ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 68

Alvin Goldman

Alvin Ira Goldman toimii filosofian professorina Rutgersin yliopistossa New Jerseyssä, Yhdysvalloissa. Aikaisemmin hän opetti Michiganin yliopistossa ja Arizonan yliopistossa. Goldman väitteli filosofian tohtoriksi Princetonin yliopistossa. Hänen ...

Thomas Hobbes

Thomas Hobbes oli englantilainen filosofi. Hänet tunnetaan ennen kaikkea poliittisesta filosofiastaan, mutta hän kirjoitti myös historiasta, geometriasta, etiikasta ja yleisestä filosofiasta. Hobbesin tunnetuin teos on Leviathan, jossa hän kehitt ...

David Hume

David Hume 1711 Edinburgh, Skotlanti – 25. elokuuta 1776 Edinburgh, Skotlanti) oli skotlantilainen filosofi, taloustieteilijä ja historioitsija, joka tunnetaan parhaiten tietoteoreettisen empirismin kehittäjänä sekä Adam Smithin ja Thomas Reidin ...

Ksenofanes

Ksenofanes oli kotoisin Kolofonista, Jooniasta. Hän harjoitti filosofiaa eri puolella Kreikkaa, erityisesti Etelä-Italian ja Sisilian kreikkalaisissa siirtokunnissa, kiertelemällä kaupungista toiseen. Hänen sanotaan olleen Arkhelaoksen tai Botoni ...

Gottfried Leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz 1646 Leipzig – 14. marraskuuta 1716 Hannover) oli saksalainen filosofi, luonnontieteilijä, diplomaatti, matemaatikko, oikeus- ja valtiotieteilijä, historiantutkija, kielitieteilijä, kirjastonhoitaja ja yleisnero. Leibniz ...

David Kellogg Lewis

David Kellogg Lewis oli yhdysvaltalainen filosofi. Hän kirjoitti väitöskirjansa Convention: A Philosophical Study W. V. O. Quinen ohjauksessa. Lewis siirtyi Princetonin yliopistoon apulaisprofessoriksi vuonna 1970, ja vuonna 1973 hänet nimitettii ...

John Locke

John Locke on tunnetuimpia uuden ajan filosofeja. Hän on tunnettu sekä tietoteoriastaan että yhteiskuntafilosofiastaan. Tietoteoreetikkona Locke luokitellaan yleensä brittiläisiin empiristeihin eli kokemusajattelun kannattajiin yhdessä David Hume ...

Niklas Luhmann

Niklas Luhmann oli saksalainen sosiologi, hallintotieteilijä ja sosiaalisten järjestelmien teoreetikko. Hän on eräs modernin sosiologisen systeemiteorian tunnetuimmista edustajista ja kehittäjistä.

Norman Malcolm

Norman Malcolm oli yhdysvaltalainen analyyttiseen suuntaukseen kuulunut filosofi. Hänen erikoisalansa oli mielenfilosofia. Malcolm väitteli tohtoriksi Harvardin yliopistosta, ja toimi myöhemmin Cambridgen yliopistossa, Princetonin yliopistossa ja ...

John McDowell

John Henry McDowell on brittiläinen analyyttiseen suuntaukseen lukeutuva filosofi, joka oli aiemmin Oxfordin yliopiston University Collegen jäsen ja toimii nykyään professorina Pittsburghin yliopistossa. McDowellin merkittävin työ on tapahtunut m ...

Trenton Merricks

Trenton Merricks on yhdysvaltalainen filosofi ja Virginian yliopiston professori. Hänen erikoisalojaan ovat metafysiikka, tietoteoria, uskonnonfilosofia ja mielenfilosofia. Merricks väitteli tohtoriksi Notre Damen yliopistosta vuonna 1994 Alvin P ...

John Stuart Mill

John Stuart Mill oli englantilainen filosofi ja taloustieteilijä, joka tunnetaan parhaiten utilitaristisen moraaliteorian kehittäjänä, taloustieteilijänä ja loogikkona, sekä yhtenä varhaisista feministeistä.

G. E. Moore

George Edward Moore, usein G. E. Moore, oli aikansa tunnetuimpia englantilaisia filosofeja. Häntä pidetään usein yhdessä Bertrand Russellin, Ludwig Wittgensteinin ja Gottlob Fregen kanssa yhtenä analyyttisen filosofian historian merkittävimmistä ...

Robert Nozick

Robert Nozick oli amerikanjuutalainen filosofi ja Harvardin yliopiston poliittisen filosofian professori. Nozick vaikutti 1970- ja 1980-luvuilla suuresti amerikkalaisen poliittisen filosofian kehitykseen. Nozick teki käytännöllisesti katsoen yksi ...

Leonard Peikoff

Leonard Sylvan Peikoff on yhdysvaltalainen filosofi. Hänet tunnetaan parhaiten Ayn Randin työn jatkajana objektivistisen filosofian kehittämisessä. Peikoff oli perustamassa Ayn Rand Institutea vuonna 1985.

Jean Piaget

Piaget syntyi Sveitsin ranskankielisessä osassa, opiskeli kotikaupunkinsa Neuchâtelin yliopistossa sekä Zürichissä ja valmistui eläintieteen alalta filosofian tohtoriksi 1918. Hän kiinnostui älykkyyden mittaamisesta ja lasten kehityskausista vast ...

Alvin Plantinga

Alvin Carl Plantinga on yhdysvaltalainen analyyttinen filosofi, joka toimi aikaisemmin John A. OBrien filosofian professorina Notre Damen yliopistossa. Hänet tunnetaan epistemologiaa, metafysiikkaa, uskonnonfilosofiaa ja apologetiikkaa koskevista ...

Hilary Putnam

Hilary Whitehall Putnam oli yhdysvaltalainen filosofi, joka edusti analyyttisen filosofian suuntausta.

Ayn Rand

Ayn Rand ; 2. helmikuuta 1905 Pietari, Venäjän keisarikunta – 6. maaliskuuta 1982 New York City, New York) oli amerikanvenäläinen kirjailija ja filosofi, jonka perustama oppisuunta objektivismi korostaa objektiivisen todellisuuden, rationaalisen ...

Bertrand Russell

Bertrand Arthur William Russell, Russellin 3. jaarli oli brittiläinen matemaatikko, filosofi ja loogikko ja koko loogisen empirismin filosofisen perinteen aloittaja. Hän vei suuresti eteenpäin logiikan ja matematiikan perustan tutkimustyötä. Russ ...

Gabriel Sandu

Niculae Gabriel Sandu on Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian professori. Gabriel Sandu valmistui lukiosta Bukarestissa vuonna 1973 ja opiskeli siellä myös taloustieteen maisteriksi valmistuen 1978 Academy of Economic Sciences, mutta siir ...

John Searle

John Rogers Searle on yhdysvaltalainen akateeminen filosofi, joka opettaa Kalifornian yliopistossa Berkeleyssä. Hän kuuluu analyyttisen filosofian perinteeseen ja on keskittynyt kielifilosofiaan, mielenfilosofiaan, tietoisuuden tutkimukseen ja te ...

Wilfrid Sellars

Wilfrid Stalker Sellars oli yhdysvaltalainen filosofi. Hänen isänsä oli tunnettu kanadalais-yhdysvaltalainen filosofi Roy Wood Sellars. Sellars lukeutui analyyttisiin filosofeihin ja hänen kiinnostuksen kohteitaan olivat ennen kaikkea mielenfilos ...

Baruch Spinoza

Baruch Spinoza, oli hollanninjuutalainen filosofi. Spinoza pyrki erottamaan uskonnon ja filosofian ja luomaan rationalistisen etiikan ja valtio-opin teorian. Hän on René Descartesin ja Gottfried Leibnizin ohella 1600-luvun suurimpia rationalistej ...

Peter Frederick Strawson

Sir Peter Frederick Strawson oli englantilainen analyyttiseen suuntaukseen kuulunut filosofi. Hän toimi metafyysisen filosofian professorina Oxfordin yliopistossa vuosina 1968–1987. Strawson tuli tunnetuksi artikkelillaan "On Referring" 1950, jok ...

Nassim Nicholas Taleb

Taleb on asunut pitkään Yhdysvalloissa, jossa tehnyt uran talousmatemaatikkona, kvanttina, eli kvantitatiivisena ammattilaisena rahoitussektorilla kehittäen muun muassa riskienhallintamenetelmiä. Uransa hän loi johdannaisten parissa, optioilla. H ...

Giambattista Vico

Giambattista Vico tai Giovanni Battista Vico oli italialainen valistusfilosofi, historioitsija, juristi ja reettori. Hän syntyi Napolissa kirjakauppiaan ja kärryjentekijän tyttären poikana. Hänet tunnetaan parhaiten verum factum -periaatteestaan, ...

Vaalitapa

Vaalitapa on menetelmä, jonka avulla vaaleissa annetut äänet muutetaan edustuspaikoiksi. Vaalitapaan kuuluu vaalilistojen rakentuminen, äänten antamisen tapa, ääntenlaskumenetelmä ja voittajien määrittely. Käytetyllä vaalitavalla on suuri merkity ...

Arrow’n paradoksi

Arrow’n paradoksi tai Arrow’n mahdottomuusteoreema on vaalitapoihin liittyvä teoreema, jonka mukaan mikään sellainen vaalitapa, jossa äänestäjät laittavat osan tai kaikki ehdokkaista suosituimmuusjärjestykseen, ei voi täyttää Arrow’n määrittämiä ...

Condorcet’n menetelmä

Condorcet’n menetelmä eli Condorcet’n vaalitapa on vaalitapa, joka on nimetty 1700-luvulla eläneen ranskalaisen markiisi Nicolas de Condorcet’n mukaan. Condorcet-voittaja on jonkin äänestyksen ehdokas, joka on jokaista muuta ehdokasta suositumpi, ...

Condorcet’n paradoksi

Condorcet’n paradoksi on sosiaalisen valinnan teoriaan liittyvä enemmistösääntöä koskeva paradoksi, joka osoittaa, että tietyissä tilanteissa enemmistön tahtoa ei ole mahdollista määrittää. Paradoksi perustuu siihen havaintoon, että vaikka yksitt ...

D’Hondtin menetelmä

D’Hondtin menetelmä on suhteellisessa listavaalissa käytetty menetelmä, jolla listan saamien äänimäärien perusteella jaetaan paikat listoille. Menetelmä on nimetty keksijänsä, belgialaisen matemaatikon Victor D’Hondtin mukaan. D’Hondtin menetelmä ...

Enemmistövaali

Enemmistövaali on vaalitapa, jossa valtio tai muu alue jaetaan vaalipiireihin siten, että jokaisesta vaalipiiristä valitaan vain yksi ehdokas. Valituksi tulee joko kussakin vaalipiirissä eniten ääniä saanut ehdokas tai enemmistön kaikista äänistä ...

Epäsuora vaalitapa

Epäsuora vaalitapa on prosessi, jossa äänestäjät eivät valitse ehdokkaiden välillä vaan äänestävät valitsijamiehiä, jotka sitten tekevät päätöksen. Se on yksi vanhimmista äänestystavoista ja se on yhä käytössä monissa parlamenttien ylähuoneissa t ...

Henkilövaali

Henkilövaali on vaalitapa, jossa äänestäjät äänestävät suoraan yksittäisten ehdokkaiden välillä. Tämän vastakohtana on listavaali, jossa äänestäjät äänestävät useampia ehdokkaita käsittävien listojen välillä. Suomen valtiollisessa ja kunnallisess ...

Hyväksymisvaalitapa

Hyväksymisvaali on vaalitapa, jossa äänestäjä saa äänestää niin useaa ehdokasta kuin haluaa ja jossa voittaja on se ehdokas, joka saa eniten ääniä. Hyväksymisvaali täyttää monotonisuuskriteerin, koska äänestäjän äänestäessä tiettyä vaihtoehtoa ei ...

Kaksipuoluejärjestelmä

Kaksipuoluejärjestelmä on poliittinen järjestelmä, jossa vaalijärjestelmä tuottaa kaksi pääpuoluetta. Kaksipuoluejärjestelmässä toisella on hallitusvalta ja toinen on oppositiossa. Kaksipuoluejärjestelmä on käytössä muun muassa Britanniassa, Malt ...

Kierrosvaalitapa

Kierrosvaalitapa on kaksikierroksinen vaalitapa. Ensimmäinen kierros on enemmistövaali, jossa ratkaisevaan voittoon vaaditaan yleensä yli puolet annetuista äänistä tai ennalta määrätty riittävän suuri ääniosuus. Jos yksikään ehdokas ei saavuta ta ...

Kooptaatio

Kooptaatio, myös kooptointi tai kooptio on täydennysvaali, lisävalinta, valinta jäseneksi nykyisten jäsenten päätöksellä. On käytössä poliittisissa, kirkollisissa ja yhteiskunnallisissa yhteisöissä ja erikoisen laajasti liike-elämässä. Esimerkkej ...

Lippuäänestys

Lippuäänestys on äänestystapa, jossa valitsijat kirjoittavat ehdokkaan nimen tai numeron äänestyslipulle ja pudottavat lipun vaaliuurnaan. Äänestyksen loputtua ehdokkaiden saamat äänet lasketaan lipuista. Suljettu lippuäänestys on salainen: valit ...

Listavaali

Listavaali on vaalitapa, jossa äänestäjä äänestää listaa ja korkeintaan toissijaisesti yksittäistä henkilöä. Listavaali voidaan järjestää enemmistövaalina tai suhteellisena vaalina. Avoimessa listavaalissa äänestäjä voi äänestää paitsi listaa, my ...

Lohkovaalitapa

Lohkovaalitapa on vaalitapa, jossa äänestäjät valitsevat valmiista kokonaisista ehdokaslistoista, jotka kukin puolue on laatinut etukäteen. Jokaisella äänestäjällä on yksi ääni, jonka hän antaa jollekin ehdokaslistalle. Eniten ääniä saanut lohko ...

Painotettu vaalitapa

Painotettu vaalitapa on vaalitapa, jossa äänestäjä antaa ehdokkaille järjestysnumerot ykkösestä alkaen. Ääntenlaskussa otetaan sitten menetelmästä riippuen eri tavoin huomioon kunkin äänestäjän määrittelemä suosikkijärjestys. Painotetun vaalitava ...

Sainte-Laguën menetelmä

Sainte-Laguen menetelmä on suhteellisessa listavaalissa käytetty menetelmä, jolla listan saamien äänimäärien perusteella jaetaan paikat listoille. Sainte-Laguen menetelmä on käytössä esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa. Sainte-Laguen mene ...

Schulzen vaalitapa

Schulzen vaalitapa on Markus Schulzen kehittämä Condorcetn vaalitapa. Se tuottaa yhden voittajan äänestyslipuista, joihin äänestäjät ovat listanneet ehdokkaat mieluisuusjärjestykseen. Sitä voidaan käyttää myös kaikkien ehdokkaiden listaamiseen pa ...

Siirtoäänivaalitapa

Siirtoäänivaalitapa on vaalitapa, jossa äänestäjä merkitsee ehdokkaansa äänestyslippuun suosituimmuusjärjestyksessä. Ehdokkaita voi merkitä yhden tai useamman, mutta äänestäjällä on kuitenkin käytössään vain yksi ääni. Tilanteessa, jossa ääni tav ...

Suhteellinen vaalitapa

Suhteellinen vaalitapa on vaalitapa, jossa edustajat valitaan niin, että vaaleihin osallistuneen liittouman paikkamäärä on suhteessa liittouman ehdokaslistan yhteisäänimäärään. Suhteellinen vaalitapa edellyttää useamman ehdokkaan - ja käytännössä ...

Suljettu listavaali

Suljettu listavaali on listavaalin muoto, jossa voi äänestää vain puolueiden ehdokaslistoja, mutta ei yksittäisiä ehdokkaita. Suljettuja vaalilistoja sanotaan myös pitkiksi listoiksi, koska niitä äänestämällä äänestäjä hyväksyy koko pitkän listan ...

Vertausluku

Vertausluku kertoo vaaleissa puolueeseen tai yhteislistaan kuuluvien ehdokkaiden keskinäisen järjestyksen saamiensa äänien perusteella. Suomessa käytävissä vaaleissa käytetään vertausluvun laskemisessa ns. D’Hondtin menetelmää, jossa vaalilistans ...

Yhdysvaltain valitsijamieskokous

Yhdysvaltain valitsijamieskokous koostuu valitsijamiehistä, jotka valitsevat Yhdysvaltain presidentin ja varapresidentin. Yhdysvaltain perustuslaki määrittää, kuinka monta valitsijaa kullakin osavaltiolla on; käytännössä määrä on sama kuin senaat ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →