ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 338

Valaminen

Valaminen eli valanta, myös valu, on nestemäisen aineen kaatamista. Esineiden valmistus valamalla tarkoittaa valmistusaineen kaatamista tai painesyöttämistä muottiin. Sula aines täyttää muotin, jolta saamaansa muotoon valukappale jää kiinteydytty ...

Valssaus

Valssaus on metallin muokkaamista, jossa muokattava metallikappale kulkee valssaimen rullien eli valssien välistä. Muokkauksessa myös metallin rakenne muuttuu lujemmaksi. Valssaamalla valmistetaan esimerkiksi metallilevyä paksummasta aihiosta tai ...

Valurauta

Valurauta on seostettua rautaa, jossa hiilipitoisuus on suurempi kuin teräksessä. Yli 2.11 % hiiltä sisältävät seokset ovat valurautaa, ja sitä vähemmän hiiltä sisältävät ovat niukkahiilisiä, keskihiilisiä tai runsashiilisiä teräksiä. Valuraudan ...

Metsäteollisuus

Metsäteollisuus on puuta raaka-aineena käyttävää teollisuutta. Siihen kuuluvat: huonekaluteollisuus puusepänteollisuus sahateollisuus insinööripuutuoteteollisuus liimapuu, viilupuu kuitulevyteollisuus lastulevyteollisuus vaneriteollisuus rakennus ...

Insinööripuutuotteet

Insinööripuutuotteet on yleisnimitys rakennuskomponenteille, jotka on valmistettu yhdistämällä, pääosin liiman avulla, valmiiksi jalostettua puutavaraa. Insinööripuutuotteet valmistetaan tarkkaan määriteltyjen toleranssien mukaan, ja varmistetaan ...

Kartonkikone

Kartonkikone on kone, jolla valmistetaan kartonkia. Kartonkikoneen erottaa paperikoneesta muun muassa lopputuotteen neliömassa ja käyttötarkoitus. Kartongin neliömassat ovat välillä 105–600 g/m².

Kemiallinen metsäteollisuus

Kemiallinen metsäteollisuus on puuta raaka-aineenaan käyttävää teollisuutta, jonka valmistusprosesseissa käytetään myös kemiallisia aineita jalostamiseen. Kemiallisen metsäteollisuuden lopputuote on kartonki tai paperi.

Marcus Wallenberg -palkinto

Marcus Wallenberg -palkinto on kansainvälinen metsäteollisuuden tieteellisen tutkimuksen edistämisestä myönnetty palkinto. Sen perusti vuonna 1980 Stora Ensoa edeltänyt metsäteollisuusyhtiö Stora Kopparbergs Bergslags AB johtajansa Marcus Wallenb ...

Massateollisuus

Massateollisuus on osa kemiallista metsäteollisuutta, jonka tehtävänä on tuottaa kartonki- ja paperiteollisuuden omassa valmistuksessaan käyttämiä puolivalmisteita, kuten hierrettä, hioketta, puolikemiallista puumassaa, selluloosaa ja kierrätysku ...

Puutavaran mittaus

Puutavaraa voidaan mitata tilavuuden, massan tai kappalemäärän mukaan. Puutavaran tilavuus­yksikkönä käytetään nykyään yleensä kuutiometriä, kuten muunkin tilavuuden yksikkönä. Historiallisesti on ollut käytössä monia muitakin yksiköitä. Varsinki ...

Sivutuotepuu

Sivutuotepuu on sahateollisuuden ja muun puutuoteteollisuuden valmistusprosesseissa syntyvää sivutuotetta, joka jää jäljelle, kun puutavarasta on käytetty tuotteisiin halutut osat. Sivutuotepuuta ovat sahatavaran valmistuksessa syntyvä sahanpuru ...

Venäjän metsäteollisuus

Venäjän alueesta 45.3 prosenttia on metsän peitossa. 80 prosenttia Venäjän metsistä sijaitsee Siperiassa sekä Itä-Aasiassa ja 20 prosenttia Euroopan puolella Venäjää. Venäjän metsäteollisuudessa suurin osa myyntituloista saadaan jalostamattoman r ...

Trip Hawkins

William M. Trip Hawkins III on yhdysvaltalainen liikemies ja kuuluu Electronic Arts-, The 3DO Company- ja Digital Chocolate -yhtiöiden perustajajäseniin. Hawkins työskenteli Apple Computerin Lisa-projektissa markkinointipäällikkönä vuoteen 1982, ...

Northern Game Summit

Northern Game Summit on vuosittainen konferenssi pelialan ammattilaisille Kajaanissa. Kaksipäiväisen tapahtuman aikana puhujat pitävät esityksiä rinnakkain, aihealueesta riippuen. Näitä ovat olleet mm. pelisuunnittelu, ohjelmointi, grafiikka, vir ...

SCUMM

SCUMM on LucasArtsin kehittämä pelimoottori ja sen komentosarjakieli, jolla luodaan graafisia seikkailupelejä. Se luotiin alun perin helpottamaan Maniac Mansionin ohjelmointia. SCUMMia on käytetty lukuisissa LucasArtsin ja muidenkin yhtiöiden sei ...

Sega-AM2

Sega AM2 on Segan johtama videopelien kehitys- ja tutkimusryhmä. Sitä johti aikaisemmin kuulu videopelisuunnittelija Yu Suzuki. Segan AM-kehitysryhmistä AM2 on ehkäpä parhaiten tunnettu ja se loi useita kuuluja nimikkeitä 1980-luvulla, kuten Afte ...

Suomen videopeliala

Suomen videopeliala muodostuu noin 260 pelitalosta, jotka kehittävät pelejä erityisesti mobiililaitteille, kuten matkapuhelimille ja tableteille. Peleihin liittyvää koulutusta on tarjolla yli 20 oppilaitoksessa. Pelialaa tukevia organisaatioita o ...

Suomen videopelialan historia

Suomen videopelialan historia alkaa vuodesta 1979, jolloin julkaistiin ensimmäinen suomalainen videopeli Chesmac. Harrastustoiminta ja pelien tekeminen alkoi käytännössä 1980-luvun alussa, kun Commodore VIC-20, Commodore 64 ja Amiga saapuivat mar ...

Puolijohdeteollisuus

Puolijohdeteollisuus on teollisuuden ala, joka on käynnistynyt puolijohdekomponenttien, kuten transistorien teollisen valmistuksen alkaessa 1960-luvulla Yhdysvalloissa. Alan pioneeriyrityksiä ovat Shockley Semiconductor, Fairchild Semiconductor j ...

HiSilicon

HiSilicon on Huawein omistama puolijohdeteollisuuden yritys, joka sijaitsee Shenzhenissä Kiinassa. Yritys on "tehtaaton" yritys, joka suunnittelee Huaweille mikropiirejä ja mikroprosessoreja sekä ohjelmistoja, kuten Harmony OS:aa. Yrityksen suori ...

Xilinx

Xilinx on yhdysvaltalainen puolijohdeteollisuuden yritys, joka sijaitsee San Josessa Kaliforniassa. Yritys kehittää puolijohdetuotteita ja suunnitteluohjelmistoja. Yrityksen perustivat Ross Freeman, Bernard Vonderschmitt ja James V. Barnett helmi ...

Asemetalli

Asemetalli, tunnetaan myös punaisena messinkinä, on yksi pronssin variaatioista – kuparin, tinan ja sinkin seos. Asemetallia käytettiin nimensä mukaisesti alun perin aseiden valmistamiseen, kunnes se korvattiin teräksellä. Asemetalli valastuu, se ...

Duramold

Duramold on puupohjainen komposiittimateriaali, jossa sidosaineena käytetään fenolihartsia ja tarvittava kuitu saadaan koivusta. Duramoldin valmistamisessa on käytetty koivuviiluja, jotka on kyllästetty fenolihartsilla ja yhdistetty muotissa pain ...

Jauhe

Jauhe on hienojakoista ainetta. Sitä voi tehdä kiinteästä aineesta jauhamalla. Erilaisia jauheita elintarvikkeissa: Ruisjauho Vehnäjauho Kaakaojauhe Muita jauhoja Kuparijauho Rautajauho Tiettyjä jauhoja käytetään myös tekniikassa ja maalaamisessa ...

Järvimalmi

Limoniitti on yleisnimitys vesipitoisille rautaoksidisaostumille, joita tavataan järvien ja soiden pohjassa, joissa ja lähteiden reunoilla. Siitä on esiintymispaikasta riippuen käytetty nimityksiä järvimalmi, lähdemalmi tai suomalmi.

Karkaasi

Karkaasi eli karkassi on tekstiileihin liittyvä nimitys, jolla on kaksi merkitystä. Ensiksi karkaasi on puuvillalangalla päällystetty, taipuisa metallilanka, jota käytetään naisten hattujen ja tekokukkien tukirankana. Toiseksi karkaasi on vaattei ...

Kloropreeni

Kloropreeni eli 2-klooributadieeni eli 2-klooributa-1.3-dieeni eli beta-kloropreeni on helposti polymeroituva normaalioloissa nestemäinen monomeeri, jota käytetään erityisesti neopreeni-nimisen synteettisen kumin valmistukseen.

Komposiitti

Komposiitti on kahden tai useamman materiaalin yhdistelmä, jossa materiaalit toimivat yhdessä, mutta eivät ole liuenneet tai sulautuneet toisiinsa. Myös puu itsessään on orgaaninen komposiitti jonka rakenneaineena on selluloosa ja sidosaineena li ...

Kuitu

Kuitu on materiaali, joka esiintyy pitkänä yksittäisenä säikeenä. Biologisesti kuidut ovat tärkeitä niin eläinten kuin kasvienkin kudoksen koossa pitämisessä. Ihminen hyödyntää kuituja moniin tarkoituksiin, mm. langan, köyden ja paperin valmistuk ...

Luu

Luu on kovan luukudoksen muodostama tukirangan osa. Luut muodostavat selkärankaisilla sisäisen tukirangan eli luurangon. Luut kiinnittyvät yleensä toisiinsa nivelin. Luun sisällä on pehmeää luuydintä, joka tuottaa verisoluja.

Materiaali

Materiaali on ainetta, josta voidaan valmistaa jotain. Useimmat nykyajan teollisuudessa eniten käytetyt materiaalit voidaan jaotella seuraaviin perusryhmiin: Polymeerit Keraamit Komposiitit Metallit Materiaali voi olla orgaanista tai epäorgaanist ...

Norsunluu

Norsunluu on valkoista hammasluuta, jota saadaan norsujen syöksyhampaista. Norsunluuta on kahta päälaatua, kovaa ja pehmeää. Kovaa norsunluuta saadaan yleensä läntisen Afrikan norsuista ja pehmeää norsunluuta itäisen Afrikan norsuista. Kova norsu ...

Pykriitti

Pykriitti on puukuiduista, kuten sahanpuruista ja/tai selluloosasta, kuten paperi sekä jäästä valmistettu komposiittimateriaali. Pykriitti on tavallista jäätä kovempaa eikä pirstoudu yhtä helposti siihen kohdistetusta iskusta. Pykriitin pienen lä ...

Tekonahka

Tekonahka eli keinonahka on taipuisaa materiaalia, joka muistuttaa ulkonäöltään, kosketustuntumaltaan ja muilta ominaisuuksiltaan nappa- tai mokkanahkaa. Tekonahat on yleensä valmistettu muoveista, kuten PVC- tai PVC:n ja polyuretaanin yhdistelmä ...

Tekstiili

Asbesti myös metallista voidaan valmistaa kuituja kuten teräsvilla. Lasikuitu

Täyteaine

Täyteaine on seoksen koostumusta täydentävä aine tai täytteenä käytettävä aine. Täyteaineen tehtävä on yleensä fyysisesti suojata, eristää tai piilottaa valmisteen yksityiskohtia. Suojaamista saatetaan tarvita suoria iskuja, tärinää, vettä tai ke ...

Vanheneminen (materiaalin)

Vanheneminen tarkoittaa materiaalitekniikassa rakenneaineiden mekaanisten ominaisuuksien heikkenemistä iän myötä. Vanhenemisilmiöitä ovat muun muassa lämpöhaurastuminen ja säteilyhaurastuminen.

Maanviljelijäin Maitokeskus

Maanviljelijäin Maitokeskus oli arkkitehti Selim A. Lindqvistin suunnittelema asuinrakennus- ja teollisuuskompleksi, joka sijaitsi Helsingin Kampissa osoitteessa Olavinkatu 1. Erillisiin osiin jaettu rakennus kattoi kaksi kolmasosaa Arkadian-, Ol ...

Mestaritalo

Mestaritalo on nykyisin pääasiassa toimistokäytössä oleva Fazerin entinen teollisuustalo Helsingin Punavuoressa. Sisäpihoineen se täyttää Tehtaankadun, Telakkakadun, Pursimiehenkadun ja Perämiehenkadun välisen korttelin kokonaisuudessaan.

Seksiala

Seksiala on seksiin liittyvien palvelujen tai tuotteiden myymistä ja ostamista. Seksialaan kuuluvat esimerkiksi prostituutio, pornografia, seksikaupat, kaupallinen eroottinen hieronta ja striptease. Seksiteollisuutta on seksielokuvien ja seksileh ...

Eroottinen hieronta

Eroottinen hieronta on hieronnan käyttöä eroottisiin tarkoituksiin. Eroottisen hieronnan tarkoituksena on kiihottaa seksuaalisesti ja olla fyysisen läheisyyden muoto. Eroottisessa hieronnassa hierottava on yleensä alastomana. Intiimialueita, kute ...

Eroticline-palkinto

Eroticline-palkinto on kansainvälisen aikuisviihdealan erotiikan ammattimessujen, Berliinin Venus-festivaalien osana jaettava vuotuinen pornoelokuva-alan palkinto. Palkintoa on jaettu vuodesta 2005. Palkintokategorioita on yli 20. Palkinto on vuo ...

Homosauna

Homosauna on homoseksuaaleille henkilöille tarkoitettu saunaklubi, jossa kylpemistä tärkeämpää on pääsääntöisesti seksuaalinen kanssakäyminen. Toisin kuin bordelleissa, joissa henkilökunta tarjoaa maksullisia seksuaalisia palveluja, homojen sauna ...

Seksikauppa

Seksikauppa on seksialan liike, jossa myydään seksivälineitä, pornoelokuvia, eroottisia alusvaatteita, eroottisia kirjoja ja lehtiä, ehkäisyvälineitä ja muuta aikuisviihdemateriaalia. Osassa seksikaupoista voi esimerkiksi katsella paikan päällä p ...

Tekstiiliteollisuus

Tekstiiliteollisuus on teollisuuden ala, joka käsittää lankojen ja kankaiden ja niistä tehtyjen vaatteiden ja muiden lopputuotteiden valmistuksen, jakelun ja suunnittelun. Raaka-aineet voivat olla synteettisiä tai luonnonkuituja.

Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles

Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles eli CMDT on vuonna 1974 perustettu Malin puuvillan tuotantoyhtiö. Sen tehtävänä on ohjata ja kehittää puuvillan viljelyä, jalostaa tuotantoa kuiduksi ja myydä sitä maan tekstiiliteollisuudelle ...

Hiekkapuhallus

Hiekkapuhallus on kovien pintojen siloittamista, muotoilua ja puhdistamista pienten kiinteiden hiukkasten ja paineilman avulla. Hiekkapuhalluksella voidaan saada lopullinen pinta, kuten ruostumattomilla teräksillä, mutta useimmiten hiekkapuhallus ...

P. G. Holm

P. G. Holm oli oululainen vuori-insinööri, joka perusti 1880-luvulla Killinkoskelle Virtain Kehruu- ja Kutomotehtaan ja sen yhteyteen 1898 nauhatehtaan, joka jatkoi toimintaa nimellä P. G. Holm Oy. Alan pioneeriyritys P. G. Holm yhdistyi 1968 Kut ...

Juseliuksen paitatehdas

Juseliuksen paitatehdas oli Turussa vuosina 1869–1961 toiminut tekstiilitehdas. Sen yhteydessä toimi vuonna 1885 perustettu ja vuonna 1915 samaan omistukseen tullut Turun Sateenvarjotehdas Oy. Paitatehdas ja sateenvarjotehdas toimivat vuodesta 18 ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →