ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 96

Pohjois-Atlantin merinisäkäskomissio

Pohjois-Atlantin merinisäkäskomissio on kansainvälinen järjestö, jonka tarkoituksena on koordinoida Pohjois-Atlantilla elävien merinisäkkäiden suojelua, tutkimusta ja hallintoa. Järjestön perustamisasiakirjan allekirjoittivat vuonna 1992 Norja, I ...

Pohjoismaiden Suomen instituutti

Pohjoismaiden Suomen instituutti oli Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuuteen kuuluva pohjoismainen kulttuuri-instituutti. Instituutin tehtävänä oli levittää tietoa ja herättää kiinnostusta Pohjoismaita ja pohjoismaista kulttuuria kohtaan Suo ...

Portugalinkielisten maiden yhteisö

Portugalinkielisten maiden yhteisö on portugalinkielisten maiden välisiä suhteita tukeva organisaatio, joka on perustettu vuonna 1996.

Rationalist International

Rationalismin kannattajat määrittelevät kantansa asenteeksi, joka hyväksyy järjen ensisijaisuuden sekä pyrkii luomaan filosofian ja etiikan järjestelmän, joka on kokemusperäisesti todennettavissa sekä riippumaton sattumanvaraisista auktoriteeteis ...

Rauhanjoukot

Rauhanjoukot on Yhdysvaltain hallituksen johtama vapaaehtoisohjelma sekä hallituksen asioimisto samalla nimellä. Rauhanjoukkojen ohjelma sisältää kolme tavoitetta: teknisen avun tarjonta, auttaa Yhdysvaltojen ulkopuolella olevia ihmisiä ymmärtämä ...

Reclaiming

Reclaiming on kansainvälinen uuspakanallinen liike, joka korostaa yhteiskunnallista ja ekologista vastuuta sekä tasa-arvokysymyksiä. Sitä edeltäneen järjestön Reclaiming Collectiven perustivat kaksi juutalaistaustaista uuspakanallista naista Star ...

Reformoitujen kirkkojen maailmanyhteisö

Reformoitujen kirkkojen maailmanyhteisö on kansainvälinen kirkkojen yhteistyöelin, johon kuuluu reformoituja, kongregationalistisia, presbyteerisiä, unioituja sekä valdolaisia kirkkoja. Sillä on 233 jäsenkirkkoa, joissa on yhteensä noin 100 miljo ...

Rotary International

Rotary International on kansainvälinen aatteellinen järjestö, johon kuuluu 1.2 miljoonaa jäsentä, miehiä ja naisia, noin 34 000 klubissa yli 200 maassa ja itsehallintoalueella. Jäsenet toimivat paikallisissa rotaryklubeissa ja muodostavat maan ka ...

Royal Rangers

Royal Rangers on kristillinen järjestö, jonka tarkoituksena on tarjota nuorille monipuolista ja haastavaa toimintaa. Royal Rangers International on avoin sekä tyttöjen että poikien osallistumiselle. Suomessa toimintaa koordinoi Royal Rangers Finl ...

Saamelaisneuvosto

Saamelaisneuvosto on kansainvälinen kattojärjestö, joka edistää ja valvoo saamelaisten oikeuksia. Saamelaisneuvoston sihteeristö sijaitsee Kaarasjoella.

Kansainvälinen sairaanhoitajaliitto

Kansainvälinen sairaanhoitajaliitto on Sveitsissä päämajaansa pitävä kansallisten sairaanhoitajajärjestöjen yhteistyöelin. Järjestö on perustettu vuonna 1899 ja siihen kuuluu tällä hetkellä 120 jäsenjärjestöä. Kansainvälisen sairaanhoitajaliiton ...

Shanghain yhteistyöjärjestö

Shanghain yhteistyöjärjestö on 14. kesäkuuta 2001 perustettu kansainvälinen järjestö, johon kuuluvat Kazakstan, Kirgisia, Venäjä, Kiinan kansantasavalta, Tadžikistan ja Uzbekistan. Järjestön pääasialliset tavoitteet ovat terrorismin, separatismin ...

Share International

Share International on Benjamin Cremen perustama uskonnollinen järjestö. Järjestö uskoo, että Maitreya, maailmanopettaja, liikkuu ihmisten keskuudessa ja levittää uskoa häneen. Järjestön mukaan eri uskontojen jumaluudet kuten Jeesus, Buddha, Mahd ...

SIL International

SIL International on voittoa tavoittelematon kristillinen järjestö, joka tutkii, kehittää ja dokumentoi huonosti tunnettuja kieliä. Järjestön päämääränä on kielitieteellisen tietämyksen lisääminen, maailman kirjallisuuden edistäminen ja pienten k ...

Skandinaavinen museoliitto

Skandinaavinen museoliitto on vuonna 1915 perustettu Pohjoismaiden yhteistyöjärjestö, jonka jäseniksi voi liittyä kaikki museoissa työskentelevät tieteellisen koulutuksen saaneet henkilöt.

Soroptimist International

Soroptimist International on ammatissa toimivien naisten vapaaehtoinen palvelujärjestö, joka toimii paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen kanssa ja pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti päätöksentekoon yhteiskunnan kaikilla tasoilla ...

Suomen PEN

Suomen PEN ry on vuonna 1928 perustettu kirjailijoiden kansainvälinen sananvapausjärjestö. Se on osa yli sadassa maassa toimivaa PEN Internationalia, joka on maailman suurin kirjallisuusjärjestö ja maailman vanhimpia kansalaisjärjestöjä. Peruskir ...

Tax Justice Network

Tax Justice Network on tutkijoista ja aktivisteista muodostettu painostusryhmä, jonka huolena on veronkierron, verojen välttämisen ja veroparatiisien haitallinen vaikutus maailman talouteen. Ryhmän mukaan verot voivat olla tärkeänä apuna luotaess ...

Teen Challenge

Teen Challenge on voittoa tavoittelematon, evankelikalismiin perustuva katkaisuhoito ja maailmanlaajuinen verkosto. Se tarjoaa vuodesta puoleentoista kestävää hoitoa, joka palvelee huumeriippuvaisia, alkoholisteja, jenginuoria, prostituoituja ja ...

Transgender Europe

Transgender Europe eli TGEU on eurooppalainen järjestö, jonka tavoitteena on transihmisten täydellinen tasa-arvo Euroopassa. Se on perustettu vuonna 2005 nimellä ”European Transgender Network”, mutta on nykyisin rekisteröity yhdistys. TGEU:lla on ...

Trilateraalinen komissio

Trilateraalinen komissio on yksityinen järjestö, jossa on noin 300–350 jäsentä Euroopasta, Aasiasta, Oseaniasta ja Pohjois-Amerikasta. Järjestön julkilausuttu päämäärä on edistää lähempää poliittista ja taloudellista yhteistyötä jäsenten edustami ...

Triple Nine Society

Triple Nine Society on vuonna 1978 perustettu yhdistys, jonka jäsenet ovat saavuttaneet yhdessä tai useammassa aikuisväestölle tarkoitetussa standardoiduissa älykkyystesteissä suuremman älykkyysosamäärän kuin 99.9 % väestöstä. Yleensä tämä tarkoi ...

United Kennel Clubs International

United Kennel Clubs International e.V. on kansainvälinen kennelunioni kansallisille kenneljärjestöille, joka perustettiin vuonna 1976 Saksassa. Saksaa UCI:ssa edustaa Rassehunde-Zucht Verband Deutschland, mikä tarkoittaa sitä että kaikki saksalai ...

United World Colleges

United World Colleges on maailmanlaajuinen kansainvälisyyttä ja maailmanrauhaa korostava verkosto, johon kuuluu 18 koulua, yli 150 kansallista UWC-valintakomiteaa sekä lukuisia lyhytohjelmakursseja. Koulut sijaitsevat Walesissa, Italiassa, Norjas ...

UNU-WIDER

Yhdistyneiden Kansakuntien yliopiston kehitystaloustieteen tutkimuslaitos on kehitystaloustieteen tutkimuslaitos, jonka päämääränä on edistää globaalia rauhaa ja kehitystä tuomalla yhteen maailman johtavia tutkijoita ja tiedemiehiä etsimään ratka ...

Vapaa-ajattelijain maailmanliitto

Vapaa-ajattelijain maailmanliitto, vuosina 1880–1938 Kansainvälinen vapaa-ajattelijaliitto, on vuonna 1880 Brysselissä perustettu vapaa-ajattelijoiden järjestö. Liiton jäsenjärjestöjä ovat eri maiden kansalliset liitot. Tärkein toimintamuoto on o ...

Vapaaehtoinen paluu

Avustettu vapaaehtoinen paluu ja uudelleenkotouttaminen - toimintojen kautta avustetaan siirtolaisia palaamaan kotimaihinsa. Vapaaehtoisen paluun tavoitteena on tarjota siirtolaisille mahdollisuus ihmisläheiseen ja ihmisoikeuksia kunnioittavaan p ...

VESA

VESA on yleishyödyllinen järjestö näyttöstandardien kehittämiseen. Järjestöllä 200 äänestävää yritysjäsentä maailmanlaajuisesti.

Via Campesina

Via Campesina on kansainvälinen maanviljelijöiden liike, johon kuuluu noin 150 järjestöä yli 70 maasta. Liikkeen piiriin kuuluu kaikkiaan noin 200 miljoonaa maanviljelijää Afrikasta, Aasiasta, Euroopasta sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikasta. Via Cam ...

Välimeren unioni

Välimeren unioni on Euroopan unionin sekä Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maiden muodostama järjestö. Unioni keskittyy jäsenmaidensa ympäristö-, talous ja liikenneyhteistyöhön. Järjestön päämaja sijaitsee Barcelonassa. Välimeren unioni perustettiin ...

WBFSH

World Breeding Federation for Sport Horses on kansainvälinen urheiluhevosten kantakirjojen keskusjärjestö, jonka jäseninä on etupäässä erilaisia puoliverikantakirjoja. WBFSH pyrkii edistämään urheiluhevosten jalostusta monin eri keinoin. WBFSH se ...

Western Sahara Resource Watch

Western Sahara Resource Watch on vuonna 2004 perustettu kansainvälinen verkosto-organisaatio, joka työskentelee solidaarisuudesta Länsi-Saharan kansaa kohtaan. WSRW koostuu lähes 40 erimaalaisesta organisaatioista ja yksityishenkilöistä, jotka tu ...

Women in Film and Television International

Women in Film and Television International on videomuotoisen median parissa toimivien naisten poliittisesti sitoutumaton järjestö. Järjestön perusti 1973 Los Angelesissa Tichi Wilkerson Kassel. Wiftiin kuuluu maailmanlaajuisesti yli 40 jaostoa ja ...

World Association of Newspapers

World Association of Newspapers and News Publishers on sanomalehtien ja uutistoiminnan kustantajien maailmanlaajuinen kattojärjestö. Vuonna 1948 perustettu järjestöön kuuluu 3 000 kustantajaa tai muuta alan yritystä ja sen jäsenenä on 80 alan kan ...

World Council of Professional Photographers

World Council of Professional Photographers on maailmanlaajuinen ammattivalokuvaajien järjestö, jonka kanssa läheisessä yhteistyössä on muun muassa alan eurooppalainen liitto Federation of European Professional Photographers ja sitä kautta alan s ...

World Federation of Chiropractic

The World Federation of Chiropractic on kiropraktiikan kansallisten järjestöjen keskusjärjestö ja yhteistyöelin, joka edustaa niitä kansainvälisesti. Sillä on eri maissa 88 jäsenjärjestöä. WFC on ollut vuodesta 1997 Maailman terveysjärjestön WHO: ...

World Psychiatric Association

Maailman psykiatriyhdistys on vuonna 1950 perustettu kansallisten psykiatristen yhteisöjen yhdistys, jonka tavoitteena on lisätä mielenterveyden ja mielenterveyden alalla tehtävän työn edellyttämää osaamista ja taitoja. Sen jäsenyhteisöjä on noin ...

World Student Christian Federation

World Student Christian Federation, WSCF, on maailman vanhin kansainvälinen opiskelijaliike ja vanhin ekumeeninen järjestö. Se on perustettu vuonna 1895. WSCF:llä on jäsenjärjestöjä yli sadassa maassa. Keskustoimisto sijaitsee Geneven lähellä Le ...

World Transhumanist Association

World Transhumanist Association on vuonna 1998 perustettu voittoa tavoittelematon järjestö, joka kannattaa geeniteknologian, kybernetiikan, nanoteknologian ja muiden edistyneiden teknologioiden käyttöä ihmisen ominaisuuksien laajentamiseksi. Järj ...

Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö on kansainvälinen järjestö, joka pyrkii vähentämään nälänhätää ja parantamaan maailman ihmisten elintasoa. Se perustettiin 16. lokakuuta 1945 Québecissä, Kanadassa. Vuonna 1951 sen päämaja siirrettiin Washin ...

Yhdistyneiden kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssi

Yhdistyneiden kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssi on vuonna 1964 perustettu pysyvä hallitustenvälinen toimielin, joka on keskeisin YK:n yleiskokouksen kauppaa, investointeja ja kehitystä käsittelevä osa. Järjestön tavoitteena on maksimoida ...

Yleinen paino- ja mittakonferenssi

Yleinen paino- ja mittakonferenssi on kansain­välisellä metri­sopimuksella vuonna 1875 perustettu elin, joka päättää metrologiaan ja varsinkin kansainväliseen yksikkö­järjestelmään eli SI-järjestelmään liittyvistä asioista. Konferenssiin osallist ...

Youth For Understanding

Youth For Understanding on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, kaupallista voittoa tavoittelematon kansainvälinen vaihto-oppilasjärjestö. Se toimii yli 50 maassa ja on lähettänyt maailmalle yli 235 000 vaihto-oppilasta. Suomessa järjes ...

Ys Men International

Kansainvälinen Y-kiltaliike eli International Association of Y´s Men Clubs syntyi vuonna 1920 Yhdysvalloissa Ohiossa Toledon kaupungissa. Tuomari Paul William Alexander kokosi joukon vanhoja NMKY:n jäseniä keskustelemaan kuinka he voisivat olla " ...

Zeitgeist-liike

Zeitgeist-liike on maailmanlaajuinen ruohonjuuritason kansanliike, joka pyrkii ajamaan resurssipohjaista taloutta. Liike sai alkunsa yhdysvaltalaisen Peter Josephin vuonna 2008 julkaisemasta omakustanne-elokuvasta Zeitgeist: Addendum. Josephin ta ...

Zonta International

Zonta International on kansainvälinen palvelujärjestö, jonka tavoitteena on edistää naisten laillista, poliittista, taloudellista, koulutuksellista, terveydellistä ja ammatillista asemaa kansainvälisellä ja paikallisella tasolla sekä ihmisoikeuks ...

Association des lettrés du Soudan

Association des lettrés du Soudan, myöhemmin Foyer du Soudan) oli Ranskan Sudanin ensimmäinen afrikkalainen kansalaisjärjestö. Mamby Sidibén Bamakossa vuonna 1937 perustama Association des lettrés du Soudan oli muodollisesti epäpoliittinen yhdist ...

Avoin ministeriö

Avoin ministeriö ry on riippumaton ja sitoutumaton vapaaehtoisjärjestö, jonka tarkoituksena on tuottaa joukkoistamisen avulla laadukkaita kansalaisaloitteita. Palvelussa kuka tahansa voi esittää omia ideoitaan lakialoitteiksi ja kommentoida toist ...

Comic Book Legal Defense Fund

Comic Book Legal Defense Fund on yhdysvaltalainen säätiö, joka on omistautunut puolustamaan sarjakuva-alalla työskentelevien oikeuksia Yhdysvaltain perustuslain ensimmäisen lisäyksen mukaiseen sananvapauteen. Voittoa tuottamaton järjestö on esime ...

DiEM25

DiEM25 on helmikuussa 2016 aloittanut yleiseurooppalainen kansalaisliike, jonka perustajana toimi Kreikan entinen valtiovarainministeri Giánis Varoufákis. Sen tarkoituksena on Euroopan Unionin demokratisoiminen vuoteen 2025 mennessä. Varoufákisin ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →