ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 70

Geologi

Geologi on tieteilijä, joka tutkii Maata ja sitä muodostavia kiinteitä ja nestemäisiä aineita sekä Maata muokanneita prosesseja ja sen historiaa. Geologit opiskelevat enemmän soveltavaa kuin teoreettista tiedettä ja lähestyvät geologiaa käyttäen ...

Kryptologia

Kryptologia tai salakirjoitustekniikka viittaa turvallisen viestinnän menetelmien tutkimiseen ja harjoittamiseen kolmansien osapuolten läsnäolossa. Se viittaa yleisemmin vastustajien vaikutusvallan ylittävien protokollien kehittämiseen ja analyso ...

Matemaatikko

Matemaatikko on matematiikan tutkija tai asiantuntija. Matematiikkaa opiskelleet ovat useimmiten töissä opettajana, tutkijoina yliopistoissa, it-alalla tai teollisuuden palveluksessa, esimerkiksi vakuutusmatemaatikkoina vakuutusyhtiöissä. Puhtaat ...

Meteorologi

Meteorologi eli ilmatieteilijä on ilmatieteen eli meteorologian asiantuntija. Suomessa meteorologeja on eniten Ilmatieteen laitoksen palveluksessa. Suurin osa heistä toimii säänennustustehtävissä, mutta monet toimivat myös tutkimus- ja kehitysteh ...

Sairaalafyysikko

Sairaalafyysikko on akateemisesti koulutettu fysiikan alan ammattihenkilö, joka yhteistyössä lääketieteen ammattilaisten kanssa kehittää ja soveltaa lääketieteellistä tekniikkaa sairauksien ennaltaehkäisyyn, diagnosointiin ja hoitamiseen. Sairaal ...

Sosiologi

Sosiologi tutkii ihmistä yksilönä ja osana ryhmää, ja pyrkii ymmärtämään, miten ihmiset toimivat yhteiskunnassa. Sosiologit ovat opiskelleet sosiologiaa, yhteisöllisiä ryhmiä ja yhteiskuntia tutkivaa tiedettä. Useimmat sosiologit toimivat suunnit ...

Tieteilijä

Tieteilijä eli tutkija eli tieteenharjoittaja tutkii ammatikseen todellisuutta tieteellisen menetelmän avulla. Työn tavoitteena on tuottaa tietämystä todellisuuden rakenteesta ja toiminnasta. Tieteilijän työnantaja on yleensä yliopisto, ammattiko ...

Tilastotieteilijä

Tilastotieteilijä työskentelee teoreettisen tai soveltavan tilastotieteen parissa. Tilastotieteilijän työ on luonnon ilmiöiden tai ihmisen toiminnan tuottamien havaintojen analysointia kvantitatiivisin menetelmin sekä näiden menetelmien kehittämi ...

Tutkija

Tutkija on Suomessa ammattinimike, ja tutkijan työnantaja on yleensä yliopisto, ammattikorkeakoulu, itsenäinen tutkimuslaitos tai suuryrityksen tutkimusosasto. Lisäksi tutkijoiksi kutsutaan tieteitä tai muita asioita intensiivisesti ilman tutkija ...

Tähtitieteilijä

Tähtitieteilijä eli astronomi on yleisnimitys tutkijalle, joka on erikoistunut tutkimaan avaruutta, kuten Aurinkoa, planeettoja, tähtiä, galakseja, tähtienvälistä ainetta tai maailmankaikkeuden rakennetta sekä näihin liittyviä fysikaalisia proses ...

Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla

Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla -säätiö on yksi Säästöpankkisäätiöistä ja se on rekisteröity Espoossa. Se on neljänneksi suurin Aktia Pankki Oyj:n omistaja. Säätiö on yksi kulttuurikeskus Luckanin, sekä myös Svenska Teaternin rakennustyömaan, tu ...

Alfred Kordelinin säätiö

Alfred Kordelinin säätiö on vuonna 1918 perustettu suomenkielinen kulttuurirahasto, joka jakoi ensimmäiset stipendinsä 1920. Silloin sen sai muun muassa Jean Sibelius. Vuonna 2005 apurahoihin ja palkintoihin käytettiin 3.2 miljoonaa euroa tieteen ...

Alueelliset taidetoimikunnat

Alueelliset taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen alaisia asiantuntijaelimiä. Aluetoimipisteet edistävät toimialueillaan taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti sekä edistävät kulttuuria kansallisesti ja kansainvälisesti siltä osin, ...

ASLA-Fulbright-stipendi

ASLA-Fulbright-stipendi on ASLA-Fulbright Graduate Grants -ohjelmasta suomalaisille jatko-opiskelijoille myönnettävä stipendi jatko-opiskeluun tai tutkimukseen Yhdysvalloissa. Sen myöntää Fulbright Center. Stipendin suuruus on 15 000 tai 28 000 d ...

Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö

Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö on Jyväskylän yliopistossa tehtävän tutkimuksen edistämiseen keskittyvä säätiö. Säätiö perustettiin vuonna 1970, kun lääkintäneuvos Artturi Nyyssönen ja hänen vaimonsa odontologian lisensiaatti Ellen Nyyssönen la ...

Emil Aaltosen säätiö

Emil Aaltosen säätiö on Tampereella toimiva vuorineuvos Emil Aaltosen vuonna 1937 perustama säätiö. Säätiö myöntää apurahoja luovan tieteellisen työn tukemiseen. Esimerkiksi vuonna 2011 säätiö jakoi yhteensä 5.5 miljoonaa euroa apurahoja. Yhteens ...

IPR University Center

IPR University Center on kuuden suomalaisen yliopiston välinen erillislaitos, joka tuottaa ja levittää tietoa aineettomista oikeuksista sekä toimii linkkinä akateemisen maailman ja liike-elämän organisaatioiden välillä. IPR University Center aloi ...

Konstsamfundet

Föreningen Konstsamfundet on vuonna 1940 perustettu yhdistys. Sen toimintaan kuuluu Suomen ruotsinkielisen kulttuurin eri alueiden tukeminen ja edistäminen. Keskeinen yhdistyksen perustaja oli vuorineuvos Amos Anderson, joka myös määräsi testamen ...

Kunnallisneuvos C. V. Åkerlundin säätiö

Kunnallisneuvos C. V. Åkerlundin säätiö on yleishyödyllinen suomalainen säätiö, jonka tarkoituksena on tukea graafisessa teollisuudessa ja viestintäalalla työskentelevien ammattitaidon edistämistä, opiskelua ja toimeentulomahdollisuuksien paranta ...

Luettelo Euroopan Tiedeneuvoston rahoittamista suomalaistutkijoista

Euroopan tutkimusneuvosto tukee tutkimusta rahoittamalla huippututkijoiden työtä. Rahoitusta voi saada eri nimikkeillä: Muita ECR:n myöntämiä hankerahoituksia, joita myös suomalaisille toimijoille on myönnetty, ovat ERC Starting Grant -rahoitus S ...

Metsämiesten Säätiö

Säätiö tukee metsäalan kehittämistä ja alalla toimivien tai siihen liittyvien henkilöiden henkistä ja aineellista hyvinvointia. Se jakaa vuosittain noin 1.5 miljoonaa euroa apurahoja tutkimukseen, koulutukseen, hyvinvointiin, viestintään ja metsä ...

Osk. Huttusen säätiö

Osk. Huttusen säätiö on suomalainen yksityinen säätiö, joka tukee suomalaista kulttuuria jakamalla apurahoja tohtorin tutkintoon johtavia, ulkomaisessa yliopistossa suoritettavia tieteellisiä jatko-opintoja varten sekä ulkomailla tapahtuvaa väitö ...

Paulon Säätiö

Paulon Säätiö on yleishyödyllinen suomalainen säätiö, joka jakaa apurahoja lääketieteellisen tutkimustyön, liikesivistyksellisen tutkimus- ja koulutustyön sekä kuvataiteen ja säveltaiteen edistämiseksi. Lisäksi säätiö pyrkii edistämään näiden alo ...

Sigrid Juséliuksen säätiö

Sigrid Juséliuksen säätiö on Suomen suurin lääketieteellisiin tutkimuksiin tukirahoja myöntävä yksityinen säätiö. Sen perusti vuorineuvos Fritz Arthur Jusélius testamentillaan 3. toukokuuta 1927, jolla halusi kunnioittaa tyttärensä, ennenaikaises ...

Stiftelsen Tre Smeder

Stiftelsen Tre Smeder on vuonna 1993 perustettu säätiö, niin sanottu säästöpankkisäätiö, joka perustettiin Aktia Pankki Oyj:n perustamisen yhteydessä. Sen hallinnossa toimivat muun muassa Håkan Mattlin ja Henry Wiklund. Säätiön tarkoitus on edist ...

Suomalainen Tiedeakatemia

Suomalainen Tiedeakatemia eli Academia Scientiarum Fennica on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen keskusseura, joka sääntöjensä mukaan edistää tutkimusta ja toimii korkeatasoista tutkimusta harjoittavien tutkijoiden yhdyssiteenä. Seuran jäse ...

Taiteen edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeskus on Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön alainen asiantuntijavirasto, joka aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa korvaten Taiteen keskustoimikunnan. Eduskunta hyväksyi lain taiteen edistämiskeskuksesta 7.11.2012. Laissa ...

Taiteen keskustoimikunta

Taiteen keskustoimikunta oli opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluva asiantuntijaelin, jonka tehtävänä oli koordinoida valtion taidetoimikuntien taiteen edistämistyötä ja jakaa se valtion harkinnanvarainen taidetuki, jota ei ole os ...

Taiteilija-apuraha

Taiteilija-apuraha on yksittäisten taiteilijoiden työskentelyn tukemiseen kohdistettu tukimuoto. Tavallisesti taiteilija-apurahalla tarkoitetaan elinkuluihin tarkoitettua kuukausittaista apurahaa, joka voi olla esimerkiksi vuosiapuraha tai puoliv ...

Taiteilijaeläke

Valtion taiteilijaeläke eli valtion ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana taiteilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa. Vuoden 2013 lopussa elinikäist ...

Tauno Tönningin Säätiö

Säätiö perustettiin 24. toukokuuta vuonna 1972. Tauno Tönningin ja hänen vaimonsa Tuovin lisäksi tuolloinen Oulun yliopiston rehtori, professori Markku Mannerkoski, maaherra Niilo Ryhtä ja Oulun Osuuspankin toimitusjohtaja Paavo Saari muodostivat ...

Yrjö Jahnssonin säätiö

Yrjö Jahnssonin säätiö on vuonna 1954 perustettu säätiö, joka tukee suomalaista taloustieteen, terveystaloustieteen ja lääketieteen tutkimusta. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja tutkimukseen sekä jatko-opintoihin kotimaassa tai ulkomailla. Kansan ...

Tieteen historia

Tieteen historia on historiallista tutkimusta tieteen kehityksestä sekä luonnontieteissä että ihmistieteissä. Tiede syntyi antiikin Kreikassa ja kukoisti antiikin maailmassa. Tieteenharjoitus taantui varhaiskeskiajalla, jolloin Euroopan väestö vä ...

Antiikin tiede

Antiikin tieteellä tarkoitetaan Välimeren rannikolla noin 700 eaa. – 500 jaa. harjoitettua luonnontiedettä tai luonnonfilosofiaa. Laajemmin määriteltynä termillä voidaan tarkoittaa myös keskipronssikauden ja Rooman valtakunnan hajoamisen välistä ...

Arithmetica Universalis

Arithmetica Universalis on Isaac Newtonin kirjoittama matematiikkaa käsittelevä teos. Kirja on kirjoitettu latinaksi ja sitä muokkasi sekä julkaisi William Whiston vuonna 1707. Whiston oli Newtonin seuraaja Lucas-professorina. Arithmetica perustu ...

Astrolabi

Astrolabi on antiikin maailmassa ja keskiajalla käytössä ollut laite, joka lähes taskuun mahtuvassa koossa sisälsi kolmiulotteisen maailman projektion kaksiulotteiseksi. Astrolabi simuloi taivaankappaleitten liikettä maanpäällisen havainnoitsijan ...

De Motu Corporum in Gyrum

De Motu Corporum in Gyrum usein lyhyesti De Motu on englantilaisen matemaatikon Isaac Newtonin kirjoittama laajuudeltaan yhdeksän sivua pitkä käsikirjoitus, jonka hän lähetti tähtitieteilijä Edmund Halleylle marraskuussa vuonna 1684. Siinä Newton ...

Galileo Galilein tapaus

Galileo Galilein tapaus eli Galileo Galilein konflikti katolisen kirkon kanssa on noussut malliesimerkiksi tieteen ja uskonnon välisen suhteen murroksesta nykyaikaisen kokeellisen tieteen kehittyessä renessanssin ajan Euroopassa. Vuonna 1610 Gali ...

Geologian historia

Geologian historia alkoi nykyaikaisessa mielessä 1700-luvun jälkipuolella, kun skotlantilainen tutkija James Hutton pystyi selittämään fossililöydöt, joita tehtiin kaukana merestä. Huttonin ajatussuuntaa kutsuttiin aluksi plutonismiksi. Sen mukaa ...

Alan Sokal

Sokal tuli suuren yleisön tietoisuuteen vuonna 1996 tekemästään huijauksesta, jota kutsutaan Sokal-jupakaksi englanniksi Sokal Hoax, Sokal Affair. Sokal kirjoitti kvasitieteellisen artikkelin, jota hän tarjosi julkaistavaksi Social Text -nimiseen ...

Jääkausiteorian vastustus

Jääkausiteorian vastustus liittyy ainakin kolmeen historialliseen yhteyteen. Näitä ovat geologian tieteenalan historia 1840–1860 -luvuilla, yksittäiset näennäistiedettä edustavat marginaali-ilmiöt tämän jälkeen sekä viime aikoina nykyaikainen kre ...

Kansainvälinen geofysiikan vuosi

Kansainvälinen geofysiikan vuosi oli geofysiikan ja sitä lähellä olevien tieteenhaarojen maailmanlaajuinen tutkimusprojekti, joka alkoi 1. heinäkuuta 1957 ja päättyi 31. joulukuuta 1958. Nimestään huolimatta se kesti siis puolitoista vuotta. Siih ...

Kartografian historia

Kartografian historia alkaa luolamaalauksista, lisäksi muinaisessa Babylonissa, Kreikassa ja Aasiassa laadittiin karttoja. 1600-luvulta lähtien kolmiomittaus teki kartoista entistä tarkempia, ja 1900-luvulla tietokoneet ja satelliitit mullistivat ...

Keskiajan tiede

Keskiajan tieteellä tarkoitetaan Euroopassa ja Lähi-idän alueella noin vuosien 500–1500 aikana harjoitettua tiedettä. Keskiaika on historiankirjoituksessa pitkään nähty lasku- ja suvantovaiheena eurooppalaisen tieteen historiassa. Nykytutkimus on ...

Kielitieteen historia

Kielitiede omana tieteenalanaan katsotaan länsimaissa alkaneen vasta 1800-luvulla. Kieltä ja sen osia on kuitenkin tutkittu jo kauan ennen tätä, ja usein syyt ovat olleet käytännönläheisiä. Pisin historia kielitieteellä on Intiassa, jossa 400-luv ...

Maataloustieteen historia

Maataloustiede alkoi nykyaikaisessa mielessä 1700-luvulla. Englantilainen keksijä Jethro Tull teki tuolloin vuoroviljelyn kokeiluja ja maatalouskoneiden prototyyppejä. Hänen tutkimuksensa otettiin innostuneesti vastaan Britanniassa, ja ne suorast ...

Megatiede

Megatiede on termi, jolla viitataan tieteenhistoriassa toisen maailmansodan aikaan ja sen jälkeen tapahtuneeseen muutokseen, jossa tieteen tekemiseen tarvittavat ja käytettävät resurssit kasvoivat. Termin ensimmäisenä esittäjänä pidetään Alvin M. ...

Method of Fluxions

Method of Fluxions on englantilaisen matemaatikon ja fyysikon Isaac Newtonin kirjoittama teos. Fluxions valmistui vuonna 1671 ja se julkaistiin postuumisti vuonna 1736. Fluxions on Newtonin käyttämä matemaattinen termi, joka on vastaava kuin deri ...

Opticks

Opticks on brittiläisen matemaatikon ja fyysikon Isaac Newtonin kirjoittama ja vuonna 1704 julkaisema optiikkaa käsittelevä teos. Opticks on Newtonin optiikan töiden pääteos. Teosta pidetään yhdessä Principian kanssa yhtenä tieteenhistorian julka ...

Philosophical Transactions of the Royal Society

Philosophical Transactions of the Royal Society tai Phil. Trans. on brittiläisen Royal Societyn kustantama tiedejulkaisu. Se on vanhin englanninkielinen tiedejulkaisu ja maailman toiseksi vanhin tiedejulkaisu. Vain ranskalainen Journal des sçavan ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →