ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 38

Uskonto

Uskonto tarkoittaa uskoa ja siihen liittyvää pyhyyden kokemusta, joka on muotoutunut oppijärjestelmäksi ja ilmenee erilaisina tapoina ja menoina.

Antropomorfismi

Antropomorfismi eli ihmisenkaltaistaminen on inhimillisten ominaisuuksien liittämistä muihin eläimiin, elottomiin esineisiin tai kuvitteellisiin kohteisiin. Uskonnoissa antropomorfismi tarkoittaa jumalien ihmisenkaltaisuutta. Henkilöitymä on jonk ...

Armo

Armo on laaja käsite joka viittaa esimerkiksi anteeksiantoon ja hyväntahtoisuuteen monissa eettisissä, laillisissa, uskonnollisissa ja sosiaalisissa asiayhteyksissä. Armo voi viitata myötätuntoiseen käytökseen joko jonkinlaisessa voimasuhteessa y ...

Autuas

Autuas tarkoittaa kristinuskossa pelastettua tai yliluonnollisella tavalla onnellista. Kreikankielisessä Uudessa testamentissa käytetään sanaa makarios, "autuas, ikuisesti onnellinen". Sanaa käytettiin tilasta, kun saa olla Jumalan yhteydessä. Sa ...

Divinaatio

Divinaatio tarkoittaa ennustamisen taitoa tai ennustamisen lahjaa. Antiikin kreikkalaiset korostivat enemmän ennustustaidon irrationaalisuutta, roomalaiset sen jumalallisuutta. Molemmat ajattelivat, että oli olemassa kaksi mahdollisuutta saada ti ...

Fatalismi

Fatalismi eli kohtalousko on usko, että ihmisen tahto ja toiminta sekä tapahtumat ovat sidottuja ennalta määrättyyn kohtaloon tai jonkin jumalallisen voiman vaikutukseen.

Guru

Guru on hindulaisuudessa henkilökohtainen, valaistunut uskonnollinen opettaja. Gurujen tärkeimpiä tehtäviä ovat initiaatio ja opettaminen.

Henkiparannus

Henkiparannus tai uskollaparannus on parannusmenetelmä, jossa tukeudutaan rituaaleihin tai yliluonnollisiin voimiin. Henkiparannusta ei ole pystytty tieteen keinoin todentamaan. Siksi sen katsotaan olevan näennäistieteeseen kuuluva paranormaali i ...

Hieros gamos

Hieros gamos tai hierogamia tarkoittaa pariutumista ja usein myös avioliittoa jumalan ja ihmisnaisen tai -miehen välillä, joka tapahtui yleensä keväällä. Se on useiden muinaisten kansojen myytti ja rituaali, jonka osanottajat uskoivat voivansa sa ...

Homo religiosus

Homo religiosus on uskontotieteellinen käsite, jolla viitataan uskonnollisuuteen ihmisille luontaisena ominaisuutena. Uskontotieteen tutkimuskohde on homo religiosus ja se tutkii hänen käyttäytymistään yksilönä ja yhteisössä. Empiirisenä tieteenä ...

Initiaatio

Initiaatio on henkilön vihkiminen uskonnollisesti tai yhteiskunnallisesti uuteen asemaan. Initiaatioon liittyy läheisesti siirtymäriitti. Laajimmalle levinneitä initiaatioriittejä maailmassa ovat aikuistumisriitit. Initiaatioiden uskonnollinen me ...

Julistaminen ovelta ovelle

Julistaminen ovelta ovelle on joidenkin kirkkojen ja uskonnollisten yhdyskuntien tapa julistaa uskontojaan. Näkyvimmin näin toimivat maailmanlaajuisesti Jehovan todistajat ja Mormonit.

Jumi

Jumi on erityisesti suomalais-ugrilaisia kieliä puhuvien kansojen käyttämä yliluonnollisten ilmiöiden, lähinnä panteistisen maailmanhengen nimitys. Suomen etäsukukielissä se tunnetaan myös nimityksellä Jumo. Muiden muassa marit viettävät vuositta ...

Kaikkinäkevä silmä

Kaikkinäkevä silmä on uskonnollinen tunnuskuva tai vertauskuva. Usein tämä tunnuskuva yhdistetään siten, että silmä on kolmion sisällä ja kolmio ympyrän sisällä. Merkkiä alettiin käyttää renessanssin ikonitaiteessa Jumalan kolminaisuutta esittävä ...

Kalliotemppeli

Kalliotemppeli tai luolatemppeli on kallioon louhittu tai luonnonluolaan rakennettu suoja uskonnollisten menojen harjoittamista varten. Tällaisia temppeleitä on varsinkin Intiassa, Kiinassa ja Välimeren alueella. Intiassa ne ovat pääasiassa buddh ...

Kanonisointi

Kanonisointi tarkoittaa henkilön julistamista pyhimykseksi, uskonnollisen kirjoituksen ottamista pyhien, ohjeellisten kirjojen kokoelmaan tai uskonnollisen dogmin julistamista ohjeelliseksi. Kanonisointi on myös yleisemmin jonkin asian asettamist ...

Kansanusko

Järvinen, Antero: Ihmiset ja eläimet. WSOY 2000. Lehikoinen, Heikki: Ole siviä sikanen. Teos 2009. kansanuskomuksia ja tapoja eläimiin liittyen Folk Islam in Somalia. Countrystudies.us. englanniksi

Kirkkosaari

Kirkkosaari on yleinen paikannimi. Käsitteenä kirkkosaari tai kirkkosalo on paikka, tyypillisesti järvellä, joella tai merellä sijaitseva saari tai maalla sijaitseva kohouma, johon on liittyy joko pakanallisia tai kristillisiä uskonnollisia perin ...

Kuvainpalvonta

Kuvainpalvonta eli ikonolatria on haukkumanimi sellaisille uskonnollisille ja kulttuurillisille käytännöille, joissa huomion kohteena näyttäisi päällisin puolin tarkasteltuna olevan kuva tai patsas. Kuvainpalvonta voi kohdistua väitettyihin epäju ...

Kääntymys

Kääntymys tapahtuu, kun henkilö omaksuu uuden uskonnon. Kääntymyksen tekijä on aiemmin ollut jonkin toisen uskonnon kannattaja tai uskonnoton. Erityistä huomiota ovat herättäneet kääntymykset, joita on edeltänyt jokin yliluonnolliseksi tulkittu k ...

Lahko (uskonto)

Lahko on nykyisessä päämerkityksessään vallitsevasta kirkosta eronnut uskonnollinen ryhmä. Laajemmassa merkityksessään lahko on mistä hyvänsä kirkko- tai uskontokunnasta irrottautunut ryhmä tai liike. Perinteisessä kristillisessä merkityksessään ...

Liturginen kieli

Liturginen kieli on kirkollisten toimitusten kieli. Myös nimityksiä kirkkokieli, uskonnollinen kieli, pyhä kieli, kirkollinen kieli tai hengellinen kieli voidaan käyttää uskonnoissa erityisasemassa olevista kielistä. Pyhä kieli on usein se kieli, ...

Mielenhallinta

Mielenhallinta on toimintaa, jolla sen kohde saadaan käyttäytymään, tuntemaan ja ajattelemaan toivotulla tavalla. Mielenhallinta voi sisältää muun muassa tunteiden hallintaa, ajatusten hallintaa, käyttäytymisen hallintaa ja tiedonsaannin hallinta ...

Mustakirja (loitsukirja)

Mustakirja on loitsuja ja manauksia sisältävä käsikirjoitus, jonka hallussapitäjä oli Perhossa toiminut parantaja-noita Juha Kellokoski. Häneltä käsikirjoituksen sai valkeakoskelainen kasööri Tuomas Taittonen vuonna 1862 ja hänen sekä muutaman vä ...

Mysteeri

Mysteeri tarkoittaa uskontoon liittyviä yliluonnollisia ilmiöitä. Esikristillisiä uskontoja, joissa on tällaisia ilmiöitä, sanotaan mysteeriuskonnoiksi. Ne olivat suosittuja antiikin Kreikassa ja Roomassa. Idän kristillisissä kirkoissa mysteereil ...

Paasto

Paasto tarkoittaa tauon pitämistä kiinteän ruoan nauttimisesta eli luopumista ravinnosta. Joskus paastotessa luovutaan myös nesteestä tai joissakin tapauksissa vain joistakin ruokaryhmistä, yleensä etenkin lihan syömisestä. Paaston syyt voivat ol ...

Pyhimyskehä

Pyhimyskehä eli nimbus, glooria, gloria, gloriola tai aureola on sädekehä, joka kuvaa jumalallisten henkilöiden pyhyyttä. Yleisin pyhimyskehän muoto on päätä ympäröivä pyöreä kiekko. Soikeaa tai mantelinmuotoista kehää nimitetään mandorlaksi. Keh ...

Raako

Raako on muinainen suomalainen ja karjalainen ajan jumala, jonka on Karjalassa sanottu myös huolehtivan kuun vaiheista. Suomalaisessa muinaisuskossa tätä vastaa Kave. Raakosta ei tiedetä paljon, mutta häntä pidetään vanhana ja viisaana erakkona.

Rakkauspommitus

Rakkauspommitus on yksilöön kohdistuva järjestäytynyt rakastavien tunteiden osoitus, jolla ihmisryhmä pyrkii käännyttämään yksilön joukon jäseneksi. Termiä on käytetty Yhdysvaltain Yhdistymiskirkon sisällä. Liikkeen ulkopuolella rakkauspommitusta ...

Rauha (uskonto)

Rauha uskonnollisessa merkityksessä voi tarkoittaa sopusointuista olotilaa koko maailmassa, tietyn kansan kohdalla tai yksittäisen ihmisen elämässä. Se voi tarkoittaa myös Jumalan tai taivaan ominaisuutta tai varmuutta taivaaseen pääsemisestä.

Resitatiivi

Resitatiivi on puheen ja laulun väliltä oleva ilmaisun muoto, jota käytetään oopperassa, mutta myös uskonnollisessa musiikissa. Resitatiivi on laulusävellys joka tarkkaa rytmiä noudattamatta jäljittelee puheen luonnollista kulkua.

Riitti

Riitti on juhlameno, pyhä seremonia tai uskonnollinen toimitus. Riitillä on tietty suorittamistapa ja se voi olla yksilön tai yhteisön suorittama. Useimmiten riitin suorittaa tehtävään erikoistunut henkilö, kuten šamaani tai pappi. Monissa kulttu ...

Rukoushetki

Rukoushetki tarkoittaa lyhyttä uskonnollista tilaisuutta, jossa luetaan uskonnollisia tekstejä sekä lauletaan uskonnollisia lauluja, kuten virsiä. Rukoushetket hetkipalvelukset, hetkirukoukset ovat pieniä jumalanpalveluksia, joissa luetaan psalme ...

Sielulintu

Sielulintu oli linnun hahmoinen sielueläin ja vertauskuva suomalaisessa ja karjalaisessa muinaisuskossa. Lintu ehkä toi sielun syntymässä, ja vei sen kuoleman hetkellä. Joidenkin perinteiden mukaan nukkuessa oli hyvä olla lähellä puusta veistetty ...

Sielunhoito

Sielunhoito on uskonnollisen yhteisön piirissä harjoitettavaa, psyykkiseen kokemistodellisuuteen kohdistuvaa auttamista. Sielunhoito voi sisältää mm. kuuntelemista ja rukousta. Sielunhoito eroaa psykoterapiasta ja ne ovat verrattain epäyhtenäisiä ...

Sädekehä

Sädekehä on uskonnossa pyhyyden ja jumalallisuuden tunnusmerkki. Kirkollisessa taiteessa sellainen on usein kuvattuna pyhimysten pään ympärille: tällaista kutsutaan pyhimyskehäksi. Kirkkotaiteessa sädekehä on yleensä henkilön päätä joka suunnalta ...

Totemismi

Totemismilla tarkoitetaan antropologiassa yliluonnollista yhteyttä jonkin ihmisryhmän ja eläinlajin, harvemmin myös jonkin kasvilajin tai luonnonilmiön, välillä. Nimitys totemismi on johdettu Pohjois-Amerikan Yläjärven alueella asuneen Ojibwe-kan ...

Uskomusjärjestelmä

Uskomusjärjestelmä on uskomuksiin perustuva ajattelutapa, johon liittyy tietynlaista kieltä, tiedon rakenteita ja käsitteistöjä. Kaikki tietojärjestelmät ovat uskomusjärjestelmiä, mikäli niitä tarkastellaan tietoteoreettisen skeptisismin tai tiet ...

Uskonnollinen humanismi

Uskonnollinen humanismi yhdistää uskonnolliset rituaalit humanistiseen elämänkatsomukseen. Uskonnolliset humanistit ovat Yhdysvalloissa järjestäytyneet muun muassa Eettisen kulttuurin yhdistyksiin, jotka yhdessä muodostavat Amerikan eettisen liit ...

Uskonnollinen yhdyskunta

Uskonnollinen yhdyskunta on Suomen uskonnonvapauslain mukaan joko: Suomen ortodoksinen kirkko. rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta, Suomen evankelis-luterilainen kirkko tai Rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta lyh. uy on erillinen yksityisoike ...

Uskonnollistaminen

Uskonnollistamisella tarkoitetaan, että yksilö ja hänen toimintansa nähdään ainoastaan hänen uskontonsa kannalta. Uskonnollistaminen on ongelmallinen ja yleinen ilmiö, ja on esimerkkinä uskonto­luku­taidottomuudesta. Uskonnollistaminen pohjautuu ...

Uskonnon lukutaito

Uskontojen lukutaito tai uskontolukutaito on uskonnollisten kertomusten sekä perinteisen uskonnollisen kielen tuntemusta ja ymmärtämistä. Globalisoituvassa maailmassa uskontojen lukutaidon merkityksen on sanottu kasvaneen, koska globalisaatio lis ...

Uskonnon medioituminen

Uskonnon medioituminen tarkoittaa median välityksen avulla muovautuvaa käsitystä ihmisen omasta sekä muista uskonnoista. Median avulla eri uskonnot ovat tulleet tietoisemmaksi, kun esimerkiksi uskonnolliset yhteisöt tai johtajat ovat saaneet julk ...

Uskonnon määritelmä

Uskonnon määritelmiä on lukuisia eikä niistä vallitse yksimielisyyttä. Kielitoimiston sanakirjan mukaan uskonto tarkoittaa uskoa ja siihen liittyvää pyhyyden kokemusta yleismaailmallisena ilmiönä, joka usein on muotoutunut oppijärjestelmäksi ja i ...

Uskonnon ulottuvuudet

Uskonnot antavat tietoa, jonka avulla ihminen voi rakentaa omaa maailmankatsomustaan. Ihminen saa vastauksia perimmäisiin kysymyksiin. Tieto löytyy kirjauskonnoissa pyhistä kirjoista ja se on koottu uskonnon oppiin ja uskontunnustuksiin. Luonnonu ...

Uskontojen uhrien tuki

Uskontojen uhrien tuki UUT ry on vuonna 1987 perustettu ja vuonna 1993 rekisteröity sitoutumaton yhdistys, jonka tavoitteena on tukea uskonnollisissa yhteisöissä vaikeuksiin joutuneita ihmisiä ja näiden läheisiä. Yhdistys pyrkii ehkäisemään ongel ...

Uskontolukutaito

Uskontolukutaito on kyky osata lukea, arvioida, tulkita ja viestiä erilaisia katsomuksiin liittyviä tapoja ilmaista uskontoa kuten kuvia, rituaaleja, symboleita ja tekstejä. Uskontolukutaito antaa ihmisille kyvyn tulkita ja tunnistaa uskontoja ni ...

Uskontunnustus

Uskontunnustus on määrämuotoinen uskon, yleensä uskonnollisen uskon, sisällön tunnustus tai ilmoitus. Monet kristilliset varhaisen kirkon uskontunnustukset ovat syntyneet ekumeenisissa kirkolliskokouksissa oikean uskon erottamiseksi harhaopeista. ...

Uskovainen

Uskovainen, uskova, on henkilö, joka uskoo hyvin hartaasti Jumalaan ja toteuttaa uskoaan arjessa. Nimitystä uskovainen myös käytetään viitattaessa halveksivasti jonkin liikkeen tai muun vastaavan kiihkeisiin kannattajiin, esimerkiksi poliittisen ...

Vaarallinen lahko

Vaarallinen lahko tai tuhoisa kultti on uskonnollinen yhteisö, jonka johdon toimet aiheuttavat välittömästi tai välillisesti huomattavaa fyysistä, taloudellista tai henkistä vahinkoa ainakin osalle ryhmän jäsenistä tai ryhmän ulkopuolisille. Ylee ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →