ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 43

Peltojen kipsikäsittely

Peltojen kipsikäsittelyssä kipsiä levitetään pelloille vähentämään sieltä vesistöihin karkaavaa fosforikuormaa. Kipsikäsittely on todettu toimivaksi vesiensuojelukeinoksi, sillä kipsi vähentää fosforikuormaa tehokkaammin ja edullisemmin kuin mikä ...

Permakulttuuri

Permakulttuuri tarkoittaa rakennetun ympäristön suunnittelua luontoa kunnioittaen. Käsite permaculture tuli alun perin sanoista permanent agriculture, pysyvä maanviljely, mutta se on levinnyt siitä muillekin suunnittelun osa-alueille, ja nykyisin ...

Rooman klubi

Rooman klubi on aiemmin Saksan Hampurissa ja nykyisin Sveitsin Winterthurissa, Zürichin kantonissa päämajaansa pitävä kansainvälinen tulevaisuudentutkimuksellinen keskustelufoorumi, joka pohtii monenlaisia kansainvälisiä kysymyksiä, kuten ympäris ...

Suojavyöhyke

Suojavyöhyke tai suojakaista on viljellyn alueen vieressä oleva maakaistale, jolla kasvatetaan monivuotisia kasveja maanviljelyn aiheuttamien ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Erityisesti suojavyöhykkeitä sijaitsee vesistöjen suuntaisesti jokien ...

Sähköauto

Sähköauto on auto, jonka voimanlähteenä toimii sähkömoottori. Arkikielessä sähköautolla yleensä tarkoitetaan täyssähköautoa ja tarkemmin akkusähköautoa, mutta periaatteessa sähköautoihin voidaan lukea kaikki autot, jotka käyttävät sähkömoottoria ...

Sähkön ympäristömerkintä

Sähkön ympäristömerkintä on kolmannen osapuolen antama verifiointi sähkötuotteelle vapailla selvennä sähkömarkkinoilla. Sähkön ympäristömerkintä on käytössä Suomessa, Ruotsissa, USA:ssa ja Saksassa. OK Power, Saksa Ekoenergia, Suomi Green-e, USA ...

Tree City USA

Tree City USA on puiden istutus- ja huolehtimisohjelma. Kampanjaa sponsoroi Puun päivä -tapahtuman rahasto. Ohjelmaan on liittynyt satoja kaupunkeja sekä kyliä ympäri Yhdysvaltoja.

Varovaisuusperiaate

Varovaisuusperiaate eli ennalta varautumisen periaate tarkoittaa, että tiettyihin ympäristöä tai kuluttajia suojeleviin toimenpiteisiin ryhtymistä ei saa estää se, ettei toimenpiteen seurauksista ole tarpeeksi tieteellistä varmuutta. Varovaisuusp ...

Vesijalanjälki

Vesijalanjälki tarkoittaa sitä, kuinka paljon henkilö, yhteisö, valtio tai vastaava on kuluttanut maailman vesivaroja kaikkien kuluttamiensa hyödykkeiden myötä. Kulutettuihin vesivaroihin lasketaan talousveden lisäksi kaikki vesi, joka on tarvitt ...

Viherpesu

Viherpesu on pinnallista ympäristöystävällisyyttä, joka ei ulotu mainontaa tai retoriikkaa syvemmälle. Termi on alun perin johdettu englanninkielisestä ilmauksesta whitewash, joka tarkoittaa "virheiden peittämistä tai salaamista". Viherpesua harr ...

Vihreä liberalismi

Vihreä liberalismi on liberalismin suuntaus, joka korostaa vihreän liikkeen arvoja. Ideana on, että liberalismin puolustamat vapaat markkinat ja yksilöt, jotka kaikki tekevät osansa, pystyvät yhdessä pelastamaan maailman. Bill Clinton on myös san ...

Viilarintien hiidenkouru

Viilarintien hiidenkouru oli Helsingin Vartiokylän kaupunginosassa, Roihupellon alueella, Viilarintien eteläpuolella ollut pitkänomainen, sulavalinjainen kourumainen kalliomuodostuma. Hiidenkouru oli Raide-Jokerin suunnitelman edessä ja se poiste ...

Ydinjätehuolto

Ydinjätehuollolla tarkoitetaan ydinteknisesti syntyneestä radioaktiivisesta jätteestä eli ydinjätteestä huolehtimista. Ydinjätteitä syntyy siellä missä radioaktiivisia aineita hyödynnetään eli sairaaloissa, tutkimuslaitoksissa, teollisuudessa, ma ...

Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto

Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto on terveydestä ja ympäristöstä vastaava valtion virasto Yhdysvalloissa. Virastoa johtaa Yhdysvaltain presidentin nimittämä henkilö. EPA työllistää 17 000 ihmistä 10 toimistossa ja 27 laboratoriossa ympäri Yhd ...

Ympäristöjohtaminen

Ympäristöjohtaminen on liikkeenjohdon ala, joka keskittyy ympäristönsuojelun ja yritystoiminnan leikkauspisteisiin. Ympäristöjohtaminen tukeutuu usein ympäristöjohtamisjärjestelmiin, joita ovat mm. ISO 14001 ja EMAS-järjestelmä. Ympäristöjohtamin ...

Ympäristökampanja

Ympäristökampanja on joukko toimenpiteitä, joiden tavoitteena on aikaansaada ympäristöystävällinen muutos. Kampanja on tietyn ajan kestävä tiettyyn teemaan ja maantieteelliseen alueeseen keskittyvä vaikuttamishakuinen toimenpide, johon yleensä li ...

Ympäristöliike

Ympäristöliike on ympäristönsuojelun hyväksi toimiva kansanliike. Suomessa ympäristöliikkeeseen liittyvinä kansalaisjärjestöinä voidaan pitää muun muassa Suomen luonnonsuojeluliittoa ja useita muita luontojärjestöjä. Rooman klubin vuonna 1972 jul ...

Ympäristölupa

Ympäristölupa on ympäristöviranomaisen myöntämä lupa, joka tarvitaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan. Toimintojen luvanvaraisuus perustuu ympäristönsuojelulakiin ja sen nojalla annettuun ympäristönsuojeluasetukseen. Uudell ...

Ympäristömerkki

Ympäristömerkki kertoo tuotteen tai palvelun vaikutuksista ympäristöön, ja merkinnän tavoitteena on lisätä puolueetonta tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista. Näin merkkien avulla voidaan muuttaa kulutustottumuksia sekä tuotteiden valmistusta ...

Ympäristönsuojelulaki

Ympäristönsuojelulaki on yleislaki, joka säätelee lähinnä ympäristön pilaantumista ja siihen liittyviä velvoitteita ja määräyksiä. Laki sisältää säännökset maaperän, ilman ja vesien suojelusta. Lain tavoitteena on ympäristön pilaantumisen ennalta ...

Ympäristövakuutuskeskus

Ympäristövakuutuskeskus, lyhennettynä YVK, turvaa ympärisövahingon kärsineen oikeudet hoitamalla tuntemattomien, vakuuttamattomien ja maksukyvyttömien aiheuttamat vahingot. Vastuu vahingosta on kuitenkin toimintaa harjoittaneella vahingonaiheutta ...

Öljypuomi

Öljypuomi on synteettisestä, öljyä kestävästä materiaalista valmistettu öljyntorjuntaväline. Vakiotyyppinen öljypuomi, ns. vankkuripuomi, on noin 1.5 metriä leveä kellukkeella varustettu hihnamainen rakennelma, joka voidaan laskea mereen aluksest ...

Distro

Linux-nimellä levitetään useita valmiiksi tuotteistettuja ohjelmistokokoelmia asennus- ja ylläpito-ohjelmineen, joita kutsutaan ohjelmistojärjestelmään sisälletyn vapaasti levitettävän käyttöjärjestelmän jakeluiksi, jakelupaketeiksi, levitysversi ...

Financial Times Global 500

Financial Times Global 500 on brittiläisen talouslehti Financial Timesin vuosittain päivittämä lista maailman 500 suurimmasta yrityksestä. Yritykset listataan niiden markkina-arvon mukaan.

Forbes 500

Forbes 500 oli yhdysvaltalaisen Forbes-talouslehden julkaisema luettelo Yhdysvaltain suurimmista yrityksistä. Luettelon on korvannut vuodesta 2004 alkaen Forbes Global 2000 -lista, joka käsittää maailman 2000 suurinta yritystä.

Forbes Global 2000

Forbes Global 2000 on maailman 2000 suuren julkisen yrityksen lista, joka on tehty yhdistelmänä neljän mittarin perusteella. Mittarit ovat liikevaihto, liikevoitto, omaisuus ja markkina-arvo. Listan tekee ja julkaisee vuosittain Forbes-lehti. Val ...

Lick Library

Lick Library on Internetissä toimiva yritys, joka tuottaa opetusmateriaalia kitaran, basson ja rumpujen soittoon. Materiaalia on muun muassa videomuodossa Lick Libraryn kotisivuilla, minkä lisäksi yritys on julkaissut paljon DVD:itä. Videoissa nä ...

Neutrik

Neutrik Group on liechtensteinilainen yritys, joka on valmistanut liittimiä vuodesta 1975. Valikoimaan kuuluu erityyppiset XLR-liittimet, plugit, jackit, Speakonit, PowerConit, Patch bayt, BNC:t ja lisäksi erilaisia erikoisliittimiä, kuten MiniCo ...

Nordic Moneta

Oy Nordic Moneta Ab on pohjoismainen keräilyrahoja ja -mitaleita markkinoiva yritys. Suomessa yritys toimii aputoiminimellä Suomen Moneta. Nordic Monetalla on toimintaa myös Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Suomen Rahapaja ...

Ohjelmatoimisto

Ohjelmatoimisto tarkoittaa liikeyritystä, joka tarjoaa esiintyjiä kuten viihdetaiteilijoita tai musiikkiyhtyeitä esimerkiksi tanssi- tai musiikkiravintoloille. Niiden etujärjestöön Suomen ohjelmatoimistot ja agentit ry. kuuluu lähes 60 yritystä. ...

SOS International

SOS International on pohjoismainen hätäpalveluyritys, jolla on hätäkeskuksia Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. SOS International auttaa pohjoismaisia matkailijoita hätätapauksissa ympäri maailmaa. Yhtiön muita toimialoja ovat autovahink ...

World Trade Centers Association

World Trade Center Association perustettiin vuonna 1970 New Yorkissa. Sen tarkoitus on kerätä yhteen niin julkisia kuin yksityisiäkin yrityksiä ja tarjota näille ulkomaankauppaa edistäviä palveluita ja tietoa. Keskuksia on maailmassa yli kolmesat ...

Yritys

Yritys tarkoittaa yhden tai usean henkilön yhdessä harjoittamaa taloudellista toimintaa, joka tähtää kannattavaan tulokseen. Yritystoimintaa voi harjoittaa yrittäjä itse, jolloin hänestä käytetään nimitystä ammatin- tai liikkeenharjoittaja tai yk ...

Ilmoitustoimisto

Ilmoitustoimisto oli yritys, joka välitti ilmoituksia sanoma- ja aikakauslehtiin. Alkuaan ne välittivät ilmoituksia suoraan myyjän ja ostajan välillä. Niiden toimintaan kuului myös auttaa toimijoita valitsemaan sopiva ilmoitusväline, neuvojen ant ...

Konserni

Konserni on kahden tai useamman yrityksen muodostama taloudellinen kokonaisuus, jossa emoyrityksellä on yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien yritysten kanssa määräysvalta yhdessä tai useassa muussa yrityksessä. Suomessa konserneik ...

Monikansallinen yritys

Monikansallinen yritys, jota toisinaan kutsutaan myös ylikansalliseksi yritykseksi, on yritys, jolla on toimintaa samanaikaisesti useissa eri valtioissa. Monikansallisia yrityksiä ovat esimerkiksi McDonalds, Subway, Bridgestone, Burger King ja In ...

Offshore-yritys

Offshore-yritys on veroparatiisiyhtiöihin liitetty käsite. Verohallinnon mukaan offshore-yrityskäsitteessä "Veroparatiisiyhtiön keskeinen tunnusmerkki ja edullisen verokohtelun edellytys on yleensä se, että yhtiön liiketoiminta tapahtuu muualla k ...

Perheyritys

Perheyritys on yritys, jonka osakkeista pääosa on yhden perheen jäsenten tai läheisten sukulaisten hallussa. Myös listattu yritys voi olla perheyritys, jos yhden perheen tai suvun hallussa on äänivallasta vähintään 25 %. Suomen suurimmat perheyri ...

PK-yritys

Pieni ja keskisuuri yritys on EU-määritelmän mukaan yritys, jonka palveluksessa on enintään 250 työntekijää, vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma 43 miljoonaa euroa. Lisäksi niin sanotun riippumattomuusehdon mukaa ...

Pääomarakenne

Yrityksen rahoituksen perusvaihtoehdot ovat oman pääoman ehtoinen ja vieraan pääoman ehtoinen rahoitus. Oma pääoma on yrityksen kannalta joustavaa. Yrityksen ei ole pakko jakaa voittoa omalle pääomalle eikä omaa pääomaa tarvitse myöskään maksaa p ...

Sosiaalinen yritys

Sosiaalinen yritys on yrityksen toimintatapa, jossa tavoitteena on taloudellisen kannattavuuden ohella yhteiskunnallinen yleishyödyllisyys merkittävyys. Tämä sosiaalinen tavoite voi olla vajaakuntoisten työllistäminen eli kuntouttava työtoiminta, ...

Startup-yritys

Startup-yritys tarkoittaa nuorta kasvuhakuista yritystä. Sillä voidaan tarkoittaa myös yritystä, joka vasta kehittää ensimmäistä tuotettaan eikä tuota vielä voittoa. Termiä käytetään usein enintään muutaman vuoden ikäisistä yrityksistä tai kunnes ...

Talousrikollisuus

Talousrikollisuus on rikosten tekemistä tehtävässä, joka liittyy taloudelliseen toimintaan. Talousrikoksella havitellaan taloudellista hyötyä yleensä yritykselle tai muulle organisaatiolle, mutta siihen voi liittyä myös henkilökohtaista etua, kut ...

Technology Fast 50

Deloitte Technology Fast 50 on vuosittain järjestettävä kilpailu, joka listaa 50 nopeimmin kasvanutta yritystä. Suomessa kilpailu alkoi vuonna 2005. Vastaava globaali kilpailu järjestetään nimellä Deloitte Fast 500. Kilpailuun voivat osallistua k ...

Voitonjako

Voitonjako tarkoittaa yrityksen tekemän voiton jakamista yrityksen omistajille. Voitonjaon tavat riippuvat yrityksen yhtiömuodosta. Osakeyhtiön voitonjako tapahtuu tavallisimmin osinkoina. Muita voitonjakotapoja ovat mm. pääoman palautus ja omien ...

Voitto-osuus

Voitto-osuus tarkoittaa Suomessa eräiden yhtiömuotojen tuottoa tai sijoitusrahaston tuotonmaksua. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön voitto-osuus on tilikauden voitosta yhtiömiehelle laskettava tuotto. Yhtiömies voi nostaa voitto-osuuden yhtiös ...

Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Yhteiskunnallinen yritys -merkki on joulukuussa 2011 julkistettu liiketoimintamerkki, joka viestii yrityksistä, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia, kantaa yhteiskunnallista vastuuta ja tuottaa yhteisk ...

Yrityskaappaus

Yrityskaappaus on taloustieteen termi, joka tarkoittaa jonkin yrityksen osakkeiden hankkimista tarkoituksena kaapata yrityksen päätäntävalta kokonaan tai hankkia merkittävää vaikutusvaltaa kyseisessä yrityksessä.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →