon kaivausten edetessä syntyy suuri kuoppa, joka jää pysyvästi maastoon. Sorakuoppa toimii kaivetun maa-aineksen välivarastona ja siellä voidaan suorittaa soran seulontaa, lajittelua tai ...

Strata 950

Strata 950 on hydraulinen kaivosteollisuuden käyttämä pystyporauslaitteisto, jonka on kehittänyt australialainen RUC Cementation Mining Contractors -yhtiö. Se voi porata tuhanteen metriin asti. Strata 950 käyttää kaksisuuntaista porausmenetelmää, ...

Syväkairaus

Syväkairaus on koneellinen malminetsinnän menetelmä, jolla haetaan tietoa malmien esiintymisestä syvältä kallioperästä timanttikairan avulla. Yksittäiset syväkairausreiät ovat yleensä 100–300 m syviä, ja kokonaiset kairausohjelmat voivat sisältää ...

Syvänmeren kaivaus

Syvänmeren kaivaus on suhteellisen uusi mineraalien keräysmenetelmä. Mineraaleja löytyy yleensä syvänmeren savuttajien läheisyydestä noin 1 400–3 700 metrin syvyydestä. Savuttajat synnyttävät sulfiditaskuja, joista löytyy jalometalleja, kuten hop ...

Uraanikaivos

Uraanikaivos on alue, jossa kallioperästä louhitaan uraanipitoisia mineraaleja niiden hyödyntämistä varten, pääasiassa ydinpolttoaineen ja viime kädessä ydinenergian tuotannossa. Historiallisesti uraanin kysyntään vaikutti merkittävästi myös ydin ...

Vaahdotusrikastaminen

Vaahdotusrikastaminen eli vaahdotus on mineraalien rikastusmenetelmä. Suomessa menetelmää käytettiin eniten Outokummun kaivoksissa. Menetelmä oli sellainen, että rikastettava aines, esimerkiksi rikkihappo- tai selluloosatehtailta tuotu pasutusjät ...

Vuorihallitus

Titteli vuoteen 1821 vuorimestari, 1821–1858 yli-intendentti, 1858 alkaen vuori-intendentti Anders Ferdinand Thoreld vt. 1877–1880 Valfrid Leopold Brehmer 1868–1877 Gustaf Fredrik Laurell 1855–1868 Nils Gustaf Nordenskiöld 1823–1855 Pehr Erik Sah ...

Vuorikollegio

Vuorikollegio oli vuosina 1630–1857 toiminut Ruotsin kaivannaisteollisuuden keskusvirasto. Sen perusti Kustaa II Aadolf nimellä vuorivirasto, joka oli käytössä vuoteen 1644. Kaivosteollisuus oli 1600-luvulla valtioille tärkeä toimiala, sillä merk ...

Vuorimies

Vuorimies oli Ruotsissa keskiajalta 1800-luvulle vuorimiestilan omistanut rälssimies, jonka tila oli vapautettu veroista ja esimerkiksi ruotusotamiesten kustantamisesta. Vapauksiensa vastineeksi hän oli velvollinen harjoittamaan kaivostoimintaa j ...

Vuorineuvos

Vuorineuvos on nykyään Suomessa tasavallan presidentin myöntämä arvonimi, joka kuuluu ensimmäiseen arvonimiryhmään yhdessä valtioneuvoksen arvonimen kanssa. Arvonimestä maksettavan veron määrä on joko 48 400 euroa tai 12 100 euroa. Vuosina 1918–2 ...

Vuoriteollisuus

Vuoriteollisuus on kaivosteollisuuden vanha nimitys. Se on teollisuudenhaara, joka kaivaa ja jalostaa malmeja ja muita teollisuusmineraaleja, kivihiiltä, ruskohiiltä, maaöljyä ja maakaasua. Kaivosteollisuus on osa kaivannaisteollisuutta, johon ku ...

Kemianteollisuus

Kemianteollisuus on teollisuudenala, jossa jalostetaan ja muunnetaan toisiksi kemiallisia yhdisteitä erilaisten kemiallisten reaktioiden kautta. Tyypillisesti kemianteollisuus on suuren mittakaavan teollisuutta, mutta siihen kuuluu myös pienen vo ...

Bayer-prosessi

Bayer-prosessi on teollisuudessa käytettävä nelivaiheinen prosessi, jota käytetään osana alumiinin jalostusta. Prosessin patentoi vuonna 1888 itävaltalainen Karl Bayer. Prosessin raaka-aineena on bauksiitti eli alumiinimalmi. Bayer-prosessista sa ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →