ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 352

Banaanikärpästutkimuksen historia

Banaanikärpästutkimuksen historia juontaa juurensa aina 1900-luvun alkuun asti, jolloin muun muassa Charles W. Woodworth ja Thomas Hunt Morgan ryhmineen aloittivat banaanikärpäsellä tehdyt laajamittaiset tutkimukset. Banaanikärpänen on ollut ihmi ...

Griffithin koe

Frederick Griffithin vuonna 1928 suorittama koe oli yksi ensimmäisistä kokeista, joka osoitti bakteerien pystyvän siirtämään geneettistä informaatiota. Griffith käytti kokeessaan kahta toisistaan hieman poikkeavaa pneumokokkiviljelmää, III-S-tyyp ...

Physiologus

Physiologus on tuntemattoman kreikkalaisen kirjailijan kirjoittama tai kokoama teos, joka sisältää kuvauksia eläimistä, linnuista ja taruolennoista, sekä kivistä ja kasveista. Jokaista kuvausta seuraa tarina, sekä kohteen symbolinen ja moraalinen ...

Spontaani sikiäminen

Spontaani sikiäminen, spontaani generaatio tai alkusynty on vanhentunut biologinen teoria, jonka mukaan eräät eliöt syntyisivät nykyisissäkin olosuhteissa elottomasta aineesta. Teoriaa ei pidä sekoittaa nykyaikaiseen käsitykseen elämän synnystä, ...

Fysiikan historia

Fysiikan historia ulottuu pitkälle menneisyyteen. Fysiikka lienee vanhimpia tieteitä. Fysiikan harjoittamisen alun tarkkaa paikkaa tai aikaa ei ole pystytty selvittämään. Fysiikkaa ei harjoitettu omana tieteenään juuri lainkaan ennen antiikin Kre ...

Aalto-hiukkasdualismi

Aalto-hiukkasdualismi on kvanttimekaniikan käsite, jolla tarkoitetaan sitä, että sähkömagneettisella säteilyllä ja aineella on sekä aaltoliikkeen­ että hiukkasten ominaisuuksia. Klassisessa fysiikassa aaltoliikemallilla voidaan selittää interfere ...

Arjalainen fysiikka

Arjalainen fysiikka eli saksalainen fysiikka on nimitys Saksan fyysikkoyhteisössä erityisesti 1930-luvulla ja 1940-luvun alussa vaikuttaneelle liikkeelle, joka vastusti etenkin Albert Einsteinin suhteellisuusteoriaa. Laajemmin liikkeen voidaan sa ...

Atomiteoria

Kemiassa ja fysiikassa, atomiteoria on tieteellinen teoria, jonka mukaan kaikki aine koostuu diskreeteistä eli epäjatkuvista yksiköistä eli atomeista, jotka ovat kemiallisesti jakamattomia. Atomiteoriaa kuvataan atomimallien avulla. Atomiteorian ...

Cavendish-laboratorio

Cavendish-laboratorio on osa Cambridgen yliopiston fysiikan laitosta. Se on perustettu vuonna 1874. Laboratorio on nimetty sen rahoitukseen osallistuneen Devonshiren herttuan William Cavendishin sekä hänen fyysikkosukulaisensa Henry Cavendishin m ...

Dialogi kahdesta maailmanjärjestyksestä

Dialogi kahdesta maailmanjärjestyksestä eli Dialogi on Galileo Galilein kirjoittama aurinko- ja maakeskistä maailmankuvaa käsittelevä kirja. Se julkaistiin inkvisition nimellisellä hyväksynnällä Firenzessä 1632. Seuraavana vuonna Galilei tuomitti ...

Discorsi e Dimostrazioni Matematiche, intorno a due nuoue scienze

Discorsi e Dimostrazioni Matematiche, intorno a due nuoue scienze oli Galileo Galilein viimeinen kirja ja samalla tieteellinen testamentti, ja se kattoi suuren osan hänen elämänsä 30 viimeisen vuoden fysiikan töistä. Toisin kuin Dialogo dei due m ...

Eetteri (alkuaine)

Eetteri oli antiikin ja keskiajan luonnontieteissä aine, jonka katsottiin täyttävän kuunylisen kaikkeuden. Eetteri on luotu käsite, jossa painoton ja näkymätön kaikkeuden täyttävä aine luo fysikaalisen keinon selittää sähkömagneettisten aaltojen ...

Impetusteoria

Impetusteoria oli keskiaikainen fysikaalinen teoria liikkeestä. Sen mukaan kun kappale saatetaan liikkeeseen, se saa eräänlaista liikettä ylläpitävää voimaa, impetusta, joka liikkeen myötä kuluu pois. Impetusteoria oli korjaus Aristoteleen liiket ...

Imponderabilia

Imponderabiliat olivat oletettuja painottomia tai ainakin äärimmäisen kevyitä aineita, joiden avulla tieteessä vielä 1800-luvun alussa selitettiin lämpö-, valo-, sähkö- ja magneettiset ilmiöt. Valoa pidettiin Newtonin käsityksen mukaisesti aineel ...

Kaukovaikutus

Kaukovaikutuksella tarkoitetaan fysiikassa avaruudessa toisistaan erillään olevien kappaleiden välistä ei-lokaalista vuorovaikutusta. Termiä on käytetty useimmiten varhaisten gravitaatiota ja sähkömagnetismia koskevien teorioiden yhteydessä kuvaa ...

Klassiset alkuaineet

Monet vanhan ajan filosofisista näkemyksistä jäsensivät maailman rakennetta ja sen ilmiöitä klassisten alkuaineiden eli elementtien avulla. Kreikkalaisessa katsannossa näitä aineita oli neljä: vesi märkä ja kylmä tuli kuiva ja kuuma ilma märkä ja ...

Kvanttimekaniikan historia

Kvanttimekaniikka kehitettiin varsinaisesti 1920-luvulla, mutta jo paljon aikaisemmin tunnettiin ilmiöitä, jotka voitiin tyydyttävästi selittää vasta kvanttimekaniikan avulla.

Kvintessenssi

Kvintessenssi eli ”viides alkuaine” on joissain todellisuuskäsityksissä tai teorioissa kaikkialla olevaksi oletettu perusaine, asian olennaisin sisältö tai ydin, nykyisin erityisesti oletettu maailmankaikkeuden laajenemisen aiheuttava tuntematon ...

Le Sagen gravitaatioteoria

Le Sagen gravitaatioteoria on gravitaation syytä koskeva kineettinen teoria, jonka esitti ensimmäisenä Nicolas Fatio de Duillier vuonna 1690 ja myöhemmin Georges-Louis Le Sage vuonna 1748. Teorian mukaan gravitaatio aiheutui kaikkialla liikkuvist ...

N-säteet

N-säteet olivat oletettu säteilylaji, jonka René Blondlot vuonna 1903 väitti löytäneensä, mutta josta tehdyt havainnot pian osoittautuivat virheellisiksi. Näiden säteiden väitettiin voivan vahvistaa heikkoa valoa. Blondlot uskoi vilpittömästi löy ...

Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica

Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica on Isaac Newtonin vuonna 1687 julkaisema kirja, joka loi nykyaikaisen mekaniikan tieteenalan ja mahdollisti teollisen vallankumouksen. Kirjassa esitettiin Newtonin lakeina tunnetut lauseet ja yleinen pa ...

Pikitippakoe

Pikitippakoe on useita vuosia kestävä tieteellinen koe, joka mittaa pien eli bitumin virtausta. Kiinteältä aineelta vaikuttava piki virtaa huoneenlämmössä, joskin hyvin, hyvin hitaasti.

Rutherfordin atomimalli

Rutherfordin atomimalli on Ernest Rutherfordin vuonna 1911 esittämä atomin rakennemalli, jonka mukaan atomilla on pieni ydin, ja sitä ympäröi elektroniverho. Atomin massa on keskittynyt lähes kokonaan atomin ytimeen. Rutherfordin tutkimusten muka ...

Il Saggiatore

Il Saggiatore on Galileo Galilein Roomassa lokakuussa 1623 julkaistu kirjeen muotoon kirjoitettu esseemäinen kiistakirjoitus. Teoksessa Galilei puhuu matematiikan merkityksestä tieteessä: "Filosofia on kirjoitettu tähän suureen kirjaan, maailmank ...

Suuri väittely

Suuri väittely oli merkittävä kierteistähtisumuiksi aikanaan luultujen kierteisgalaksien luonnetta ja havaittavan kaikkeuden kokoa koskeva väittely tähtitieteilijöiden Harlow Shapleyn ja Heber Curtisin välillä. Väittely käytiin 26. huhtikuuta 192 ...

Thomsonin atomimalli

Thomsonin atomimalli on yksi ensimmäisistä tieteellisiin havaintoihin perustuvista atomimalleista. Atomimalli on nimetty kehittäjänsä, elektronin löytäjän Joseph John Thomsonin mukaan. Thomson esitti mallinsa vuonna 1904. Thomsonin atomimallissa ...

Tyhjyyden kammo

Tyhjyyden kammo on Aristoteleen esittämä fysikaalinen teoria, jonka mukaan luonnossa ei voi esiintyä tyhjiötä. Aristoteles esitti teoriansa teoksensa Fysiikka neljännessä kirjassa. Jo ennen Aristotelesta kreikkalaiset filosofit olivat esittäneet ...

Ultraviolettikatastrofi

Fysiikassa ultraviolettikatastrofi, joka tunnetaan myös Rayleigh-Jeansin katastrofina, on klassinen ennustus 1800-luvun lopulta. Se esittää, että ideaali musta kappale, joka on termisessä tasapainossa, lähettää säteilyä äärettömällä teholla. Kosk ...

Valoeetteri

Valoeetteri oli useiden fyysikoiden 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa kannattama oletus kaikkeuden täyttäväksi sähkömagneettisen säteilyn väliaineeksi. Nimityksen antoi James Clerk Maxwell, joka aikalaistensa tavoin ajatteli, että valon ete ...

Allan G. Bromley

Allan George Bromley oli australialainen tietojenkäsittelytieteilijä ja tieteenhistorioitsija. Bromley oli tietojenkäsittelytieteen apulaisprofessorina Sydneyn yliopistossa, jossa hän keskittyi erityisesti viimeisinä vuosinaan tietokoneiden histo ...

Donna Haraway

Donna Haraway on yhdysvaltalainen tekniikan tutkija ja feminismin teoreetikko. Hän väitteli tohtoriksi Yalen yliopiston biologian laitoksella vuonna 1972. Nykyisin Haraway toimii Kalifornian yliopistossa Santa Cruzissa tietoisuuden historian prof ...

Peter Harrison

Peter Harrison opiskeli luonnontiedettä, uskontoa ja filosofiaa Queenslandin ja Yalen yliopistoissa. Hän toimi monia vuosia historian ja filosofian professorina Australiassa, kunnes hänet valittiin nykyiseen virkaansa Oxfordin yliopistossa vuonna ...

Alexandre Koyré

Alexandre Koyré oli ranskalainen venäläissyntyinen filosofi, joka kirjoitti tieteen historiasta ja tieteen filosofiasta. Koyré syntyi Venäjällä Taganrogin kaupungissa. Koyré keskittyi työssään erityisesti Galileo Galileihin, Platoniin ja Isaac Ne ...

Thomas Kuhn

Thomas Samuel Kuhn lukeutui 1900-luvun merkittävimpiin tieteenfilosofeihin ja tieteenhistorioitsijoihin. Koulutukseltaan hän oli Harvardista vuonna 1949 väitellyt fyysikko. Kuhn tunnetaan parhaiten vuonna 1962 ilmestyneestä pääteoksestaan Tieteel ...

Ernst Mach

Ernst Mach oli itävaltalais-tšekkiläinen fyysikko ja filosofi. Ernst Mach syntyi Chrlicessa, Böömissä, Itävallassa nykyisin osa Brnoa Tšekissä. 14-vuotiaaksi saakka hän oli kotiopetuksessa ja 17-vuotiaana hän pääsi Wienin yliopistoon. Siellä hän ...

Dava Sobel

Dava Sobel on yhdysvaltalainen tieteen popularisoija ja kirjailija, jonka suosituimpia kirjoja ovat olleet Pituuspiiri sekä Galileon tytär. Ennen ryhtymistään päätoimiseksi kirjailijaksi Sobel toimi useita vuosia freelancer-toimittajana eri tiede ...

Doron Swade

Doron Swade on eteläafrikkalaissyntyinen brittiläinen tieteenhistorioitsija, kuraattori ja tietokirjailija. Swade opiskeli useissa yliopistoissa, muun muassa Cambridgen yliopistossa ja University College Londonissa. Hänen oppiaineisiinsa kuuluiva ...

2009 Latvian Mazsalacan meteoriittihuijaus

2009 Latvian Mazsalacan meteoriittihuijaus oli 25. lokakuuta 2009 iltapäivällä, Pohjois-Latvian Mazsalacan lähistölle iskeytyneeksi väitetyn meteoriitin synnyttämäksi väitetty törmäyskraatteri pellossa. Jo varsin pian useat tahot esittivät epäily ...

Archaeoraptor

Marraskuussa 1999 National Geographic julkaisi uutisen Liaoningin maakunnasta Kiinasta löytyneestä fossiilista, joka oli tulkittavissa liskon ja linnun välimuodoksi. Toimittaja Christopher Sloan kirjoitti, että löytö on ”todellinen puuttuva lenkk ...

Calaverasin kallo

Calaverasin kallo esiteltiin vuonna 1866 kaivoksesta 40 metrin syvyydestä löytyneeksi muinaiseksi ihmiskalloksi, joka olemassaolollaan olisi osoittanut muun muassa evoluutioteorian vääräksi. Kyseessä on huijaus.

John Ernst Worrell Keely

John Ernst Worrell Keely oli yhdysvaltalainen keksijänä esiintynyt huijari, jonka onnistui toistuvasti vakuuttaa sijoittajat investoimaan ennestään tuntematonta voimaa energianlähteenä käyttävän koneen kehittämiseen. Hänen kuuluisia uhrejaan oliv ...

Oregonin vetoomus

Oregonin vetoomus on yleinen nimitys vuosina 1998–2001 järjestetylle vetoomukselle, joka vastusti Kioton sopimusta ja piti väitteitä ihmisperäisistä kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuvista ”katastrofaalisista” seuraamuksista vailla vakuuttavia tie ...

Piltdownin ihminen

Piltdownin ihminen on väärennetty kallo ja leukaluu, joiden uskoteltiin olevan peräisin ihmisen kaukaiselta esi-isältä, ”puuttuvalta renkaalta” ihmisen ja apinan välillä. Fossiili ”löytyi” vuonna 1912 Piltdownista Englannista. Piltdownin fossiili ...

Scott S. Reuben

Scott S. Reuben on entinen Tuftsin yliopiston anestesiologian apulaisprofessori ja Baystate Medical Centerin akuutin kivunhoidon osaston johtava lääkäri. Hän joutui eroamaan virasta, kun paljastui, että hän on väärentänyt reuman hoitoon käytettäv ...

Jon Sudbo

Jon Sudbo on entinen norjalainen lääkäri ja hammaslääkäri, joka paljastettiin kattavasta tutkimusvilpistä tammikuussa 2006. Vilpin paljastuessa hän oli Oslon Radiumhospitalet-sairaalan ylilääkäri ja Oslon yliopiston apulaisprofessori. Hänen tapau ...

Würzburgin valehtelevat kivet

Würzburgin valehtelevat kivet tai Beringerin valehtelevat kivet ovat kuuluisia väärennettyjä fossiileja, jotka Würzburgin yliopiston professori Johann Beringer löysi vuosina 1725–1726 Würzburgin läheltä Saksasta, ja jotka hänen mukaansa todistiva ...

De re metallica

De re metallica on Georgius Agricolan vuonna 1556 julkaisema latinankielinen kirja kaivostoiminnasta, malmien prosessoimisesta ja puhdistamisesta. Kirja julkaistiin vuosi Agricolan kuoleman jälkeen ja varsinkin sen kansankielisistä käännöksistä m ...

Flogiston-teoria

Flogiston-teoria oli 1600- ja 1700-lukujen kemiallinen teoria, jolla pyrittiin selittämään palaminen. Teorian mukaan kaikissa palavissa aineissa oli eräs yhteinen ainesosa, flogiston, joka poistui niistä palamisessa. Vuonna 1669 saksalainen fyysi ...

Kemian historia

Kemian historia ulottuu yli 6 000 vuoden taakse. Tällöin Egyptissä ja Kaksoisvirranmaassa opittiin käyttämään kuparia ja lyijyä. Egyptiläisten käyttämiä kemikaalireseptejä löytyy muun muassa roomalaiselta Plinius vanhemmalta, jonka mukaan egyptil ...

Massavaikutuksen laki

Kemiallisessa reaktiossa, joka etenee tasapainoon ja on palautuva, vaikuttaa massavaikutuksen laki eli tasapainolaki. Tämä laki ilmaisee reaktion tasapainoa kuvaavan tasapainovakion riipuvuuden reaktion reagoivien ainesosien konsentraatioista ja ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →